I Trafikverkets PM 2021 års redovisning av trafiksäkerhetsarbetet inom vägtrafiken” (TRV 2016/79008, TRV 2019/40528) kan vi läsa:

Hjälmkrav för cyklister införs”

PM:en är alltså en redovisning av trafiksäkerhetsarbetet 2021. I kapitel 5 med rubriken ”Viktiga initiativ som regeringskansliet kan ta” redovisar Trafikverket att ett hjälmkrav för alla cyklande kan ses som rimligt försiktighetsmått och skyddsåtgärd för att motverka dödsfall och allvarliga personskador.

2015 frågade jag Maria Krafft, måldirektör för trafiksäkerhet på Trafikverket, vad Trafikverket tyckte om en lag om cykelhjälm för alla:

”Frivillighet är att föredra”

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är uppenbart att Trafikverket svängt i frågan om frivillighet och nu arbetar mycket aktivt för en lag om cykelhjälm för alla.

Folksam har gjort en omfattande studie angående dödsolyckor med cyklande på statlig väg. Slutsatserna Folksam drar är:

  • Separata cykelbanor utanför vägen är den enskilda åtgärd som har potential att förhindra flest dödsolyckor. Hela 50 procent av alla dödsolyckor skulle kunna förhindras om det finns separata cykelbanor
  • Ytterligare 25 procent av dödsolyckorna skulle förhindras om det finns säkra passager för cyklande att korsa vägen

Någon sådan inriktning – det vill säga att arbeta intensivt för att skapa en säker och funktionell cykelinfrastruktur – är svårt att utläsa i Trafikverkets PM. Får mer en känsla av symbolhandlingar än förebyggande och kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med cyklande som dödas och skadas svårt i trafiken.

Och ja, jag har hjälm – helt frivilligt. Men en välplanerad och väl underhållen infrastruktur skulle göra större skillnad för olyckorna – både för de som cyklar och de som går.

I PM:en kan vi också läsa att Trafikverket uppmanar regeringskansliet att arbeta för att införa ålderskrav för förare av eldrivna cyklar:

”Ett ålderskrav på 15 år bör införas för alla typer av eldrivna cyklar”

 

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och Instagram

Share.

7 kommentarer

  1. Jag har cyklat varje dag sen mitten på februari 1996. Jag har cyklat på alla vägar där det är tillåtet att cykla.En del last/pb bilar har kört förbi där det bara har varit mellan 20 – 50 cm mellan mig och bilen.Och jag har aldrig haft hjälm,och aldrig råkat ut för en trafikolycka. Jag har sagt det den dagen det blir lag på att jag måste ha hjälm då slutar jag att cykla.

  2. Hjälmtvång nej tack. Men PM:et innehöll ju en del annat som kan vara positivt för även cyklisters trafiksäkerhet så som ägaransvar för vissa hastighetsöverträdelser (kanske början på ägaransvar även för inte hålla tillräckligt avstånd i sidled, men även översyn av bötesbelopp för vägtrafikbrott och såklart 40 km/h som bashastighet i tätort. Dock lär det ju inte hända något med tanke på att det även i 2018 års rapport finns med förslag om 40 km/h bashastighet, de hade även mål som ”För att minska antalet allvarligt skadade cyklister måste infrastrukturen för cyklisterna förbättras.”. Summa summarum det verkar inte bli så mycket av något mål de har i de där papperet så vi kan väl hoppas att samma sak gäller hjälmtvång.

  3. Det är väl på tiden, det sparar liv, allvarliga och oreparerbara hjärnskador, myckna vårdkostnader. Inte konstigare än bilbälten. Själv räddad av hjälm efter frontalkrock med (vållande) mopedist. Cyklar inte en meter utan hjälm efter denna incident. Jag säger JA till hjälmtvång på cykel och andra oskyddade fordon.

  4. Australien är ett land som infört hjälmlag på senare år. Där har cyklandet minskat som en direkt orsak av införandet. Själv använder jag nästan alltid hjälm men skulle inte vilja se en tvingande lag. Det är helt fel ände att jobba mot nollvision. Det är infrastrukturen det är fel på, inte nyttjandet av skyddsutrustning.

  5. Australien är ett land som infört hjälmlag på senare år. Där har cyklandet minskat som en direkt följd av införandet. Själv använder jag nästan alltid hjälm men skulle inte vilja se en tvingande lag. Det är helt fel ände att jobba mot nollvision. Det är infrastrukturen det är fel på, inte nyttjandet av skyddsutrustning.

Leave A Reply