Trots alla fina ord om cykeln i stadens planer och dokument, cykelns viktiga roll i stadens transportsystem, att trafikslaget ska prioriteras så var det inte något som togs särskilt stor hänsyn till i utformningen av Nya Slussen. Cykeltrafiken var mer en bisak som måste hanteras – inte skapas bra förutsättningar för. I utvärderingen av förslagen i arkitekttävlingen för Nya Slussen kom vinnande förslag näst sist vad gäller trafiksystemet. Flera av dagens cykelförbindelser fanns inte ens med i förslaget – det blev att göra en handpåläggning i senare skede, och en sådan blir sällan särskilt bra. För det möjliggör inte de strukturer som redan var satta.

Tittar vi på cv:n vad gäller cykeltrafik hos det vinnande arkitektkontoret så hittar vi ju inte en bred och omfattande referenslista på stadsplanering med cykel i fokus – vi hittar i stort sett ingenting. Vi hittar en vad som kallas för ”snackis” i branschen – ett utspel för att väcka uppmärksamhet, inte nödvändigtvis något som är bra och funktionellt, eller ens genomförbart – SkyCycle. Så något annat var kanske inte att vänta. Har man inte kunskap, kompetens och erfarenhet på området så är det ju mer tur än skicklighet att det blir bra. Någon tur hade vi inte denna gång, för bra kommer det inte bli för cykeltrafiken i Nya Slussen.

Den så kallade expertgruppens granskning av det planerade cykelsystemet i Nya Slussen kom fram till denna slutsats:

”Kapaciteten är god, och oacceptabel trängsel bör inte uppkomma…”

Hur kom då expertgruppen fram till sin slutsats?

Det gick inte att finna något i underlagsmaterialet för cykeltrafik som fanns kopplat till expertgruppens rapport. Det fanns trafikanalyser och kapacitetsberäkningar för bil- och kollektivtrafiken men inte för cykel.

Jag ställde då frågan till Slussenprojektet och ansvarig trafikplanerare – hade de sådant underlagsmaterial för cykeltrafiken? De hade inför expertgruppens arbete inte några trafikanalyser, simuleringar eller kapacitetsberäkningar för cykeltrafiken var svaret.

Så 2017, nästan tre år efter expertgruppens rapport, genomförs en så kallad trafiksimulering för cykeltrafiken. I rapporten kan vi läsa:

De platser som kommer att bli hårt belastade med tidvis långa köer är

 • Korsningen Hornsgatan/Götgatan.
 • Cykelbanan på Hornsgatan i riktning västerut, vid övergångsstället Katarinavägen.
 • Cykelbanan på Stadsgårdskajen, vid övergångsstället östra Lågbron.”

”Köerna är redan idag så långa att alla cyklister i rusningen inte kommer igenom korsningen vid grönt ljus. 2040 kan vi förvänta oss dubbelt så långa köer.”

Japp, köerna är redan långa idag, och de växer hela tiden. Foto: Jon Jogensjö
Foto: Jon Jogensjö
Ni ska inte tro att det blir mindre köer i Nya Slussen. Deras egen simulering säger att vi kan förvänta oss dubbelt så långa köer 2040. Foto: Cyklistbloggen

Vad den så kallade expertgruppen sysslade med och hur de kom fram till raka motsatsen är minst sagt höljt i dunkel. Men hej, de kanske gjorde som många andra gör när det gäller cykeltrafik – de killgissade lite…

Så ni ser, det var aldrig meningen att det skulle bli särskilt bra för cykeltrafiken i Nya Slussen. Och det bestämdes redan när vinnaren utsågs. Sen kan vi ju alltid försöka sminka grisen i efterhand.

Nu har vi hamnat i ett läge då en del till och med vill skrota den planerade gång- och cykelbron mellan Södermalm och Gamla Stan. Och det skulle ju vara ett mycket effektivt sätt att göra en redan dålig lösning rejält mycket sämre. Men vi kanske inte ska begära att ett f.d. trafikregionråd förstår det. För han är ju på intet sätt ensam om att leka ”trafikplanerare” – det kan väl vem som helst fuska lite med, särskilt när det gäller cykeltrafik.

Att han under sina åtta år som trafikregionråd skulle ha sett till att renovera den usla grundläggningen av tunnelbanebron är nog för mycket begärt – åtta år var nog inte tillräckligt för en handlingskraftig man som visste om hur dålig bron är. För hade han och SL sett till att renovera grundläggningen hade vi nämligen inte hamnat i den situation vi nu är i. De visste allt om brons usla grundläggning redan 2011, men gjorde absolut inget. Kanske var det så att de aldrig hade tänkt att acceptera gång- och cykelbron. Att de helt enkelt kallt räknade med, redan 2011, att det skulle vara en lätt match att bara säga nej till gång- och cykelbron. Inget man behövde budgetera för ens.

SL: vi vet men varför göra något åt vår bros usla grundläggning. Artikel i DN

Sen har vi denne trafikplanerare som i stället för den planerade gång- och cykelbro nu föreslår en pontonbro. Det är något oklart hur 18 000 cyklande ska ta sig mellan Södermalmstorg och pontonbron. Och hur fartygen i farleden ska passera pontonbron. Men hej, det går ju inte att tänka på allt. Särskilt inte hur det ska fungera för cykeltrafiken, det är för mycket begärt att en ”trafikplanerare” ska redovisa något så fundamentalt i en insändare. Bättra att bara leverera en liten snackis.

Så nu står vi här. Mer och mer av Nya Slussen börjar bli klart. Handlingsutrymmet för att göra en annan lösning än den planerade gång- och cykelbron – med bibehållna funktioner som kapacitet och framkomlighet – är mer eller mindre borta. Nya Slussen är både kraftigt försenad och fördyrad – att i detta läge delvis riva upp, bygga om och göra andra lösningar är mer eller mindre uteslutet. Det kommer ju bara göra det ännu dyrare och mer försenat. Samt att det finns avtalsmässiga och juridiska hinder som försvårar en förändring.

Vi får väl se hur det går med den planerade gång- och cykelbron som det nu bråkas om. En bro där det förväntas cykla 18 000 människor om dagen och ett stort antal gående. Och där Region Stockholm och SL nu lämnat in en stämningsansökan mot Stockholms stad och Slussenprojektet.

Där SL nu ”önskar en lösning där både cykel och kollektivtrafik får plats.” Vilket är märkligt. Det har aldrig varit en fråga om plats, det har hela tiden handlat om en byggnadsteknik. Och märk också hur Trafikförvaltningen och SL ständigt utelämnar att det även är en bro för gående. Men det går ju alltid att blanda bort korten när man ska skapa opinion i frågan.

Toppbild: Jon Jogensjö

Share.

2 kommentarer

 1. Jag vet inte vilka trafiksimuleringar som expertgruppens utlåtande byggde på, men jag minns mycket väl de simuleringar som vår tidigare gemensamma arbetsgivare gjorde 2011-2012, eftersom det var en av de första saker som jag fick jobba med som nyexad.

  Självklart kan det ha funnits stora brister i trafikprognoserna (jag var inte med och tog fram dem), men jag kan intyga att cykeltrafiken fanns med i ALLA trafiksimuleringar som gjordes då. Och det flöt på helt okej i alla scenarion, även om det förstås uppstod köer vid rödljusen.

  Det vi fokuserade på var biltrafiken, eftersom det var där det var enorma skillnader i genomströmning mellan olika planeringsalternativ. I många alternativ kom den prognostiserade trafiken helt enkelt inte igenom Slussen på den simulerade timmen, medan det i andra alternativ flöt på bättre. Men en stor orsak till problemen var den spårväg som då fanns inritad.

  Jag menar inte att cykeltrafikplaneringen för Slussen inte kunde ha gjorts bättre, men allt är inte heller svartvitt. Bara för att ett stort fokus i trafikanalysen låg på biltrafikens framkomlighet betyder det inte att cykeltrafiken inte alls fanns med i den. Och vi som jobbade med trafiksimuleringarna var alla i första hand cykelpendlare, ingen var någon hängiven bilist.

 2. Fantastiskt bra skrivet!
  Varje dag när jag cyklar till jobbet undrar jag vem är det som planerar för Stockholms fantastiska cykelbanor (skämt)!
  Det är ett under att ingen cyklist omkommer dagligen på grund av usel gatuplanering.
  Trafikplanerare är väl en ideell hobby så man kan väl inte förvänta sig så mycket mer.

Leave A Reply