Vi kan vara på väg mot en lag angående hur vi ska klä oss när vi cyklar. Trafikverket agerar nu med kraft för att få till en lag så att alla som cyklar ska tvingas ha hjälm. Samtidigt finns ingen lag eller reglering som hindrar landets väghållare att placera ut vad som helst på cykelvägarna. Hinder och annan skit som är väldokumenterade trafiksäkerhetsproblem och orsakar skador och lidande i stor omfattning. Hinder och skit som gör att hjälm behövs.

Det finns heller ingen lag eller reglering som hindrar att Trafikverket vräker över körbanornas snömassor på gång- och cykelvägarna, snömassor som sen blir liggande – i dagar. Och vad är det nu Väg- och transportforskningsinstitutet kommit fram till? Jo att halkolyckor bland gående och cyklande är ett stort problem. Men hej, på med hjälmen så kanske vi slipper halka. Om vi kommer fram överhuvudtaget…

En populär verksamhet Trafikverket ägnar sig åt varje vinter: vräk över snömassorna från körbanorna på gång- och cykelvägarna. I nollvisionens tjänst. Men hej, på med hjälmen så blir allt tipptopp!

Detta med lag om cykelhjälm för alla som cyklar tar alltså Trafikverket upp i rapporten ”Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen”. En gång till: ”infrastrukturplaneringen”. Men knappt ett ord om hur och vilka åtgärder som är nödvändiga för att åstadkomma säker infrastruktur för cykeltrafiken – i en rapport på 261 sidor. Av myndigheten som är satt att leda nollvisionsarbetet. Som spenderar mångmiljardbelopp på att forska, utveckla, planera och bygga säker infrastruktur – för biltrafiken. Det är till och med så att Trafikverket medvetet och avsiktligt planerar och bygger cykelinfrastruktur som försämrar trafiksäkerheten för cyklande.

Och i stället: vi ska tvinga er att sätta på hjälmen

Och under tiden får vi navigera och cykla omkring i denna djungel av hinder och skit på de så kallade cykelvägarna.

Det är minst sagt en ding ding värld vi lever i. Där Trafikverket med all tydlighet gång på gång visar att de inte klarar av att hantera cykeltrafiken i nollvisionsarbetet. Det är som de vore berusade…

Relaterade inlägg:

Share.

13 kommentarer

 1. Isabella Gross Alström on

  Skönt ändå, att kunna lägga över allt ansvar på de som cyklar. Och det är ju smart att vräka över snön, då kanske färre cyklar, problem lösta!

 2. Jag tror det finns ett annat problem ni blundar för och det är cyklisterna själva.

  Cyklister utgör den största gruppen allvarligt skadade i vägtrafiken. Cirka 80 procent av de cyklister som skadas allvarligt och 30 procent av de som omkommer gör det vid en singelolycka.

 3. Markus Nanderöd on

  Jag cyklar mer än dig, och jag ser inget problem med ovanstående bilder på cykelvägar med betongsuggor. De står där för att få ner farten. Precis som med biltrafik så är det inte fri fart överallt. Speciellt inte när det är skymd sikt och banorna delas med gående. Vilket cykelpendlare i städerna verkar ha otroligt svårt att fatta. Visst hade det varit skönt med cykelbanor för enbart cyklar, men man skulle inte ens då kunna köra full fart överallt.

  • Det är tydligt att det inte finns något samband med ditt cyklande och kunskap. Hade det gjort det hade du vetat att det du ser på bilderna är så kallade bilhinder. De har placerats ut för att hindra motorfordonsförare att köra på gc-vägarna. Att du sen inte ser något problem med dessa hinder säger än mer om din låga kunskap på området. Rekommenderar dig att sätta dig in i studier om cykelolyckor och vad som orsakar dem, VTI har gjort flera sådana studier. Det är bättre att förkovra sig och luta sig på kunskap och fakta än att köra med anekdoter, åsikter och tyckande.

  • Markus Nanderöd on

   De är inget stort problem. Nog hade det varit bättre om de satt utanför tunneln, men om du inte kommer in i tunneln i +25km/h eller 40 km/h ,som stadsborna som tror att vägen till jobbet är spurten på Champs Elysee, gärna gör, så ser man dem utan problem. Har själv kommit in i flera tunnlar med dylika hinder och har aldrig ens hajat till. Men sen är jag ju också lastbilschaufför, och har ca 100% mer trafikvett än de flesta andra.
   Sen har du ju flera bilder där suggan står med all önskvärd synlighet.

  • I dagsljus syns hindren, ja. Försök att föreställa dig dimma, gråmulen morgon, skymning, regn, snöfall eller natt.

   Om motsvarande vore acceptabelt på och längs vägar skulle Sveriges väghållare kunna spara in åtskilliga pengar på reflexer och skyltar.

 4. Sedan kan vi titta på hur många skallskador det är i olyckor i biltrafiken varje år.
  Ska vi inte ha en lag att alla som åker bil ska ha hjälm också?

  Man ska inte generalisera. Alla är individer och de uppträder efter det i trafiken mer än vilket fordon de färdas med. MEN om man ändå generaliserar så är det just yrkesförarna som skrämmer mig mest, de är de med sämst trafikvett. Ska fram till varje pris och TROR att de kör och vet bättre än alla andra.

  • Ja den gör tyvärr det. Lägg sedan till Cyklistbloggens och Cyklandeombudens olika inlägg. Visar ju på något skrämmande, det är inte enstaka fall, inte lite otur i arbetet då o då utan det är satt i system. Det sitter i väggarna och är en del av yrkeskulturen.

Leave A Reply