Vissa dagar cyklar jag tidigt till mitt arbete. Startar runt 5-tiden på morgonen i södra delarna av Stockholm för att cykla in till Kungsholmen – en färd på cirka 14 kilometer. Sträckan jag cyklar innebär att jag varje gång cyklar på Långholmsgatan på Södermalm. Och det innebär ibland ett påfrestande test av min respekt för trafiksignaler.

En hel del signaler i staden är programmerade så att de i lågtrafik alltid återgår till rött när inga fordon eller gående finns i korsningen (natt, fram till kl. 6). Det innebär att i en korsning lyser samtliga signaler rött från de olika tillfarterna, även gång- och eventuella cykelsignaler. Så här beskriver staden det:

”Grönare på natten
På natten är de flesta signalerna på huvudstråken trafikstyrda. De blir gröna bara när detektorerna berättar att något slags fordon är på väg. Sedan blir de röda igen. På det sättet får bilarna en grön våg, om det inte finns annan trafik i korsningen.”

Anledningen till denna inställning av signalerna är att de snabbare ska kunna växla om till grönt när någon anmäler sig via detektorer eller tryckknappslådan. En bra tanke och princip kan tyckas – onödigt att trafikanterna blir stående på grund av en trög signal.

Men…

För att detta ska fungera är det ju av största vikt att fordonen verkligen detekteras av signalsystemet. Det gör inte alltid cyklar. Vilket i sin tur betyder att signalen inte slår om till grönt när jag kommer cyklande. Signalanläggningen vet så att säga inte om att jag existerar. Så här blir jag stående, utan en bil eller gående i sikte som skall korsa gatan. Och nu uppstår då denna situation: för att få grönt måste jag alltså vänta på att det kommer en bil från mitt håll – då först slår signalen om till grönt.

Eftersom jag cyklar tidigt på morgonen är ju flödet av bilar inte så stort, vilket innebär att jag kan bli stående där en längre stund. Ett annat alternativ är ju att jag kliver av cykeln, går till övergångsstället, trycker på knappen, får grönt och sedan cyklar iväg…


Signal nummer 1 och 2 på Långholmsgatan, på cirka 80 meters avstånd.

För att ytterligare förvärra situationen så handlar det inte om en trafiksignal, utan om två. Den första styr den andra utifrån detekteringen av fordon, där ju cyklar inte detekteras. Så i signal nummer två uppstår nu denna besvärlighet för cykeltrafiken: Bil kommer, detekteras och ger grönt i signal 1 och 2. Men tiden signalerna lyser grönt är anpassade efter hur många bilar som anmälts via detektorerna och en bilhastighet på runt 40 kilometer i timmen. Jag får alltså vänta på grönt vid den första signalen tills det kommer en bil som gör att signalen växlar till grönt, för att sedan inte hinna fram till den andra signalen innan den växlar tillbaka till rött. Så jag blir stående igen i väntan på ännu en bil…

Jag har felanmält detta under flera år. Men inget händer. En snabb och enkel lösning skulle ju vara att ställa om signalerna så att de alltid återgår till grönt på Långholmsgatan. Blir lite trögare för de som ska korsa gatan, men hej, det ska väl fungera för alla? En annan lösning är ju att se till att det finns detektorer där de behövs, och att de detekterar cyklar. Nu ska ju denna sträcka byggas om inom kort, förhoppningsvis är år av väntan vid rött ljus då över… så kallade ljusår.

Men fram till dess, vad tycker ni? Ska jag stanna för rött och vänta på att en bil ska komma? Eller cyklar jag mot rött? Hur gör du?

Detta var ett exempel på hur dåligt anpassade trafiksignaler är för cykeltrafik. En genomgång av trafiksignalerna på Kungsholmen i Stockholm visade att cirka 30 procent av dem detekterar inte cyklar (Cykeltrafik och trafiksignaler, 2004). Dessa och andra brister för cykeltrafiken i trafiksignalerna finns i hela landet.

Och förresten, har ni någonsin hört talas om en trafiksignal där biltrafiken måste vänta på att det ska komma cyklister för att få grönt? Tror inte det…

Kan inte låta bli att fundera på hur regelefterlevnaden bland oss bilförare skulle vara om signalerna fungerade på samma sätt för biltrafiken som den gör för cykeltrafiken. Man får det man skapar. Vill väghållaren ha respekt och bra efterlevnad för sina system är det ju väldigt bra om de själva visar de olika trafikslagen samma respekt. Och skapar ett fungerande system för alla.

Relaterade inlägg:

 

Dela.

17 kommentarer

 1. Jocke von Scheele on

  Eftersom trafiksignaler är till för att anpassa flöden av bilar, samt möjliggöra för bilar att hålla högre hastighet genom korsningarna, så är de egentligen inte tillämpliga överhuvud taget på cyklar. Trafiksäkerhetsmässigt är det säkrare att cykla mot rött än att vänta på grönt (vilket många inte känner till).
  Ser man sig för, och behandlar rödljusen som ”lämna företräde”-skyltar ser jag inga som helst problem med att cykla mot rött. I synnerhet inte om det är noll trafik och trafikljusen inte fungerar.

 2. Det är så himla bra när du många gånger förklarar varför saker är som de är. Som lekman förstår jag inte alltid varför trafikljusen beter sig som de gör. Nu får jag en större kunskap och samtidigt en insikt hur illa saker och ting anpassas för cykeltrafiken. Och detta helt medvetet från de som har ansvar att tillhandahålla ett fungerande system – för alla.. Vilka usla hantverkare dessa tjänstemän är. Och är det mest män som arbetar med trafikljus?

 3. Håller fullständigt med föregående talare. Jag cyklar alltid mot rött med väjningsplikt. Också för att visa ett stort finger mot bilismen. Dessutom är det säkrare för mig (samt även för alla andra)!

 4. Krister Isaksson on

  Jocke, ja i denna situation och liknande kan det ju inte vara några som helst trafiksäkerhetsproblem. Det är ju INGA andra trafikanter där! Jag är helt ensam och allt lyser ändå rött.

 5. Själv skulle jag förmodligen felanmält trafikljusen varje vecka med hänvisning till att det inte hänt något. Om de dessutom är ur funktion så får man bortse från dem och lämna företräde. Själv har jag aldrig cyklat mot rött eftersom jag inte har dylika trafikljus där jag cyklar, men jag har kört bil mot rött av just den orsaken på 80-talet i Hässleholm. Gatan mitt i stan skulle byggas om till gågata, och man hade alltså grävt av eller kopplat ur slingan på trafikljuset som ändå skulle tas bort. Där kom altså jag i en hyrd minilastbil och blev stående 5 minuter utan att det kom en enda bil… utom möjligen bakom mig. Det var bara att inse att ljuset inte fungerar och sedan köra, men naturligtvis kolla en extra gång att ingen kom på den korsande vägen.

 6. Det utan konkurrens viktigaste för att få fungerande trafik är människors respekt för varandra. Så är det förresten i allt samspel mellan människor. Står du framför en dörr som någon vill komma in i, så flyttar du på dig och håller kanske rentav upp dörren.
  Att installera trafiksignaler med ett så klumpigt beteende är jämförbart med att ställa sig i vägen för människor som behöver komma förbi, och bara flytta på sig för vissa typer av människor. Att en kommun kan göra det av ren tanklöshet kan jag möjligen acceptera, men att de inte rättar till det kvickt som ögat när någon upptäcker och anmäler det kan jag helt enkelt inte begripa.
  Sådana trafiksignaler frestar hårt på allmänhetens trovärdighet. Det är fortfarande inte lagligt att köra mot rött, men hur ska vi hantera en mekanisk apparat som inte går att tro på och som den ansvariga inte förstår att korrigera?
  Det viktigaste för att få fungerande trafik är som sagt människors respekt för varandra. Låt det vara ledstjärnan när mekaniska apparater inte klarar att ingå i samspelet.

 7. Krister Isaksson on

  Gunnar, har felanmält detta ett flertal gånger med början för flera år sedan, till slut orkar jag inte lägga ner den tiden mer. Man vill ju så att säga gärna se att ens agerande får effekt, vid utebliven effekt slutar jag att felanmälan. Stadens signalansvariga anser uppenbarligen att signalerna ska fungera på detta sätt, dvs som cyklist får du vänta tills det kommer en bil och ger dig grönt ljus.

 8. Krister Isaksson on

  Trafikistan, tack för din insiktsfulla kommentar, den beskriver verkligen vad detta handlar om. Lägger jag ut kommentaren på Facebook där en till diskussion pågår förfullt!

 9. Jag felanmäler. Sen betraktar jag signalen som stopplikt. Nån gång ibland testar jag om det är åtgärdat och felanmäler igen. Just nu har jag en sån på min pendlingsväg dygnet runt vad det verkar och ett par, tre stycken enbart nattetid.
  Kan jag justera färdvägen så jag slipper felinstallerade signaler gör jag det även om det innebär en (inte alltför lång) omväg.
  Denna strategi funkar ju vid arbetspendling när man tar samma väg(ar) ofta och vet hur det funkar. Vid andra ärenden står man där som ett jäkla fån tills man tröttnar eller nån i bil kommer och ”hjälper till”.

 10. En annan aspekt på det här problemet är ju bristande synkronisering av signalsystemet för olika trafikantslag. Fotgängare och cyklister måste i många fall trycka på en knapp för att få grönt även om det är grönt för biltrafik i samma riktning. I en del fall slår det om direkt, i andra fall får fotgängaren och cyklisten snällt vänta tills det blir grönt för biltrafiken nästa gång.
  Jag ser dagligen exempel på sistnämnda vid Londonviadukten här i Stockholm, där resenärer ska ner till Vikingterminalen. Det är dessutom så fint ordnat, att passagen sker i två steg med lång väntan i båda stegen.

 11. Gulblink borde vara ett smidigt alternativ vid sporadisk trafik.
  Sträng signalreglering gör väl mest nytta vid tät trafik. Bara då finns synliga skäl för att alla inte kan köra samtidigt och då har nog alla förståelse för att bli framsläppta i tur och ordning.
  Så fresta inte på folks förtroende för rödljus mer än nödvändigt.

 12. Holmis: Solna har ju gjort en helt underbar variant på detta tema på cykelbanan på Kolonnvägen med överanmälan från bilarnas slingdetektor, men enbart knapp för cykelbanan. Biltrafikens slinga ligger dessutom så långt ifrån signalen att de säkert kan hålla 50 genom korsningen utan att sakta ner. Med cykel måste man stanna helt och trycka på knappen för att få grönt.
  Gröntiden är dessutom väldigt kort, så när en bil passerar och ger grönt även på cykelbanan hinner man ofta inte fram till signalen innan det slår om. Alltså: stanna och tryck.

 13. Trafikistan: De få tillfällena när trafikljus är trasiga har man ju märkt en stor förbättring och varit lite lätt förvånad över hur himla smidigt trafiken plötsligt flyter. Har ofta undrat över varför man helt sonika inte stänger av trafiksignaler när de inte behövs.

 14. Jag kan väl tillägga beträffande övergångsställena vid Londonviadukten, att när gång- och cykeltunneln under Folkungagatan var avstängd pga. ledningsarbeten under några vintermånader för några år sedan, var pendlarcyklister hänvisade just till de här övergångsställena och naturligtvis även fotgängare som normalt använde tunneln.
  Många fotgängare och kanske också en och annan cyklist valde då att korsa Folkungagatan i höjd med ingående busshållplats. Jag kontaktade då Trafikkontoret och föreslog att man skulle inrätta ett temporärt övergångsställe just där fotgängarna/cyklisterna korsade Folkungagatan.
  Det blev tummen ner eftersom det skulle innebära ytterligare ett rödljus för bilisterna!
  Jag tog också upp frågan om att synka signalerna vid Londonviadukten. Där har ju ingenting heller hänt. Och Mia, de tjänstemän jag pratade med (två st), var faktiskt kvinnor.

Skriv en kommentar