På torsdag den 13 juni fattar Trafiknämnden i Stockholm beslut om att använda 29 miljoner kronor för att göra sämre för cykeltrafiken. Det blir sämre framkomlighet och sämre trafiksäkerhet. Pengar till detta tas från budgetposten ”Framkomlighetssatsningen för cykelåtgärder”. Projektet heter ”Projekt Cykel Skansbron”

Det är minst sagt häpnadsväckande. Och inte så lite fräckt. Detta är vad som planeras göras:

Den totala ytan för cykeltrafik minskar då två cykelbanor på Skansbron blir en. Från 2,4 meter plus 1,5 meter till planerade 3,25 meter, och nu bara på en sida.

Cykelbanan på östra sidan av bron tas bort (vitfärgat), all cykling sker på västra sidan (gråfärgat)

Cyklande norrgående måste byta sida på Skansbron två gånger och det innebär att från tidigare noll korsningar med biltrafik blir det nu tre korsningar med biltrafik. Var sker flest allvarliga olyckor med cyklande bör vi fråga oss? I korsningspunkter.

Sidbyten, inte en gång utan två gånger. Över en starkt trafikerad gata. Rött den planerade cykelbanan. Grönt hur tidigare cykelbana gick – dvs utan sidbyten och korsningspunkter

Inga åtgärder planeras vid den mycket smala passagen upp till Bohusgatan.

Utfarten ur cirkulationen, en av de farligaste platserna för cyklister, är inte hastighetssäkrad. Utfarterna är alltid mer olycksdrabbade än infarterna. Detta vet man om man har grundläggande kunskap i trafiksäkerhet. Men här görs då ingen trafiksäkerhetshöjande åtgärd.

Ingen hastighetsdämpande åtgärd vid utfarten från cirkulationen. Trots mycket väldokumenterad fakta och kunskap att utfarter är avsevärt mer olycksdrabbade än infarter

Mitt på sträckan – på brodelen – där breddas inte cykelbanan. Där blir befintlig bredd 2,4 meter kvar i stället för 3,25 meter som på övriga sträckan. Men nu med 30 procent fler cyklande. Så först lite bredare, sen smalare och sen bredare igen. Det är för dyrt och komplicerat att bredda den delen är Trafikkontorets uppfattning.

Cykelbanan på brodelen bredas inte (vitfärgad), där består befintlig bredd på 2,4 meter

Men det är inte för dyrt – bara 29 miljoner – att göra det sämre för cykeltrafiken. Det kanske ses som rena reapriset…

Det hela påminner om hur man hanterade pendlingsstråket utmed Magelungsvägen för några år sedan. Där tvingas nu också cyklande till två sidbyten och korsande av en starkt trafikerad gata. Sämre framkomlighet, sämre trafiksäkerhet – också denna gång med hjälp av ”cykelpengen”.

Share.

3 kommentarer

 1. Anders Norén on

  Det är inte helt tydligt vad det är man vill uppnå egentligen, men när jag läser handlingen så tycker jag mig se två saker:
  – Ett outtalat mål är att man vill ha dubbelriktad cykelbana hela vägen från Fredriksdalsgatan i söder till Rutger Fuchsgatan i norr.
  – Den nya östra gångbanan kommer att bli mycket flitigt använd av cyklister i båda körriktningarna.

  Om man vill ha dubbelriktad cykelbana hela vägen så borde den ligga på östra sidan i sin helhet, tänker jag.

 2. I EU-valet tycks mp bli största(!!) parti i Stockholms kommun, troligtvis för att stockholmare inser behovet av klimatanpassning.

  Trafikborgarrådet i kommunen representerar mp.

  Hur kan man förklara att tjänstemännen där lägger fram så dåliga förslag? Och att den politiska ledningen går på det?? Jag uppriktigt förstår det inte, och jag tror varken på inkompetens eller illvilja eller att tjänstemän obstruerar mot den politiska viljan, och inte heller på korruption…

 3. Ja, Magelungsvägen, ja, där man alltid cyklar med bilarna nerför backen, för att slippa 2 extra korsningar. (Nu, vet jag var du menade)

Leave A Reply