”Lågbroarna passar utmärkt för mysiga cykelturer” – det är Slussenprojektets egen beskrivning av cykling på lågbroarna i Nya Slussen. Precis som jag beskrev i ett inlägg – för åtta år sedan. Broar och området som nu cykeltrafiken hänvisas till när staden beslutat skrota rampen till cykelbron.

Den ramp för cykeltrafiken som nu skrotats beskrivs så här av Slussenprojektet: ”…bra stråk för pendling.”:

Rampen som försvann. Men den hann få ett namn: Sjöbergsrampen, efter gamla Sjöbergsplan.⁠ Inte bara hann man döpa rampen. Man hann även handla upp bron och rampen. För att sen skrota alltsammans. Den notan skulle man vilja se…

Så vi går från bra stråk för pendling till mysiga cykelturer – i staden som säger sig satsa hårt på vardagscykling – på cykelpendling. I landets mest trafikerade cykelknutpunkt. Tusentals cykelpendlare ska nu varje dag ägna sig åt ”mysiga cykelturer.”

Här säger nu biträdande stadsdirektör att staden och projektet ska jobba på ”en alternativ lösning för cyklisterna” och ”nu ska vi utreda hur vi kan hitta en ny lösning för cyklisterna när rampen försvinner”

Någon ”ny lösning” ska vi nog inte vänta oss. Det är en skönmålning, ett sätt att framställa hopp i det usla läge man nu själva satt sig i.

Från politiskt håll kan vi läsa detta vad gäller ”ny lösning för cyklisterna” då rampen försvinner:

”Det betyder att cykelflöden från Nacka omfördelas till övrig infrastruktur.”

Trafikborgarrådet Lars Stömgren (MP)(tv) och Trafikregionrådet Anton Fendert (MP)

Omfördelas till övrig infrastruktur – ingen ”ny” infrastruktur där inte. Cyklande hänvisas alltså till lågbroarna – ni vet de där broarna som är utmärkta för mysiga cykelturer. Så som jag förutspådde i detta inlägg – det är lågbroarna som gäller. Och så ett litet intressant konstaterande: de råkade visst  ”glömma bort” alla de som cyklar till/från Söder Mälarstrand.

Det är ju så att säga inte bara cyklande till/från Nackahållet som får en avsevärd försämring, detta gäller ju i lika hög grad cyklande till/från Söder Mälarstrand. Men hej, inte så lätt att hålla reda på alla trafikströmmar som går lite hit o dit. För det behövs det ju en form av grundläggande trafikkompetens – en kompetens som ju helt lös med sin frånvaro i arbetsgruppen som skrotade rampen. Men som nu ska sättas till. De ska så att säga trolla med knäna – inte en helt ovanlig uppgift man får som ”cykelplanerare”: ”här har du smulorna från bordet – fixa till något nu!”

Nu ska då ”ny lösning för cyklisterna” tas fram enligt biträdande stadsdirektören. Här är min bedömning av denna ”ny lösning för cyklister”:

Det blir lite sminka grisen och blingbling

Lite ljus, ljud och informationstavlor som talar om när slussning sker vid lågbroarna. Lite krimskrams på beläggningen – vem vet kanske vi till och med får lite rumble strips här och där.

Se där! Nybyggt i Nya Slussen och redan rumble strips. Någon hade visst missat att trappan tv kom ner i direkt anslutning till cykelbanan, och att sikten är dålig. ”Lösning” på detta: rumble strips! Foto: haxpett

För ni ska veta en sak: att där dessa ”mysiga cykelturer” nu ska ske, där ska det vara folkliv, aktiviteter, myspys, vistelse – en grundtanke med Nya Slussen och området runt lågbroarna. Och nu ska då pendeltrafiken in i detta område. Och inte kommer man ändra på grundtanken med detta område – att så att säga anpassa området för cykeltrafiken. I stället kommer det bli cykeltrafiken som får underordna sig platsen, detta brukar bland annat signaleras med hjälp av rumble strips. Något man tar till när man misslyckats med utformningen – man sminkar grisen.

Det hela riskerar att bli en kopia på Götgatans gågatudel och Götgatsbacken. De som cyklar kommer återigen utmålas som trafikgalningar när de kommer i tusentals in på lågbroarna där folk förväntar sig att kunna flanera. Så vi ser ännu en gång ett skolboksexempel på konfliktdesign – i stor skala. Skapat av staden, inte av de som cyklar.

Eller vi kanske ska lyssna på Cykelfrämjandet – de föreslår nu en hiss i stället för rampen. Jag får en bestämd känsla att en hiss varken är mysig eller ett funktionellt och effektivt alternativ för cykelpendling. Cykelfrämjandet säger också att rampen som nu skrotats skulle få 11 graders lutning. 11 grader om jag räknat rätt är närmare 20 procents lutning – det är en extrem lutning. Återfinns på ett fåtal etapper i Vuelta a España och Giro d’Italia – där yrkescyklisterna med mycket stor möda och kraftig ansträngning knappt tar sig upp. Självklart skulle rampen inte bli 11 grader. Inte heller 11 procent om man nu eventuellt skulle ha förväxlat grader med procent. Rampen på sitt brantaste ställe skulle blivit 8,2 procent, det vill säga 4,7 grader. Fakta är viktigt.

Så jag väntar med spänning på ”ny lösning för cyklisterna” som utlovats av biträdande stadsdirektör. Jag hoppas ju självklart att jag är helt ute och cyklar och har galet fel – det blir en lösning av sällan skådat slag, tipptopp för cykeltrafiken. Förra gången gjorde jag ju bedömningen att rampen skulle skrotas – och fick rätt. Vi får väl se hur min bedömning står sig denna gång…

Share.
Leave A Reply