Författare: Krister Isaksson

Tänk att ersätta en dåligt utformad och farlig gång- och cykeltunnel med något bättre. Något som innebär både bättre trafiksäkerhet och bättre framkomlighet. En åtgärd som kan göras attraktiv, uppskattad och med en spännande design. Ett sådant förslag presenterar jag nu – en gång- och cykelbro. En gång i tiden skulle en trafikfarlig passage i plan för gående och cyklande byggas bort. Passagen över fyra körfält skulle ersättas med en trafiksäker gång- och cykeltunnel, särskilt viktig var passagen för skolbarnen – så att de skulle få en trygg och säker skolväg. Nu gick detta helt åt helvete – då ansvariga…

Läs mer

En cykelförbindelse som inte utgår från biltrafikens system, vägar och gator. Som innebär en gen koppling och konkurrensfördel gentemot biltrafiken. Som är attraktiv, funktionell, bilfri och erbjuder en fin miljö och upplevelse. Idag är förbindelsen en jordstig med trappor – men den är utpekad som ett primärt stråk i stadens cykelplan. Hur kan man då ändra på detta – så att det blir ett gent och attraktivt stråk? Ett stråk utan trappor och jord – så att det faktiskt går att cykla. Vilken ju borde vara en grundläggande funktion för något som är utpekat som ett primärt cykelstråk – att…

Läs mer

En arbetsgrupp bestående av åtta herrar drog ett streck på en ritning och sen var rampen för gående och cyklande ett minne blott. En väsentlig funktion i ett cykelsystem – i landets största cykelknutpunkt – försvann bara så där. Utan någon som helst konsekvensanalys. Misstänker att så inte skett om det handlat om landets absolut största bil- eller kollektivtrafikknutpunkt. Men hej, förutsättningar och konsekvenser för cykeltrafiken är ju inte så viktiga, det vet vi sen länge. Då kan vi inte begära att viktiga herrar ska arbeta seriöst och professionellt. Så nu står vi här utan en cykelramp. En ledamot i…

Läs mer

Julen närmar sig och det är dags att hjultomten får min önskelista. Så här kommer den – det är många saker på listan så kanske jag inte får alla denna jul men kanske några! Jag vill ha breda cykelbanor – så att man tryggt och säkert kan mötas eller cykla om varandra: Jag vill ha cykelbanor separerade från gående, inte gemensamma gång- och cykelbanor: Jag vill ha gena cykelbanor utan galna svängfester och tokiga radier: Jag vill ha rätten att cykla i bredd på våra vägar: Jag vill ha tuffare lagstiftning vad gäller omkörning av cyklande: Jag vill ha en…

Läs mer

Blev ju med ny cykel för cirka ett år sedan – en Meter Cade. En så kallad gruscykel som är toppen som pendlingscykel och för cykelturer i lite mer utmanande terräng. Här kan ni läsa mer om hur mitt år med cykeln varit. Nu kommer Meter Bikes med en uppföljare – Meter Rayy En gruscykel där ram och gaffel är i kolfiber. Cykeln är försedd med Shimanos 12-delade GRX-komponenter med singelklinga fram vilket innebär enklare växling och mindre servicebehov. Alla kablar är integrerade i styre/styrstam och ram – rent och snyggt. Och samma snygga färg och design som min Meter…

Läs mer

Uppsala kommun ska spara pengar och har då beslutat att under 2023 blir det ingen sopsaltning av gång- och cykelbanorna. Kanske blir det en ”nystart” under 2024. Jag har inte kunnat hitta att biltrafiken fått samma försämring vad gäller snö- och halkbekämpning. Besparingarna i snöröjningen kan också komma att innebära att man väntar in att det slutar snöa innan man plogar vid långvarigt snöfall – det kan med andra ord bli mer eller mindre oframkomligt om du väljer att gå eller cykla. Liknande begräsning har jag inte hittat för biltrafiken. Vidare så kommer det att bli minskad röjning av sly…

Läs mer

För ett tag sedan skrev jag ett inlägg om Skåneregionens så kallade supercykelvägar. Att de skyltar om i stort sett vilken gång- och cykelväg som helst och sen kallar det supercykelväg. De devalverar och urholkar begreppet supercykelväg fullständigt. Kanske inte så superbra. Nu sitter jag och läser Trafikverkets remissversion 2024 av Vägar och gators utformning (VGU). Där finns ett avsnitt om supercykelvägar – 6.2.4. Supercykelväg. Ett kort avsnitt. Men ett avsnitt som tar upp några grundläggande funktioner en supercykelväg ska uppfylla: Detta är beskrivet som Krav i VGU och med ordet ”ska”. Dessa funktioner är en påtaglig skillnad mot det…

Läs mer

Gång- och cykelbron blir dyrare och försenad. Precis som jag förutsåg i mitt inlägg i september blir den ”nya” gång- och cykelbron både dyrare och försenad. Då skrev jag: ”Så summa summarum: det blir dyrare, det blir försenat och det blir avsevärt sämre för cyklande (och gående).” Nu bekräftar alltså projektet till tidningen Mitti att de stora förändringarna av gång- och cykelbron som arbetsgruppen tagit fram får konsekvenser. Att flytta en bro, förändra dess utformning och att ta bort rampen är inga småsaker – vi leker så att säga inte med legobitar. Det mesta som rör bron måste projekteras om.…

Läs mer

I Trafikverkets remissversion av Vägar och gators utformning 2024 (VGU) kan vi se exempel på hur en cykelgata bör utformas enligt Trafikverket. Vi ser en gata med två smala körbanor. Dessa körbanor är illustrerade med en jämn beläggning, till exempel asfalt. Vid sidan av dessa körbanor samt mellan körbanorna är det illustrerat en yta som är stensatt. Vi ser vidare att cyklande har placerats mitt i den jämna körbanan och bilar placerats mer åt sidan, till viss del i den stensatta mer ojämna ytan. Bilar och andra större motorfordon får så att säga inte riktigt plats på den jämna ytan.…

Läs mer

Så har då ChatGPT granskat min blogg. Och jag kan konstatera att bloggen får en stämpel som partipolitiskt obunden. Känns ju bra i dessa tider då det sluggas hej vilt med alla möjliga påståenden om tillhörighet. När jag själv går igenom inläggen jag skrivit under mer än 10-års bloggande kan jag konstatera att jag kritiserat och hyllat både åt höger och vänster – så ChatGPT verkar i detta fall gjort ett ok jobb. Så här lyder ChatGPT:s dom: Sen låter vi ChatGPT rendera lite bilder utifrån bloggen och ser vad som kommer ut av detta: Ganska träffsäker genomlysning av ChatGPT…

Läs mer