”Möjlighet för cyklister”så beskriver Österåkers kommun ombyggnationen av länsväg 276. Ett busskörfält kommer att skapas på delar av sträckan. Idag är det en 4-filig väg med en vägren på cirka 1,2 meter. Hastighetsbegränsningen är 90 km/t. Cykling är tillåten på vägen och sker då företrädelsevis på vägrenen.

Befintlig situation på väg 276

Österåkers kommun och tätorten Åkersberga är en satelitort till Stockholm och ligger cirka 30 km från centrala Stockholm. Som många av dessa satelitorter är cykelförbindelserna många gånger usla eller obefintliga. Något som identifierats under decennier i återkommande regionala cykelplaner och nu senast i en så kallad Åtgärdsvalsstudie (ÅVS 276 Framkomlighet väg 276 Rosenkälla – Åkersberga). Men trots att stora brister identifierats för cykeltrafiken – under lång tid – så händer absolut ingenting. Förrän nu, det ska byggas ett busskörfält. Och det är enligt Österåkers kommun en möjlighet för cyklister.

Ett busskörfält, på del av sträckan. I en riktning – en möjlighet för cyklister

Låt oss då se vad detta busskörfält innebär, vilka möjligheterna som uppstår för cykeltrafiken. Så här beskriver Trafikverkets projektledare åtgärden:

”Vi flyttar de två körfälten (som blir smalare, ca 3,25m) åt vänster och genom det göra plats för ett kollektivtrafikkörfält, ca 3,2m bredd. Kollektivtrafikkörfältet kommer få en smal vägren inklusive kantlinje, till höger, jämfört mot dagens vägren. Varierande bredd från ca 0,2-0.3 där vägen är som smalast.”

”Vi planerar just nu inte någon hastighetsändring på denna plats.”

Så från att ha kunnat cykla på en vägren (1,2 m bred) kommer man nu som cyklande dela körfält med bussar. I ett körfält på cirka 3,2 meter brett. Hastighetsbegränsningen kommer att vara 90 km/t. SL (Trafikförvaltningen) brukar normalt kräva körfält som är 3,5 meter breda enligt deras kravdokument RiGata, men har som vi ser gjort avsteg från detta krav. Att cykla på den vägren som blir kvar efter att busskörfältet införts är ju minst sagt utmanande och kanske inte att rekommendera. Vägrenen blir cirka 0,2-0,3 meter – inklusive kantlinje.

Detta har alltså Österåkers kommun identifierat som möjlighet för cyklister. Vilka möjligheter är dock lite oklart, det framgår inte mer än att ”Det kommer även att vara tillåtet att cykla i kollektivtrafikkörfältet.” och ”Även cyklister kommer att ha nytta av kollektivtrafikkörfältet.”

Alla inblandade parter – Trafikverket, Region Stockholm och kommunen – är mycket medvetna om de minst sagt usla förhållandena som är för cykeltrafiken på denna sträcka. Och har varit det i många år. Men sådan är alltså insikten, och kanske ska jag säga desperationen att man nu kallar detta för ”möjlighet för cyklister.” Att bli omkörd av en buss – i ett körfält på 3,2 meter – i 90 km/t är minst sagt en märklig möjlighet för cyklister.

Share.

2 kommentarer

  1. Trafikverkets grundinställning i dessa fall brukar vara att all cykling på vägar med hastighetsgräns över 80 km/h är absolut olämplig så därför är det inte någon försämring att vägrenen tas bort.

    Det är möjligt att dela körfält med busstrafiken i 90 km/h. Men helt olämpligt.
    Det var möjligt att använda vägrenen bredvid motortrafiken i 90 km/h. Men helt olämpligt.

    Inget har försämrats. Alla möjligheter finns kvar. Om än olämpliga då och olämpliga nu.

  2. Pingback: ChatGPT gör ett bättre jobb för oss som cyklar än Trafikverket - Cykelmagasinet

Leave A Reply