Så hände det igen. Som det gör varje år. Trafikverket och deras entreprenörer vräker upp massor av snö från körbanorna upp på gång- och cykelbanorna. Och där blir snömassorna liggande. Vilket ju minst sagt orsakar stora problem för gående och cyklande. Men hej, Trafikverket kan ju inte prioritera alla trafikslag – de måste välja. För att samordna snöröjningen för väg och cykelbanan är ju på tok för komplicerat för erfarna och kompetenta yrkesmän. Att sätt upp stänkskärmar mellan väg och gång- och cykelbanan – så snömassorna inte kommer upp på gång- och cykelbanan – är också mission impossible för Trafikverket.

Foto: Toni
Foto: Jonas
Foto: Jonas

Tänka sig, på vägarna klarar Trafikverket och deras entreprenörer av att samordna – för säker framkomlighet. Detta är ju självklart alldeles för komplicerat att ordna om man lägger till gång- och cykelbanor – då krävs nog ett antal nobelpristagare för att få till en förbättring.

Se, samordning är möjlig. Om man vill, och anstränger sig lite

Men detta är kanske något unikt? Nix, händer i stort sett efter varje snöfall – stort som litet – och har gjort så i många många år. Men ingen lösning i siktet. Här några bilder från tidigare år:

Men hej, vi ser ju tydligt av spåren i snön – ingen går och cyklar på vintern! Åtminstone verkar det vara den förhärskande uppfattningen på Trafikverket. Eller kanske är det detta som är Trafikverkets målsättning – ingen ska gå och cykla på vintern…

Share.

6 kommentarer

 1. håller inte med dig här. i haninge är det cykel och gångvägar som är helt snöfria, saltsopade (till förträt för hundägarna och hundarnas tassar) och vägarna är dåligt plogade med modd och slask så kanske ett studiebesök i haninge vore på sin plats. hoppas att kommunerna kan fatta att man måste TA BORT snön och inte bara trycka upp och ut den överallt. en gående, cyklande, bilburen hundägare i Haninge

 2. Vart skall dom skotta snö ifrån vägen om nu du vill ha stänkskärmar mellan väg och gångbanor?? Ibland bör man fundera på hur samhället ser ut, förutsättningar för att de skall funka och i detta fall ändra inställning till snöröjningen, här uppe i norra Sverige, har vi fått 1,5m snö och den snö kommer lika mycket på vägen som övriga ytor, vart skall den snö läggas så viktiga samhällsfunktioner fungerar? Att inte de ytor du nu tar upp blir snöröjad är en miss i tanke eller dålig upphandling. ”Feministiskt snöröjning” fungerar ju dåligt och de är en av orsakerna till att dessa ytor oftast är påkostade, dom snöröja först sen kommer vägarna och är domningar anslutning till g-c områden så läggs snön där och får ligga kvar då ytorna redan är skottade av entreprenöreren. DE som krävs är att skotta den idén och ta vägar först och g-c efter med en halvtimme mellan så att de gess en viss försprång mellan fordonen

 3. Under snökaoset i Gbg för några veckor sedan så satt jag fast i köer 2 timmar o 40 minuter för att komma 2 kilometerutan att se en enda plogbile , cykelbanan intill som under denna tid befolkade av 1 cykel hade inte mindre än 3 plogfordon som gjorde den asvaltsren Jag har fotobevis.

 4. Christer Olsson on

  Trafikverket har hand om större bilvägar, inte gång och cykelbanor då detta är kommunens ansvar i de flesta fall. Det innebär också att trafikverkets snöröjning sker helt oberoende av snöröjningen av gång och cykelbanor.

  • Du kan inte ha mer fel. Sett till antal mil är Trafikverket landets största väghållare av gång- och cykelvägar. Av de regionala cykelvägarna i region Stockholm är 1/3 (ca 20 mil) Trafikverkets. Samtliga bilder i inlägget är från statliga gång- och cykelvägar, dvs Trafikverkets. Så så ligger det till med den saken. Med okunskap kommer inga förändringar eller förbättringar.

 5. Bertil Hildestam on

  På somrarna bygger man fina busshållplatser för bekväm påstigning för alla människor.
  Vintrarna blir kanten full med packad snö och is så insteget bussen står högt i luften och gamla lätt glider in under bussen.
  Ingen lyssnar och förstår problemet och nu har solen äntligen löst problemet.

Leave A Reply