Nya Slussen i Stockholm. Inte bara Stockholms, regionens utan även landets absolut största cykelknutpunkt – med hästlängder. Planerades aldrig bra från början för cykeltrafiken och nu har det fattats beslut som gör platsen ännu sämre. Tusentals cyklande varje dygn påverkas i och med denna försämring – och från Cykelfrämjandet hörs inte ett ord.

Det är även så att media har sökt Cykelfrämjandet för att ta del av deras synpunkter angående denna försämring som nu blir för cykeltrafiken – men de svarar inte. Eller som journalisten jag pratat med uttrycker det:

”men av någon anledning är det hopplöst svårt att få en kommentar från dem.”

Jag har svårt att se att det skulle vara hopplöst svårt att få en kommentar från Motormännen eller KAK om några av landets största ”bilprojekt” ställdes inför motsvarande – kraftiga försämringar. Att de bara stillasittande och tigande skulle se på. Eller vi vet hur det skulle låta, minns bara hur det lät efter valet 2014 när det begärdes en genomlysning av förbifart Stockholm – då blev det minsann livat. Och förbifarten byggdes vidare.

Men från Cykelfrämjandet hör vi inget när landets största cykelknutpunkt försämras. Varför är det så? Ska de inte företräda och arbeta för de cyklandes bästa? Och då måste man ju rimligen ta plats, ta ställning och vara synlig. Är det dödstyst kan vi ju tro att Cykelfrämjandet tycker detta är helt ok, att de till och med stödjer staden fullt ut vad gäller denna försämring för cykeltrafiken.

Ett mycket märkligt arbetssätt för en intresseorganisation. Det är som man fullständigt missuppfattat sin uppgift. Och istället är det som att politiker påverkar intresseorganisationen.

Tyvärr är detta inget nytt, det verkar snarast vara ett djupt rotat arbetssätt när det gäller Cykelfrämjandet. Något som Cyklistbloggen tar upp i detta inlägg, och som jag också påpekat tidigare i detta inlägg angående de skrotade snabbcykelvägarna – vilket skulle varit en unik nationell satsning. Och med facit i handen så kan vi ju tydligt konstatera att detta arbetssätt som Cykelfrämjandet praktiserar är föga framgångsrikt.

Räkna med att det blir trångt och besvärligt att cykla i delar av Nya Slussen. Foto: Jon Jogensjö

Toppbild: Cyklistbloggen

Share.
Leave A Reply