Uppsala kommun ska spara pengar och har då beslutat att under 2023 blir det ingen sopsaltning av gång- och cykelbanorna. Kanske blir det en ”nystart” under 2024. Jag har inte kunnat hitta att biltrafiken fått samma försämring vad gäller snö- och halkbekämpning.

Besparingarna i snöröjningen kan också komma att innebära att man väntar in att det slutar snöa innan man plogar vid långvarigt snöfall – det kan med andra ord bli mer eller mindre oframkomligt om du väljer att gå eller cykla. Liknande begräsning har jag inte hittat för biltrafiken. Vidare så kommer det att bli minskad röjning av sly och buskage längs gång- och cykelvägarna.

Men vad jag förstår kommer nu kommunen att prioritera lagning av potthål på gator och vägar – för de prioriterar säkerheten.

– Men vi har sagt att vi ska laga potthål i vägen och kommer inte att göra besparingar där i första hand. Vi har prioriterat säkerheten, säger Rafael Waters.

Sopsaltning verkar enligt nämndordföranden inte ha med säkerhet att göra – det handlar enligt honom om att man ska kunna cykla snabbt och enkelt:

”Vi har vant oss vid en extremt hög nivå med sopsaltning i Uppsala där man kan cykla snabbt och enkelt på vintern.”

 ”… en extremt hög nivå…”

Kommunen utmålar alltså något så fundamentalt grundläggande som säker framkomlighet som – extremt. Sopsaltning som kraftig minskar halkolyckor bland cyklande och gående. Bättre att återgå till en metod som innebär både sämre trafiksäkerhet och framkomlighet – för gående och cyklande.

Och då har jag inte ens tagit upp vilka problem som gruset man nu kommer att använda orsakar för cykeltrafiken. Eller som VTI säger:

Men hej, inte ska det vara enkelt och säkert att gå och cykla vintertid i den prisbelönta cykelkommunen Uppsala. Där är fokus i stället på potthålen – för är säkerhets skull.

Men samtidigt medger ordförande:

”Men jag är ingen expert på trafiksäkerhet.”

Men… de prioriterade ju potthålen pga. säkerheten. Då säger han sig veta och ha kunskap. Men vi får dock veta detta:

”Det är många som hör av sig om potthålen i gatorna också, säger Rafael Waters.”

Många som hör av sig om potthålen…

Påminner om Botkyrka kommun. Där var det enligt kommunen många hundägare som hörde av sig och klagade på sopsaltning. Och kommunen slutade därför att sopsalta. Men det visade sig vid en granskning att det var inte så många som hört av sig – ingen hade hört av sig. Det handlade bara om att spara pengar – inget annat. Man kan säga att kommunen inte talade sanning.

Reaktionerna från de som cyklar i Uppsala har inte låtit vänta på sig. Omgående observerar och får de uppleva kraftiga försämringarna vad gäller deras säkerhet och framkomlighet.

Kanske blir det en ändring om många hör av sig om sopsaltning – det funkade ju så med potthålen enligt ordföranden…

Kanske är det ändå tur att kommunen nu fokuserar på sina potthål. För när det inte är framkomligt och säkert att cykla på gång- och cykelbanorna – till följd av besparingarna – kommer en del välja att cykla på gatorna. Och då är det ju bra om det inte är potthål där…

Toppbild: Jon Jogensjö

Share.
Leave A Reply