Läser Trafikverkets nyligen publicerade rapport ”Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen”. I den kan vi läsa att Trafikverket föreslår en cykelanpassning av trafikreglerna. Bland annat tillåta cykling mot enkelriktat och att möjliggöra svänga höger vid rött. Trafikverket menar att:

Nuvarande trafiklagstiftning är i flera avseenden dåligt anpassad till cykeltrafikens förutsättningar och behov.

Detta är ju något som många av landets kommuner, SKR, regioner, VTI, cykelorganisationer med flera har påtalat i decennier. Även Trafikverket var tidigt ute att påtala detta, bland annat i den Nationella Cykelstrategin 2000.

Finland – möjligt att cykla mot enkelriktat
Kartan har några år på nacken. Det är nu även möjligt att cykla mot enkelriktat på Island

Transportstyrelsen har ju tidigare meddelat att dessa regeländringar är inte möjliga med hänvisning till bland annat internationella konventioner, trafiksäkerhetsrisker samt att åtgärderna skulle inte ha så stor effekt vad gäller tillgänglighetsvinster för cykeltrafiken. Vad gäller Trafikverkets syn på detta kan vi läsa:

Vad gäller eventuella negativa trafiksäkerhetseffekter noterar Trafikverket att Transportstyrelsen inte anför några empiriska utvärderingar som stöd för sin uppfattning

Genom att tillåta cykling mot enkelriktning går det ofta att uppnå genare cykelvägar, vilket ökar tillgängligheten med cykel. Det finns gott stöd i forskning för att detta inte innebär trafiksäkerhetsproblem.

En gång till:

Det finns gott stöd i forskning för att detta inte innebär trafiksäkerhetsproblem.

På ett annat språk än Trafikverkets byråkratsvenska: Transportstyrelsen – sluta killgissa

När det sedan kommer till att regeländringarna, enligt Transportstyrelsen, skulle strida mot internationella konventioner samt ha ringa effekter vad gäller tillgänglighetsvinster för cykeltrafiken meddelar Trafikverket:

Vad gäller den första bedömningen noterar Trafikverket att många länder har gjort en annan bedömning av förenligheten med FN-konventionerna.

Vad gäller den andra bedömningen delar inte Trafikverket uppfattningen att tillgänglighetsvinsterna skulle vara små. Tvärtom kan de ofta vara betydande, i synnerhet i tätorter med många signalreglerade korsningar.

Det blir inte mycket tydligare än så här. Med några väl underbyggda stycken idiotförklarar Trafikverket Transportstyrelsen och dess arbete vad gäller cykelanpassning av regelverket.

Som jag skrivit tidigare, det är en myndighet vars handläggare ägnar sig åt killgissningar när det kommer till cykeltrafik. Något som borde oroa både Transportstyrelsens ledning och regeringen.

Svänga höger vid rött – i Frankrike och Belgien
Svänga höger vid rött i Danmark
Svänga höger vid rött i Nederländerna

Men får jag sia om framtiden så kommer ingenting att hända på detta område, det kommer rulla på som vanligt. Jo förresten, en regeländring kommer att komma:

Vi kommer få en cykelhjälmslag som omfattar alla som cyklar – det är Trafikverkets storslagna satsning på ökad och säker cykling – något jag skrev om redan 2021.

Ni kan läsa om det på sid 115-116 i rapporten.

Utan detta avsnitt om cykelanpassning av regelverket i Trafikverkets rapport är det i stort sett tomt vad gäller satsningar på cykel. Detta om ändring av regelverket är mest en utfyllnad, och något som Trafikverket inte behöver ta ansvar för eller avsätta medel för. Det är som vanligt, lite fina ord och absolut ingen handling – ett spel för galleriet. Två myndigheter som bråkar lite med varandra medans det är noll fokus på reella satsningar som leder till ökad och säker cykling.

Toppbild: Odense Danmark, där det sedan flera år tillbaka är möjligt att svänga höger vid rött i vissa signalreglerade korsningar

Share.
Leave A Reply