Hade ChatGPT funnits 2010 hade läget kanske varit annorlunda vad gäller tunnelbanebrons bristande grundläggning och möjlighet att förankra och bygga gång- och cykelbron i Nya Slussen.

Vi frågade ChatGPT hur vi skulle göra för att nå framgång. Svaret blev detta:

”Hej! Jag förstår att det är viktigt att hantera detta projekt med omsorg för att säkerställa säkerheten för både den befintliga tunnelbanebron och den planerade gång- och cykelbron. Här är ett förslag på hur man kan närma sig situationen:

 1. Tidig Kommunikation (2010-2011)
 1. Initiera en dialog med Stockholms kommun om deras planerade brobygge.
 2. Informera dem om potentiala risker med att bygga i närheten av tunnelbanebron.
 3. Föreslå en gemensam riskbedömning.
 1. Riskbedömning (2011-2012)
 1. Anlita en konsult för att utföra en geoteknisk utredning av området, särskilt i förhållande till fyllnadsmassorna.
 2. Basera rekommendationer för både tunnelbanebron och gång- och cykelbron på dessa resultat.
 1. Planering av Renovering (2012-2017)
 1. Om det visar sig nödvändigt, planera för förstärkningsåtgärder för tunnelbanebron under renoveringen 2018-2020.
 2. Skapa en handlingsplan för samordning med Stockholms kommun om eventuella åtgärder för att säkerställa att gång- och cykelbron inte påverkar tunnelbanebron negativt.
 1. Renovering av Tunnelbanebron (2018-2020)
 1. Genomför förstärkningsåtgärder om så rekommenderas från geotekniska undersökningen.
 2. Håll kommunen informerad om framsteg och eventuella utmaningar.
 1. Förberedelser för Bygge av Gång- och Cykelbro (2020-2023)
 1. Fortsätt dialogen med Stockholms kommun för att samordna insatserna.
 2. Övervaka byggarbetet, särskilt i förhållande till tunnelbanebron.
 3. Om möjligt, föreslå och stöd alternativa lösningar som minimerar riskerna.
 1. Byggande av Gång- och Cykelbro (Hösten 2023)
 1. Samordna med kommunens trafikplanerare för att säkerställa att bygget inte påverkar tunnelbanebron.
 2. Övervaka byggarbetet noga, med särskilt fokus på rasrisker.

Så får du med kommunens trafikplanerare:

 1. Framhäva Säkerhet: Understryk vikten av säkerhet för alla användare av broarna samt tunnelbanan.
 2. Samordna Regelbundna Möten: Regelbundna möten mellan Region Stockholm och Stockholms kommun kan hjälpa till med samordning och kommunikation.
 3. Transparens: Dela alla data och resultat från geotekniska undersökningar och riskbedömningar.
 4. Samarbete: Föreslå ett gemensamt team bestående av trafikplanerare från både Region Stockholm och kommunen för att säkerställa samordning.

Genom en nära samordning och proaktiv kommunikation kan både tunnelbanebron och den nya gång- och cykelbron byggas och renoveras på ett säkert sätt.”

Detta resultat kan man ju nu visa för de politiker och andra vilsna människor som menar att felen begåtts de senaste tolv månaderna. Till och med AI förstår att planera i god tid. Så det är kanske tur att ChatGPT nu finns. Så vi undviker flera sådana här tillkortakommanden framöver. Och poliskt pajkastande. Fast det är nog att hoppas på för mycket…

Även Trafikverket kan använda sig av ChatGPT för att utveckla, lära sig mer och på så sätt producera säkra, trygga och funktionella lösningar för cykeltrafiken, läs om det här!

Stor potential för Trafikverket att använda ChatGPT – och så mycket bättre det blir för oss som cyklar!

Tack för hjälpen Christian!

Share.

1 kommentar

 1. Intressant tankeexperiment. Jag är övertygad att skräddarsydd AI kan vara en stor hjälp till Trafikverket, i synnerhet för komplexa projekt. Allt regelverk finns ju någonstans, och ingen har bättre koll på det än en väl byggd AI…

Leave A Reply