En cykelförbindelse som inte utgår från biltrafikens system, vägar och gator. Som innebär en gen koppling och konkurrensfördel gentemot biltrafiken. Som är attraktiv, funktionell, bilfri och erbjuder en fin miljö och upplevelse.

Idag är förbindelsen en jordstig med trappor – men den är utpekad som ett primärt stråk i stadens cykelplan.

Ett primärt cykelstråk (rött) enligt Stockholms cykelplan – från kommungränsen med Huddinge in mot centrala delar av staden. Inringat med grönt är en jordstig med trappor…
Ett primärt cykelstråk (inringat med grönt) – bestående av en jordstid och trappor

Hur kan man då ändra på detta – så att det blir ett gent och attraktivt stråk? Ett stråk utan trappor och jord – så att det faktiskt går att cykla. Vilken ju borde vara en grundläggande funktion för något som är utpekat som ett primärt cykelstråk – att man faktiskt kan cykla på det.

Man gör så här, man bygger en bro:

Eller så här:

Från ovan kan då de två olika broarna se ut så här:

Man bygger helt enkelt en bro. Borta är då jordstigen, borta är trapporna, borta är upp och ner, hit och dit. I stället en gen och attraktiv cykelkoppling, i en bilfri och vacker miljö. Så satsar man på cykling och ökar dess konkurrenskraft. Låt oss hoppas att trafikborgarrådet ser möjligheten och förverkligar detta stråk inom kort.

Bilder från Programutredning – cykel Svartlösavägen, Stockholms Stad

Share.

1 kommentar

  1. Det vore intressant att se hur platsen ser ut idag, utan bron där.
    Jag föreställer mig att de som äger husen med en tomt mot sjön är aningen mindre entusiastiska än vi andra. De fås lyx och värdet på deras bostäder kan absolut få ställas mot den stora massans behov av en bra cykelväg, men vi vet ju alla hur det politiskt och byråkratiskt brukar gå till med sådant.

    Hur löser man det?
    Jag vill gärna ha den där vägen, såklart!

Leave A Reply