Så hände det igen. Som det gör varje år. Trafikverket och deras entreprenörer vräker upp massor av snö från körbanorna upp på gång- och cykelbanorna. Och där blir snömassorna liggande. Vilket ju minst sagt orsakar stora problem för gående och cyklande. Men hej, Trafikverket kan ju inte prioritera alla trafikslag – de måste välja. För att samordna snöröjningen för väg och cykelbanan är ju på tok för komplicerat för erfarna och kompetenta yrkesmän. Att sätt upp stänkskärmar mellan väg och gång- och cykelbanan – så snömassorna inte kommer upp på gång- och cykelbanan – är också mission impossible för Trafikverket.

Foto: Toni
Foto: Jonas
Foto: Jonas

Tänka sig, på vägarna klarar Trafikverket och deras entreprenörer av att samordna – för säker framkomlighet. Detta är ju självklart alldeles för komplicerat att ordna om man lägger till gång- och cykelbanor – då krävs nog ett antal nobelpristagare för att få till en förbättring.

Se, samordning är möjlig. Om man vill, och anstränger sig lite

Men detta är kanske något unikt? Nix, händer i stort sett efter varje snöfall – stort som litet – och har gjort så i många många år. Men ingen lösning i siktet. Här några bilder från tidigare år:

Men hej, vi ser ju tydligt av spåren i snön – ingen går och cyklar på vintern! Åtminstone verkar det vara den förhärskande uppfattningen på Trafikverket. Eller kanske är det detta som är Trafikverkets målsättning – ingen ska gå och cykla på vintern…

Dela.

1 kommentar

  1. håller inte med dig här. i haninge är det cykel och gångvägar som är helt snöfria, saltsopade (till förträt för hundägarna och hundarnas tassar) och vägarna är dåligt plogade med modd och slask så kanske ett studiebesök i haninge vore på sin plats. hoppas att kommunerna kan fatta att man måste TA BORT snön och inte bara trycka upp och ut den överallt. en gående, cyklande, bilburen hundägare i Haninge

Skriv en kommentar