Vi lever i ett land där avstånden ibland är stora. Och just avstånd brukar användas som en invändning mot satsningar på cykeltrafik – alla har så att säga jättelångt till arbetet, massor av mil. Eller alla lever inte i storstan utan många bor på landsbygden och mindre orter och därmed är cykel inte ett alternativ.

Så hur ser det då ut med avstånden. Hur långt har människor till jobbet runt om i landet?

Låt oss se vad SCB har att säga. För Statistikmyndigheten har nämligen studerat detta. 87 procent av landets befolkning bor i tätorter. Dessa tätorter upptar bara 1,6 procent av Sveriges landareal.

SCB:s analysverktyg visar att nästan 1,2 miljoner av landets förvärvsarbetande har möjlighet att cykla till arbetet inom 15 minuter. Det är ungefär en tredjedel av alla som har en anställning. Den cykelhastighet SCB antagit för analysen är 18 km/t. Det innebär alltså en cykelresa på max 4,5 kilometer.

Det är i de mindre kommunerna där störst andel av de anställda kan cykla till arbete inom 15 minuter. I topp finns Kiruna kommun (Norrbotten), där 66 procent av de anställda kan cykla till arbetsplatsen på en kvart. Därefter följer Fagersta (Västmanland) med 64 respektive Arvidsjaur (Norrbotten) med 64 procent.

Detta är ju inte så konstigt, de är ju geografiskt mycket mindre än våra storstadsområden i landet. Och det är sen länge känt att man i storstadsområdena pendlar längre sträckor och därmed längre restid än mindre orter. I Stockholmsområdet är medelresan vid cykelpendling närmare 10 kilometer, enkel väg.

Flera av kommunerna med kortare cykelavstånd kännetecknas av en liten befolkning och få tätorter med stora avstånd. Det gör att fler arbetar inom centralorten där de själva bor, samtidigt som centralorten är liten till ytan, vilket ger korta avstånd. Av kommuner med över 50 000 invånare har Östersund störst andel invånare som har möjlighet att cykla till arbetet inom 15 minuter. 

Tabell: kommuner med störst andel anställda som har möjlighet att cykla till jobbet inom 15 minuter. Som jämförelse finns längst ner också landets största kommuner med (befolkningsmässigt):

Bland landets fyra största kommuner har Malmö högst andel anställda som har möjlighet att cykla till jobbet inom 15 minuter, 43 procent.

Så här ser det ut i hela landet vad gäller andel anställda som kan cykla under 15 minuter till jobbet:

Här kan du själv analysera statistik över hur stor andel av de anställda som har olika cykelavstånd till arbetet för län, kommun eller demografiskt statistikområde. Du kan också filtrera utifrån mediantiderna för cykling till arbetet: SCB:s analysverktyg

Arvika. 46 procent har max 15 minuters restid med cykel till jobbet i kommunen
Share.
Leave A Reply