Ja det verkar som så. I februari (2024) fattade Trafiknämnden ett så kallat genomförandebeslut angående att bygga om och förbättra cykelbanan utmed Munkbron och Riddarholmskanalen.

Rödmarkerat: område där cykelbanan ska byggas om och förbättras

Sträckan är en av stadens mest trafikerade cykelbanor – drygt 15 000 cyklande/dygn. Den är också ökänd för sin undermåliga standard, och den är därmed också olycksdrabbad. Den är smal och trång. Det är ojämn beläggning och längsgående glipor mellan asfalt och stenbeläggning. Det sticker också ut ett landfäste i cykelbanan. Belysningen är bristfällig och förvärrar ytterligare den redan dåliga cykelbanan.

Smalt, trångt och stora flöden av cykeltrafik. Foto: Joakim vin Scheele
Se upp! Mitt i cykelbanan dyker ett landfäste upp…

Jag skrev om denna sträcka redan 2015 – att det är en yta som blev över, en gammal kaj som mist sin funktion. Och något som blir över blir sällan bra. Men nu är det förhoppningsvis slut på en av stadens värsta cykelsträckor.

För nu ska cykelbanan förbättras:

  • Cykelbanan ska breddas till 4,5 meter, från cirka 2,2 meter. Det blir ungefär som cykelbanan på Norr Mälarstrand
  • Landfästet som sticker ut i cykelbanan tas bort
  • Den tvära kurvan vid Riddarhuset ska få en generösare radie
  • Ny och förbättrad belysning längs sträckan
  • I södra delen kommer cykelbanan att ansluta till cykelbron som byggs i Nya Slussen
  • Beläggning på cykelbanan blir asfalt
Befintlig situation. Foto: Luca Mara
Visionsbild. Breddad cykelbana – utan landfäste i cykelbanan. Bild: Stockholms stad
Den tvära kurvan vid Riddarhuset ska göras om och få en generösare radie

Denna upprustning är efterlängtad och önskad av många. Det blev tydligt när staden presenterade planerna för detta år 2020. Jag frågade dåvarande trafikborgarrådet Daniel Helldén om reaktionerna på beslutet om upprustningen:

”Aldrig fått så många och så positiva reaktioner på ett cykelprojekt – otroligt roligt”

Så den som väntar på något gott och engagerar sig kanske till slut får uppleva förändring och förbättring.

Tidplan

Tidplanen är att renovering och upprustning av sträckan börjar hösten 2024. Och arbetet kommer sedan att pågå till och med 2026. Ambitionen är att sträckan ska vara färdig innan cykelbron i Nya Slussen är färdigställd.

Trafik under byggtiden

Vilka blir då konsekvenserna för cykeltrafiken under byggtiden? Det kommer bli stora störningar för cykeltrafiken under byggtiden då stora delar av cykelbanan kommer vara helt avstängd. Cykeltrafiken kommer under lång tid att ledas om. Huvuddelen av cykeltrafiken kommer att försökas ledas om till Skeppsbron och för resterande cykeltrafik kommer omledning via närliggande gator behöva ske.

Toppbild: Visionsbild Stockholms Stad

Share.

3 kommentarer

  1. Verkligen på tiden. Kommer bli lite jobbigt ett par år bara men vi är väl rätt så luttrade av Slussen-bygget.

  2. Ett av de stora problemen med sträckan är gående. Dagens löjligt smala cykelbana gör att även en ensam vilsen stackare ställer till problem, men när det är turister med reseväskor (som det ofta är, eftersom det är nära stationen) blir det såklart totalhaveri. Finns det någon plan i designen som kommer att visa tydligt att gående inte har där att göra? De flesta som hamnar där idag tycks faktiskt vilse på riktigt, och inte bara som att de skiter i det.

  3. Äntligen! Har sedan många år helt undvikit sträckan och kör istället över Västerbron trots att denna stäcka är ett par kilometer längre för min del. Nu önskar man ju att Söder Mälarstrand också rustas upp till samma standard som Norr Mälarstrand.

Leave A Reply