På de ställen där det finns räcke är det faktiskt inte för att skydda cyklister mot bilar. Det är för att skydda bilisterna mot till exempel en bergvägg. Att sätta räcke hela vägen för att skydda cyklisterna har ansetts för dyrt. Vi har följt de regelkrav som finns för den här typen av gång-och cykelväg, berättar Lisa Herland.

Detta kan vi läsa i Norrköpings Tidningar angående utbyggnaden av 2+1-väg och en gång- och cykelväg på Riksväg 51. Trafikverkets hantering av cykeltrafik, särskilt i samband med 2+1-vägar, är som jag tidigare skrivit under all kritik.


Här dånar långtradarna fram. Inget skyddsräcke för cyklister och inget vinterunderhåll. Anses för dyrt. Det är så Trafikverket arbetar för ett ökat och säker cyklande… Foto: Mikael Grip

Följt regelkrav som finns för den här typen av gång- och cykelväg säger projektledare. Så låt oss då titta i Trafikverkets publikation Vägar och gators utformning (VGU):


Se där, ett räcke mellan vägbanan och gång- och cykelvägen! Kanske läser jag och Trafikverket olika publikationer eller så läser vi dem på olika sätt…

Verket har identifierat att bilister då o då kör av vägen. Då måste de skyddas mot att köra in i berg och andra hårda föremål vid sidan av vägen – och det är ju bra, att vi tar trafiksäkerheten på allvar. Att bilisterna sedan på sin färd av vägen passerar en cykelbanan och därmed riskerar meja ner en människa på cykel verkar inte vara lika viktigt att hantera i Trafikverkets trafiksäkerhetsarbete, det har ansetts för dyrt. Säkert jättemycket dyrare än byggnationen av 2+1-vägen…

Så här arbetar alltså Trafikverket med regeringsuppdraget ökat och säkert cyklande. Trafiksäkerhet för cyklande anses för dyrt.

Toppbild: Leif Larsson

Relaterade inlägg:

Share.

3 kommentarer

  1. Krister Isaksson on

    Per, det är ALLTID beställarens produkt, inte konsultens. Här har uppenbarligen TRV ansett det för dyrt, knappast ett konsultbeslut.

Leave A Reply