Det gick som jag trodde och skrev för några veckor sedan: rampen mellan kaj och gång- och cykelbron i Nya Slussen försvinner. Det är arbetsgruppens besked efter att ha arbetat med en ny lösning – i några dagar.

Rampen mellan kaj och bron försvinner

Rampen utgår utan ett ord vilka konsekvenser detta får för cykeltrafiken. En grupp män, utan några yrkeskunskaper i cykelplanering och cykelinfrastruktur, sätter ett kryss på en ritning och skriver en mening i en ”rapport” – sen är det klart:

”Ramp till nedre brofäste mot Södermalm är borttaget för att skapa plats mellan broarna.”

Det är allt vi kan läsa i arbetsgruppens slutrapport vad gäller rampens borttagande i Nya Slussen. Inget mer. Däremot beskrivs konsekvenserna för tunnelbanan och dess infrastruktur. Är ni intresserade av konsekvenserna för cykeltrafiken till följd av att rampen förvinner så har jag skrivit om det här.

Undra om det hade varit möjligt att på samma sätt stryka motsvarande förbindelse i ett större väg- eller spårprojekt. En grupp cykelplanerare som sätter ett kryss på en ritning och skriver en mening i en slutrapport:

”På- och avfarterna till Förbifarten är borttagna för att skapa plats för cykeltrafiken.”

Vet inte vad ni tror, men jag finner det mer eller mindre otänkbart att något sådant skulle kunna hända. Men med cykeltrafik vet vi ju sedan länge att ansvariga kan ha vilken lekstuga som helst.

Så det blir ingen ramp. Och vi ska nog inte ropa hej ännu vad gäller bron. När slussenprojektet i detalj börjar studera det förslag till ”lösning” som nu hamnat i knät på dem kommer det visa sig att den i hast framtagna ”lösningen” av arbetsgruppen innebär en rad problem och svårigheter. Och det kommer då sannolikt innebära att den nedåtgående spiralen för cykeltrafiken bara fortsätter.

Men det finns en sak som staden nu kan göra, och bör göra – om det blir en bro:

Gör en cykelbro av gång- och cykelbron. Ta bort gångdelen och omvandla den till cykelbana

Omvandla gångbanan till cykelbana. Sektion av gång- och cykelbron i Nya Slussen

Här kommer då röster höjas: så kan man väl inte göra. Bara en bro för cykeltrafik. Kan man visst göra säger jag. Vårt transportsystem är fullt av sådana lösningar – trafikinfrastruktur för ett visst trafikslag. Till och med i Slussen är det ju så:

 • Centralbron – motorfordon
 • Tunnelbanebro – tunnelbanan
 • Järnvägsbron – tågtrafik
 • Gångbanor och torg – gångtrafik

Så gör gång- och cykelbron till en renodlad cykelbro. Konvertera den yta som var tänkt att vara gångbana till cykelbanan.

På så sätt framtidsäkras ett av stadens absolut viktigaste cykelförbindelse. Detta är ju ett förslag jag skrev om redan 2020. Och nu är förutsättningarna för detta ännu bättre än då – bron ska ju helt och hållet konstrueras om och få en annan design. Det tillfället kommer inte tillbaka. Och visst, detta hjälper ju inte den nu skrotade förbindelsen som rampen utgjorde. Med det visar att staden åtminstone försöker ta cykeltrafiken på allvar i Nya Slussen.

Så varför inte göra som danskarna gjort i Köpenhamn, en bro för cykeltrafik – Cykelslangen

Cykelslangen i Köpenhamn – en cykelbro. Foto: Jennie Fasth

Låt oss inte heller glömma. Lösningen med en separat cykelförbindelse finns redan i Slussens närområde. Nämligen sträckan utmed Riddarholmskanalen/Munkbron. Så inget ovanligt eller nytt under solen ens i Slussenområdet. Och de som oroar sig över gående på en ”cykelbro” – det är inte många som går på cykelförbindelsen utmed Riddarholmskanalen. Men det kommer alltid finnas invändningar mot en separat cykellösning som en cykelbro – för vi är helt enkelt inte vana vid sådana. Vi lever i ett djupt rotat gång- och cykelträsk. Inte alltid till fördel för de bägge trafikslagen.

Riddarholmskanalen. Cykelbana – ingen gångbana. Nästan så man kan ana landfästet på nya ”cykelbron” i Slussen längst bort i bilden. Foton: Jocke von Scheele

Toppbild: arbetsgruppens förslag till ny gång- och cykelbro i Slussen. Utan ramp mellan kaj och bro

Uppdaterad 20231008

Share.

3 kommentarer

 1. ”…för att skapa plats mellan broarna.”
  Den enda meningen, vad i helvete är det för argument?! Vaddå skapa plats?! Plats för vad?! Varför?

  • Det handlar dels om att på så sätt kommer pålningen längre från tunnelbanebron, dels att avståndet mellan broarna underlättar framtida underhåll av tunnelbanebron och dess förankring menar SL.

 2. Beträffande pålningen så gällde det oron för avstängning av tunnelbanebron under en tid. Men jag har inget läst om det inom några år ändå måste pålas för själva Tunnelbanebron. Dess befintliga pålar är tydligen mycket gamla.
  Det är sorgligt att rampen försvinner. Trafiken från Söder mälarstrand och Stadsgårn kommer istället gå på gångbroarna i själva båtleden, over Viktoriaslussen.

Leave A Reply