Nås i dagarna av information om att VTI studerat hur gestaltningsprogrammet för Förbifart Stockholm kommer att påverka bilförare. Det handlar om att tunnelns inre utsmyckning kan ha betydelse för bilförares trötthet, stimulans, distraktion och trygghet vid körning i tunneln. Effekterna studerades genom en simulatorstudie där tunneln för Förbifart Stockholm skapades virtuellt och som sedan kördes av ett antal testförare.

Ungefär samtidigt kommer information om konst i Norra Länken där flera kända konstnärer och en världsberömd fotograf har engagerats i projektet för att utsmycka tunnlarna. Stora pengar läggs ner i dessa projekt på att utsmycka dessa tunnlar med olika koncept.

Förstå mig rätt, det är bra att dessa studier genomförs, att vi får bättre kunskap, att vi på så sätt kan skapa tunnlar och vägar så att de upplevs tryggare och är säkrare. Dock kan jag inte låta bli att reflektera över att när man samtidigt lägger ner dessa resurser på biltrafiken så ser det ut som skit på cykelvägarna. Trafikverket klarar inte ens av att uppfylla god standard enligt deras egen utformningsmanual VGU för de cykellösningar de bygger i samband med Norra Länken och för de som de planerar i Förbifart Stockholm. Att lägga ut miljoner på konst och utsmyckning finns det dock både vilja och medel till.

När tror ni vi kommer få se liknande studier hur cyklister upplever olika lösningar, gestaltning eller konst? Att Trafikverket ger VTI i uppdrag att ta fram en cykelsimulator för att testa cykelinfrastruktur och hur cyklister uppfattar och upplever den. Hur upplever cyklande att Trafikverket placerar ut betonggrisar – mitt i tunneln? När kommer konstnärer att kontrakteras för att smycka cykeltunnlar och cykelvägar som Trafikverket bygger – för miljoner.

Det sista vore kanske att börja i fel ände då verket uppenbarligen inte klarar av att få till grundläggande funktioner och standarder som säkerhet och framkomlighet när man bygger cykelinfrastruktur. Fast å andra sidan kan man ju använda sig av potemkinkulisser…

Det är en märklig värld vi lever i.

Fotograf: Mikael Ullén

Share.

3 kommentarer

  1. Skulle vara intressant att se hur mycket Trafikverket årligen betalar VTI för forskning om bil-/vägtrafik resp. cykeltrafik? Misstänker att det finns en påtaglig snedvridning! Undrar också hur stor är ”konstbudgeten”, är den kanske större än cykelbudgeten? Fast den budgeten går nog inte att få fram, den drunknar i de stora projekten!

  2. Krister Isaksson on

    Johannes, ja ibland är det svårt att finna orden. Det är sådana enorma skillnader och vill jag påstå, orättvisor, att man blir stum…

Leave A Reply