I landet finns massor av olämpligt och farligt utformade gång- och cykeltunnlar. Jag sticker ut hakan och säger att det finns fler dåliga och farliga än det finns bra och trygga. Innan sommaren blev det flera inlägg om Trafikverkets minst sagt farliga tunnel i Burlöv – en tunnel där flera människor kommit till skada. Vidare har jag skrivit om tunnlarna i Uppsala där utformningen av hus och exploateringen var viktigare än att bygga säkra och trygga tunnlar. Sen har vi tunneln under Mikrofonvägen i Stockholm – ett projekt jag själv varit inblandad i. Ett skräckexempel på hur man inte ska utforma och bygga en tunnel på – ni kan läsa om det här. Listan kan göras hur lång som helst vad gäller dessa tunnlar.

Men det går också att rätta till gamla synder. Att göra åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och tryggheten. Som detta fall, en befintlig gång- och cykeltunnel under Nynäsvägen i södra Stockholm. En mycket tvär anslutning på ena sidan som innebar mycket dålig sikt. Utformningen ledde till ständiga incidenter och ibland också olyckor.

Sen beslutade staden att detta inte var ok. Åtgärder krävs. Och anslutningen till tunneln byggdes om. Istället för en tvär anslutning till tunnelmynningen med dålig sikt blev det nu en rak anslutning med avsevärt bättre sikt. Möjligheten till säker och trygg interaktion mellan trafikanterna förbättrades avsevärt. Nu går det till och med att se igenom tunneln innan man cyklar in i den.

Ombyggnation pågår. Den tvära anslutningen till tunneln tas bort och flyttas norrut för att få en rak anslutning

Den nya och raka anslutningen till tunneln

En viktig faktor för trygghet är möjligheten att se igenom tunneln innan man färdas in i den

Oavsett från vilket håll man kommer och svänger in mot tunneln är det numera bra sikt

Så det går – om man vill. Man behöver inte bygga farliga tunnlar som Trafikverket eller Exploateringskontoret i Stockholm. Det handlar som så många gånger förr om att vilja, att prioritera, att värna om människor trygghet och hälsa. Och det handlar också om yrkesstolthet och kompetens.

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och Instagram

Share.

1 kommentar

  1. Bra på ena sidan, på andra år det fortfarande en 90-graderskurva strax utanför tunnelmynningen. Man skulle behöva göra om den där raka anslutningen mellan cykelbanorna till en kurvad.

Leave A Reply