Trafikförvaltningen i Region Stockholm vill stoppa Nya Slussens gång- och cykelbro – de menar att tunnelbanebron hotas, och därmed tunnelbanetrafiken.

Trafikförvaltningen har länge vetat om tunnelbanebrons minst sagt usla grundläggning. De har även vetat om den planerade gång- och cykelbron som ska byggas i Nya Slussen – vetat om det i massor av år. Trafikförvaltningen väljer i det läget att göra ingenting åt grundläggningen när de 2018-2019 renoverar tunnelbanebron – trots att de vet att gång- och cykelbron ska byggas bara några år senare.

Men låsningen hade gått att undvika. Åren 2018-2019 genomförde SL en stor renovering av tunnelbanebrons ovansida, där balkar, räls och syllar byttes ut. Trafiken stängdes delvis av i flera månader.

Men man avstod från att göra något åt grundläggningen – trots att man redan då ansåg att de gamla fundamenten var i behov av förstärkning.”


Samtidigt under denna period tar samma region – Region Stockholm – fram en regional cykelplan. Där de har en mycket hög målsättning: cykelandelen i regionen ska vara 20 procent år 2030. Och detta ska nås genom:

Den regionala cykelplanen för Stockholms län pekar ut en riktning för cykelplaneringen i Stockholmsregionen och bidrar till genomförandet av RUFS 2050. Målet är att cyklingen i länet ska öka markant och att cykelresorna ska stå för 20 procent av alla resor till 2030. Det kräver att arbetet för ökad cykling skalas upp och att satsningar görs på högkvalitativ cykelinfrastruktur såväl som andra åtgärder för att främja cykelanvändandet.”

… att satsningar görs på högkvalitativ cykelinfrastruktur…”

Tittar vi i den regionala cykelplanen så har regionen själva pekat ut Nya Slussen gång- och cykelbro i planen. De har alltså pekat ut bron de vill stoppa som de själva planerat till regionala cykelnätet.

Så regionens egna bidrag till denna högkvalitativa cykelinfrastruktur de säger vara avgörande för att nå målen verkar det lite si o så med…

Urklipp ur den regionala cykelplanen av de regionala cykelstråken. Som tydligt visar gång- och cykelbron i Nya Slussen

Toppbild: Nya Slussen, illustration: DBOX/Foster + Partners

Share.

1 kommentar

  1. Pingback: Synd att ChatGPT inte fanns 2010. Då hade regionen och staden löst gång- och cykelbron för länge sedan... - Cykelmagasinet

Leave A Reply