Trafikverket agerar nu intensivt för att det ska bli lag på att alla som cyklar ska bära cykelhjälm. Låt oss nu leka med tanken att Trafikverket har framgång – det blir en cykelhjälmslag för alla. Men vad kommer sen?

För det är ju som så att cykelhjälmen råder ju på intet sätt bot på cykelolyckorna. Den lindrar bara konsekvenserna – av vissa olyckor. Långt ifrån alla olyckor.

Så när det då visar sig att människor fortsätter skadas och i värsta fall dödas – trots en hjälmlag – vad händer då? Hur kommer Trafikverket agera?

Sett till hur Trafikverket hittills har agerat – att nästan ensidigt peka ut det personliga ansvaret samt skyddsutrustning på de som cyklar så är det nog som så att vi kan vänta oss att verket arbetar för införandet av:

Den uppblåsbara krockvästen – snart på en cykelbanan nära dig!

Detta kommer ju heller inte komma åt cykelolyckorna i någon större utsträckning, endast lindra konsekvenserna av olyckorna – vissa av olyckorna. Det är ju sannolikt också som så att ju högre tröskeln blir för att cykla, desto färre kommer att cykla. Och vad innebär det för folkhälsan och det hållbara transportsystemet?

Att Trafikverket skulle arbeta på motsvarande sätt som verket gör för vägtrafiken verkar vara helt främmande. Det vill säga planera, utforma och bygga säker och funktionell cykelinfrastruktur. Samt underhålla och drifta cykelvägarna så att säker framkomlighet uppnås.

VTI har ju tydligt visat i sina studier att en stor andel cykelolyckor beror på undermålig cykelinfrastruktur samt brister i drift och underhåll av densamma. Folksams studier har visat att 75 procent av dödsolyckorna bland cyklande på statlig väg hade undvikits genom funktionella och säkra cykelvägar samt säkra passager.

Vad gör då Trafikverket? De meddelar att de gör ingenting. Eller vänta, de har i varje fall inventerat passagerna på sitt vägnät. 27 år efter nollvisionens antagande.

Trafikverket har också genom egna studier och genom VTI identifierat att vägarbeten och förhållandena vid dessa har stora brister och orsakar en hel del cykelolyckor. Vad gör då Trafikverket åt detta – ingenting. Inga ändringar i utbildningsmaterialet, inga ändringar av krav och riktlinjer. Ingenting.

Men något Trafikverket faktiskt gör är att år efter år vräka upp snömassorna från körbanorna på cykelvägarna och där blir massorna liggande – i dagar:

Så här kan man ju också göra om man vill uppnå en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet för alla…

När det sen kommer till planerande och utformande av cykelvägar har Patrik Kronqvist Expressen beskrivit cykelvägarna som Trafikverket planerar i Tvärförbindelse Södertörn så här:

Ändå kan den gång- och cykelväg som verket har ritat upp invid Tvärförbindelse Södertörn inte beskrivas som annat än usel.
Medan bilvägen är rak och gen, ser cykelvägen – med sina många hårnålskurvor och serpentinlösningar – närmast ut att vara ritad av någon som varit berusad.”

En positiv sak med dessa cykelvägar är ju att de tar sådana omvägar att det blir svårt för Trafikverket att vräka upp snön från körbanorna på cykelvägarna…

Share.

3 kommentarer

 1. Varför begränsa sig till att enbart tvinga de som cyklar att bära hjälm? Alla som vistas i trafiken borde ju ha en sådan. Bilister, lastbilschaffisar, gående, bussresenärer. och barnvagnspassagerare.

  Och ärligt talat finns det inte en risk att man slår i huvudet i öppnade köksluckor? Hjälm även hemma.

  Fortsätt att skylla på offren istället för att utforma säkra lösningar, det är ju en gren de är bäst på i hela världen.

  • NEJ!
   Inte bilister. Alla andra, gärna i köket, men INTE bilister. Då är det bättre att vi lägger alla pengar som finns i hela världen på säkrare bilvägar.

   Pffft. Bilister? Behöva ha hjälm?

Leave A Reply