Gång- och cykelbron blir dyrare och försenad. Precis som jag förutsåg i mitt inlägg i september blir den ”nya” gång- och cykelbron både dyrare och försenad. Då skrev jag:

”Så summa summarum: det blir dyrare, det blir försenat och det blir avsevärt sämre för cyklande (och gående).”

Nu bekräftar alltså projektet till tidningen Mitti att de stora förändringarna av gång- och cykelbron som arbetsgruppen tagit fram får konsekvenser. Att flytta en bro, förändra dess utformning och att ta bort rampen är inga småsaker – vi leker så att säga inte med legobitar. Det mesta som rör bron måste projekteras om. Nya beräkningar av konstruktioner göras, nya beställningar av konstruktioner och så vidare. Vilket får till följd att bron försenas med 1,5 år och blir klar våren 2027 – i bästa fall.

Staden beräknar att detta kommer att kosta 100 miljoner extra – i bästa fall.

Så det blir dyrare, det blir kraftiga förseningar. Och det blir sämre slutresultat för cyklande (och gående). För att inte tala om eländet under byggtiden som nu avsevärt förlängs – någon som vill räkna på de samhällsekonomiska konsekvenserna vad detta innebär? Och vi ska nog inte ropa hej ännu. Det kanske inte blir någon bro alls, eller att man försöker spara in pengar genom att till exempel göra bron smalare.

Enligt Trafikförvaltningen måste de renovera tunnelbanebron igen ”inom två-tre år”. Vilket i tid nu sammanfaller med byggnationen av den nynya gång- och cykelbron. Så Stockholms stad, varför inte vänta lite till med bron? Då behövs ingen omprojektering av bron, ingen ”ny” bro och rampen blir kvar. Det blir ingen framtida ”omledning” av cykeltrafiken via lågbroarna. Fördyringen begränsas till förseningarna för entreprenören. Om det sen innebär att bron blir ytterligare något år försenad spelar ju i sammanhanget mindre roll – livslängden på broar är ju 120 år. Det är slutlösningen som är det viktiga.

För när tunnelbanebron är renoverad – ännu en gång – så försvinner ju problemen som SL menade var orsaken till att gång- och cykelbron behövde försämras. Och staden kan bygga bron, med rampen – så som det varit planerat. I mer än 10 år.

För som Trafikförvaltningen själva är tydliga med och säger till Mitti:

”Nu finns det en preliminär plan att förstärka tunnelbanebrons grundläggning om två-tre år, berättar han.

– När det är gjort är det absolut inget som hindrar att man bygger gång- och cykelbron enligt nuvarande plan, säger Söderberg.”

Men jag misstänker att det inte är så enkelt. Att det ligger annat smolk i bägaren och skvalpar. Att Trafikförvaltningen och SL skulle hitta på andra anledningar till att cykelbron inte kan byggas så som det var tänkt. Bara en sådan här sak:

Enligt en källa i Slussenprojeket har projektet inte fått tagit del av Trafikförvaltningens analys vad gäller tunnelbanebrons status.

Det är ju minst sagt märkligt när detta är helt avgörande fakta. Och i ett projekt där man ska ”samarbeta” – då är det ju av yttersta vikt att man tillhandahåller väsentligt och avgörande information.

Jag sticker ut hakan och säger: Trafikförvaltningen kommer inte renovera tunnelbanebron inom två-tre år. Det var bara något de drog till med när de blev pressade. Hela denna sura sopa stinker något fruktansvärt. Och förlorarna är de som ska cykla i framtida Slussen.

Toppbild: arbetsgruppens nya gång- och cykelbro

Share.
Leave A Reply