Författare: Krister Isaksson

Så måste det kännas för en fågel att flyga. Vinden som väcktes av luftmotståndet och farten, den obeskrivliga frihetskänslan. Staden kändes fortfarande främmande och okänd. Men nu, när han red fram på velocipeden, föreföll den inte skrämmande längre, bara lockande och fylld av löften. Han var fri och välkommen, kunde fara vart han ville, se allt som han förut inte fått se. Citaten kommer från författaren Per Anders Fogelströms roman Mödrar och Söner (1991) som beskriver hur den nya cykeln (velocipeden) tas i bruk av de unga postanställda. Året är 1903. Brevlådetömmarna utgjorde en ny tids förtrupp och tycktes ha…

Läs mer

Vi lever i ett land där avstånden ibland är stora. Och just avstånd brukar användas som en invändning mot satsningar på cykeltrafik – alla har så att säga jättelångt till arbetet, massor av mil. Eller alla lever inte i storstan utan många bor på landsbygden och mindre orter och därmed är cykel inte ett alternativ. Så hur ser det då ut med avstånden. Hur långt har människor till jobbet runt om i landet? Låt oss se vad SCB har att säga. För Statistikmyndigheten har nämligen studerat detta. 87 procent av landets befolkning bor i tätorter. Dessa tätorter upptar bara 1,6…

Läs mer

Har precis varit på besök hos Riksrevisionen. Där haft ett långt och trevligt samtal med projektledare och tillika revisionsdirektör angående hur jag ser på statens arbete vad gäller ökad och säker cykling. Riksrevisionen startar nu en granskning av hur regeringen, Trafikverket och Transportstyrelsen arbetat med cykelfrågorna de senaste 10 – 15 åren. I styrdokument har riksdag och regeringar uttryckt höga ambitioner för cyklingen – men hur står det till med utfallet? Revisionen beräknas var klar våren/sommaren 2025. Det ska bli spännande att läsa vad Riksrevisionen kommer till för slutsatser. Det hela höll dock på att börja riktigt illa! Detta mötte…

Läs mer

Bland det bästa jag upptäckt för att förenkla och underlätta min cykelvård är att lackskydda cykeln med ett så kallat keramiskt lackskydd. Förutom att cykeln blir blank och fin så underlättar det framtida tvätt av cykeln – många gånger är det bara att spola bort damm och smuts. Lackskyddet gör nämligen att smutsen inte fastnar så lätt på cykeln. Och den smuts som fastnar på cykeln spolas många gånger lätt bort med lite vatten. Jag beskrev i ett inlägg för drygt ett år sedan hur jag då lackskyddade min cykel – ni kan läsa det här. Och nu när jag…

Läs mer

Ja det verkar som så. I februari (2024) fattade Trafiknämnden ett så kallat genomförandebeslut angående att bygga om och förbättra cykelbanan utmed Munkbron och Riddarholmskanalen. Sträckan är en av stadens mest trafikerade cykelbanor – drygt 15 000 cyklande/dygn. Den är också ökänd för sin undermåliga standard, och den är därmed också olycksdrabbad. Den är smal och trång. Det är ojämn beläggning och längsgående glipor mellan asfalt och stenbeläggning. Det sticker också ut ett landfäste i cykelbanan. Belysningen är bristfällig och förvärrar ytterligare den redan dåliga cykelbanan. Jag skrev om denna sträcka redan 2015 – att det är en yta som blev…

Läs mer

I december väcktes mina drömmar om en ny cykel. Nu håller drömmarna på att förverkligas! Montering av min nya cykel pågår på Meter Bikes i Stenkullen. Det blir en gruscykel där ram och gaffel är i kolfiber – modellen heter RAYY. Cykeln är försedd med Shimanos 12-delade GRX-komponenter med singelklinga fram. Alla kablar är integrerade i styre/styrstam och ram – rent och snyggt. Här några bilder från monteringen:

Läs mer

Cykelvägarna i projektet Tvärförbindelsen beskrivs som de vore ritade av någon som vore berusad, att de är usla – går det att få en mer svidande kritik? Varför är det så? Jo, för att det är mycket svårare att planera och utforma infrastruktur för cykeltrafik än en motorväg för biltrafik. Varför är det då lättare att utforma en motorväg för biltrafik än att planera och utforma för cykeltrafik? Vi kan börja med trafikanterna. Vilka är det som trafikerar våra gång- och cykelsystem och i vilka miljöer? I gång- och cykelsystemen återfinner vi i stort sett alla möjliga individer, i alla…

Läs mer

Trafikverket agerar nu intensivt för att det ska bli lag på att alla som cyklar ska bära cykelhjälm. Låt oss nu leka med tanken att Trafikverket har framgång – det blir en cykelhjälmslag för alla. Men vad kommer sen? För det är ju som så att cykelhjälmen råder ju på intet sätt bot på cykelolyckorna. Den lindrar bara konsekvenserna – av vissa olyckor. Långt ifrån alla olyckor. Så när det då visar sig att människor fortsätter skadas och i värsta fall dödas – trots en hjälmlag – vad händer då? Hur kommer Trafikverket agera? Sett till hur Trafikverket hittills har…

Läs mer

Vi kan vara på väg mot en lag angående hur vi ska klä oss när vi cyklar. Trafikverket agerar nu med kraft för att få till en lag så att alla som cyklar ska tvingas ha hjälm. Samtidigt finns ingen lag eller reglering som hindrar landets väghållare att placera ut vad som helst på cykelvägarna. Hinder och annan skit som är väldokumenterade trafiksäkerhetsproblem och orsakar skador och lidande i stor omfattning. Hinder och skit som gör att hjälm behövs. Det finns heller ingen lag eller reglering som hindrar att Trafikverket vräker över körbanornas snömassor på gång- och cykelvägarna, snömassor som…

Läs mer

Läser Trafikverkets nyligen publicerade rapport ”Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen”. I den kan vi läsa att Trafikverket föreslår en cykelanpassning av trafikreglerna. Bland annat tillåta cykling mot enkelriktat och att möjliggöra svänga höger vid rött. Trafikverket menar att: Nuvarande trafiklagstiftning är i flera avseenden dåligt anpassad till cykeltrafikens förutsättningar och behov. Detta är ju något som många av landets kommuner, SKR, regioner, VTI, cykelorganisationer med flera har påtalat i decennier. Även Trafikverket var tidigt ute att påtala detta, bland annat i den Nationella Cykelstrategin 2000. Transportstyrelsen har ju tidigare meddelat att dessa regeländringar är inte möjliga med hänvisning till bland annat internationella…

Läs mer