Tänk att ersätta en dåligt utformad och farlig gång- och cykeltunnel med något bättre. Något som innebär både bättre trafiksäkerhet och bättre framkomlighet. En åtgärd som kan göras attraktiv, uppskattad och med en spännande design. Ett sådant förslag presenterar jag nu – en gång- och cykelbro.

En gång i tiden skulle en trafikfarlig passage i plan för gående och cyklande byggas bort. Passagen över fyra körfält skulle ersättas med en trafiksäker gång- och cykeltunnel, särskilt viktig var passagen för skolbarnen – så att de skulle få en trygg och säker skolväg.

Mikrofonvägen. Passage för gående och cyklande i plan, över fyra körfält. En passage som sen ersattes med en tunnel. Bild: Stockholms stad 1995

Nu gick detta helt åt helvete – då ansvariga i projektet fullständigt nonchalerade kunskap och fakta angående hur man utformar en säker och attraktiv gång- och cykeltunnel.

Det blev en gång- och cykeltunnel med alla fel och brister en sådan kan ha – trång, smal, tvära och branta anslutningar nära tunnelmynningarna med mycket dålig sikt.

Det blev i stället fler olyckor i tunneln än på den tidigare passagen – i en miljoninvestering som motiverades med att det skulle bli säkrare. En utvärdering som genomfördes ett antal år efter färdigställandet drog slutsatsen:

Att resultatet inte blev trafiksäkert nog har flera förklaringar. Lösningen i sig med en tunnel kan fungera för cyklister även om det blir en omväg i pendlingsstråket. Däremot är tunnelns utformning med siktproblem m.m. ett resultat av anpassning till befintlig miljö, att kostnaderna inte fick dra iväg samt att landskapsgestaltningen delvis fick styra.

Alltså, det skulle vara så billigt som möjligt – inte tryggt och säkert. Och gestaltningen var viktigare än människors trygghet och säkerhet.

Men jag har en lösning på detta misslyckande och elände – bygg en gång- och cykelbro:

En bro (rött streck) skulle innebära att genomgående trafik slipper den farliga tunneln

En bro skulle innebära att den genomgående gång- och cykeltrafiken skulle slippa använda tunneln. De skulle genom en bro få en kortare och säkrare väg. Helt i linje med stadens Framkomlighetsstrategi och Cykelplan. Här en tidig skiss på hur en sådan bro skulle kunna se ut:

Nu tycker jag att man ska hantera en sådan här bro på ett litet annat sätt än vad som kanske är vanligt med gång- och cykelbroar. Man ska passa på att göra avtryck – ett landmärke. En tydlig signal att cykel (och gång) prioriteras och satsas på – ta steget från att det ska vara så billigt som möjligt. Och det gör man bland annat genom design och utformning.

I området ligger Konstfacks verksamheter – i LM Ericssons gamla lokaler. Varför inte engagera Konstfack och eleverna i en designtävling eller liknande för bron. Så som man gör i många andra stora infrastrukturprojekt där man vill göra avtryck: Södra och Norra länken, Nya Slussen, Förbifarten, nya Årstabron och så vidare. Det anordnas arkitekttävlingar, konstnärer får ”tävla” om att få sina alster placerade i tunnlarna med mera. Glöm bara inte att först villkora grundläggande funktioner som ska uppfyllas.

Gör vi en liten spaning i vår omvärld kan vi se att detta är tämligen vanligt i Nederländerna. De investerar både i form och funktion vad gäller cykelinfrastruktur, och skapar landmärken för cykel. Man visar på så sätt att detta är av betydelse för samhället – så som vi gör när det gäller biltrafiken.

Hovenring i Eindhoven NL
Waaijerbrug Zoetermeer NL
Nescio bron Amsterdam NL. Foto: Siebe Swart

Sen har vi ju Cykelslangen i Köpenhamn:

Foto: Rasmus Hjortshoj

Och i Sölvesborg kan vi finna denna gång- och cykelbro:

Så Stockholm stad, bit nu i det sura äpplet och lär av det fundamentala misstaget som gång- och cykeltunneln inneburit. Se till att gående och cyklande får en effektiv, trygg och säker förbindelse på denna plats. Bygg en gång- och cykelbro. En bro som faktiskt fanns med redan i Cykelplan 2012 och är kvar i Cykelplan 2022. Bygg en bro som gör avtryck – förena form och funktion i en härlig blandning!

Toppbild: Google

Share.

4 kommentarer

 1. Tack för bra förslag Krister! Jag cyklar själv här varje dag och inte har det blivit bättre de senaste åren när byggföretaget som bygger om ”the Brick” och ICA Supermarket dessutom har lagt beslag på en del av cykelbanan i backen upp mot Midsommarkransen. Gissar att cyklisterna aldrig kommer att få tillbaka denna cykelbana. Den sträcka som gående och cyklister nu hänvisas till och som helt skulle försvinna med hjälp av ditt förslag har en kraftig sväng efter nedförsbacke med stor risk för påkörning av gående. En felanmälan från min sida till Stockholms stad möttes av nonchalans och svaret att cyklister bör ta det lugnare i trafiken.
  Håller tummarna för ditt förslag och gärna också en kortare cykelbro över avslutningen på den gångtunnel som idag finns vid Mc Donalds Västberga för att undvika en svängfest.

  • Ja det är en en eländig plats för de som cyklar o går där. Och som skulle bli så mycket bättre genom en välutformad bro. Och den kortare bron du efterfrågar vid Mc Donalds finns även den med i cykelplanen – också en idé från mig. Så som gc-bron lite längre söderut, vid Korpmossevägen, var något som jag lyfte in i cykelplanen en gång i tiden: https://cykelmagasinet.se/forbifart-cykel/

  • @Henrik Jag har tänkt att felanmäla exakt samma sak, helt livsfarlig kurva där med dålig sikt, barn på väg till skolan och nedförsbacke från två håll.
   Har du koll på ärendenummer eller åtminstone när du gjorde din tidigare anmälan?

 2. En annan dåligt utformad trafikplats där bro skulle lösa flera problem är slutet av Södertäljevägen vid Marievik, vid korsningen med tvärbanan: https://maps.app.goo.gl/vPpVyokSxEkPCmcp6
  Platsen byggdes om för bara några år sen: https://vaxer.stockholm/projekt/liljeholmen/gang-och-cykelbana-forbattrad-vid-marievik/ och förbättrade för gående och cyklister som färdas väst-öst mellan Liljeholmen och Marievik, men man gjorde ingenting för att minska konflikter i korsningen mellan de som är på väg syd-norr respektive väst-öst.

  Dessutom, om man ska gå syd-norr (och inte vill gå i cykelbanan) tvingas man korsa cykelbanan två gånger och trängas med folk som väntar på bussen.

Leave A Reply