Cykelfrämjandet har inte tid – det blev det svar jag fick när jag efterfrågade ett livstecken från Cykelfrämjandet vad gäller försämringarna av landets största cykelknutpunkt Nya Slussen. Även media ställde sig frågande till bristen på kommentarer från Cykelfrämjandet:

”men av någon anledning är det hopplöst svårt att få en kommentar från dem.”

Svaret från Cykelfrämjandet Storstockholm:

”Vi fick en förfrågan av pressen, men som ideellt arbetande individer har vi inte möjlighet att slänga oss från våra dagliga jobb och svara på så kort varsel. Olyckligt, och vi kan alltid bli bättre och snabbare.”

Jag vet mycket väl hur det är att arbeta ideellt. Jag har bloggat, skrivit i cykeltidning, skrivit debattartiklar och på andra sätt engagerat mig i cykelfrågor – på fritiden – i decennier. Vad jag vet gjorde även Cyklistbloggen sina ansträngningar på fritiden under 10-års tid. För mig handlar detta lika mycket om hur man arbetar. Och vad man väljer att arbeta med. Inte nödvändigtvis att man ska vända ut och in på sig och förbruka all sin fritid på detta – det är inte hållbart.

Vad jag förstår är styrelsen i Cykelfrämjandet Storstockholm en fåtal personer, medans på riksnivå är det 10 personer plus ett kansli med ett antal personer. När beskedet om förändringar i projektet Nya Slussen skulle meddelas var känt i några veckor innan – så det var ingen överraskning.

Jag finner det bekymmersamt att Cykelfrämjandet inte kunde finna tid och möjlighet att yttra sig om denna försämring som nu blir i Nya Slussen – landets i särklass största cykelknutpunkt. Om detta inte är viktigt och kan prioriteras – en plats där tiotusentals cyklar varje dag, vad är då viktigt, och vad är oviktigt?

Jag kan förstå att den lokala kretsen inte alltid har tid och möjlighet. Men varför har då inte riksorganisationen och dess kansli en form av stödfunktion i stora och aktuella frågor? En form av jourverksamhet för att hjälpa kretsarna, så att inte en sådan här stor fråga tappas bort. I synnerhet när media efterfrågar Cykelfrämjandets synpunkter. En liten organisation får inte alltid chansen och utrymmet medialt och därför bör man inte fumla med bollen på mållinjen. Och media lär sig, får de inte svar så återkommer de inte.

Det är ju inte så att riksorganisationen inte kände till vad som var på gång i Nya Slussen – tvärtom. Redan den 25 september uttryckte den samhällspolitiska strategen på Cykelfrämjandet en stor oro för utvecklingen av Nya Slussen. Men det blev inte mer än en tweet.

Cykelfrämjandets samhällspolitiska strateg

Cykelfrämjandets svar i Facebookgruppen Cyklistbubblan och i andra grupper på mitt blogginlägg tog sannolikt längre tid än vad ett svar på medias frågor skulle tagit. Ett svar som sedan kunde lagts ut på hemsidan, Facebooksidan och använts som delar i ett pressmeddelande angående vad Cykelfrämjandet tycker om utvecklingen i Nya Slussen.

För är något ”väldigt oroande” för en intresseorganisation kanske det inte ska stanna vid en tweet kan jag tycka. Och som sagt, det fanns gott om tid att förbereda sig, beskedet om försämringarna i Nya Slussen kom den 6 oktober.

Slussen – överallt människor på cykel. Landets mest cykeltrafikerade plats. Foto Jon Jogensjö

Och Cykelfrämjandet, vill ni och är intresserade så finns jag här. Ni är alltid välkomna att kontakta mig och bolla frågor, få stöd och hjälp.

Toppbild: Jon Jogensjö

Share.

2 kommentarer

  1. Ulrika Lindström on

    Som alltid mycket bra skrivna artiklar!
    Med din långa erfarenhet och stort engagemang med samhällsplanering av cykelbanor som fokusområde borde du vara med i detta ”Nya Slussen-projekt” som expert!

Leave A Reply