Har just läst en ”Underrättelse” från Länsstyrelsen i Stockholm till regeringen, daterad den 14:e september. En underrättelse som handlar om byggnationen av gång- och cykelbron i Nya Slussen. Dokumentet är sammanställt efter att Länsstyrelsen haft möte och dialog med Stockholms stad och Region Stockholm för att möjliggöra en lösning.

”Underrättelse avseende stopp i tunnelbanetrafiken med anledning av planerad provborrning/pålning av gång- och cykelbro över Söderström”

Efter att ha läst dokumentet är detta min ”bedömning”:

Det blir en gång- och cykelbro. En smalare bro. Krav finns från Regionen/SL att öka avståndet mellan tunnelbanebron och gång- och cykelbron. Det ökade avståndet till tunnelbanebron åstadkoms genom att gång- och cykelbron smalnas av och inte genom att bron sidoförflyttas.

Gång- och cykelbron smalnas av och på så sätt ökar avståndet till tunnelbanebron. Foto: Stockholms stad

Vidare kommer gång- och cykelrampen från kajplanet till bron sannolikt tas bort, dels minskar det ytterligare belastningen på gång- och cykelbron vilket innebär mindre pålning, dels minskar flödet av gående och cyklande – vilket därmed underlättar avsmalningen av bron. Jag skrev redan ett inlägg 2019 om gång- och cykelbron och rampen. Där jag förutspådde att rampen skulle plockas bort.

Rampen mellan kaj och bro tas bort. Foto: Stockholms stad

Och så en liten brasklapp: Allt detta under förutsättning att det går att finna en gemensam lösning för gång- och cykelbron och tunnelbanan närmast Gamla stan – om inte det går så stryks bron helt och hållet.

Konsekvenserna till följd av avsmalningen blir att bron inte kommer hantera framtida cykelflöden på ett bra och funktionellt sätt – kapacitetstaket nås inom en snar framtid. Sannolikt är vi redan där när bron står klar. Framtidssäkringen blir lika med noll. När det gäller de gångflöden som är prognostiserade för bron döms dessa ut av expertis – de är kraftigt underskattade redan i utgångsläget.

Vidare så kommer cykeltrafik mellan Stadsgården/Södermälarstrand och Gamla Stan få cykla omvägar över slussbroarna i och med att rampen försvinner – broar som då och då öppnas. En sträcka som inte utformats och byggts för dessa tillkommande cykelflöden. Det är svängfester, uppehållsytor för gående, slussningar och allmänt rörigt. Det ska ju vara folkliv – där det är tänkt att man ska cykla.

Om rampen utgår förändras cykelvägnätet i Nya Slussen. Bild TrafikPM Slussen

Kommer du från Stadsgården och ska till Södermalmstorg/Hornsgatan får du via omvägar cykla upp tidigare från Stadsgården, antingen redan vid Folkungagatan/Londonviadukten eller så öster om Katarinaparken, innan du kommer till Södermalmstorg. Förbindelsen via Katarinaparken kommer att innebära att du delvis får tråckla dig fram på en gågata/shared space-yta. Kommer du från Söder Mälarstrand och ska mot Södermalmstorg så får du cykla upp och ta omvägen redan vid Torkel Knutssonsgatan.

Och nu vet jag vad vissa kommer att ägna sig åt. De kommer lusläsa illustrationerna över Nya Slussen och hitta några andra småvägar. Sen kommer pekpinnen fram: du Krister, det går minsann att cykla denna väg. Man har då missat hela poängen. Men hej, kämpa på!

Du kan självklart hålla på och tråckla dig lite hit och dit över slussbroarna, kors och tvärs över Munkbroleden och sen Guldbron upp till Södermalmstorg. Eller bära cykeln i trappor, ta hissen från kajplan till Södermalmstorg och så vidare – låter ju som väldigt gena och funktionella kopplingar. Absolut inga stopp, kringelikrokar eller fördröjningar, dimensionerad för många cyklande, rullar säkert på riktigt bra i ”cykelstaden”…

Så summa summarum: det blir dyrare, det blir försenat och det blir avsevärt sämre för cyklande (och gående). Och detta i en lösning och utformning som för cykeltrafiken redan var dålig från början.

Så kan det gå. Eller så är jag och min ”bedömning” helt ute och cyklar. Vi får avvakta och se.

SL och Stockholms Stad ska ju sätta samman en gemensam arbetsgrupp under ledning av en oberoende person som parterna utser gemensamt. Redan den 7 oktober ska gruppen presentera ett förslag som innebär att cykelbron över Söderström kan byggas på ett sätt som bägge parter accepterar. Minst sagt snabbt jobbat, för något som inte gått att lösa på flera år.

Toppbild: Stockholms stad

Share.

4 kommentarer

  1. Det är väl inte svårt att hitta en lösning som ”bägge parter accepterar” när ingen av parterna är ett skit intresserad av att lösa de problem du tar upp? Men visst, absolut, mer pengar på en konsult som tar en miljon för att dyka upp på ett möte och säga ”Ok, alla överens då? Tja!”.

    Det är så man gråter.

  2. Angående ”När det gäller de gångflöden som är prognostiserade för bron döms dessa ut av expertis”. 2 % ökning per år är mer eller mindre Trafikverkets uppräkningstal för biltrafik i Stockholmsregionen till år 2040. Ganska anmärkningsvärt att man förutsätter att cykeltrafiken i centrala Stockholm kommer att öka i jämn takt med biltrafiken i regionen.

  3. Lösningen alla väntar på är väl en hängbro med pyloner/pylon i båda eller ena sidan. Den går ju att bygga hur kraftig som helst och ger lite spice till området.

Leave A Reply