Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) har nyligen publicerat en forskningsrapport: Kanter i cykelvägars tvärriktning: En bedömning av trafiksäkerhetsrisken för cyklister

VTI konstaterar att ojämnheter på cykelbanan alltid är oönskade och ojämnheter finns i många olika former och riktningar, från rotuppträngning till kantsten och brunnslock.

Utifrån resultat av utförda experiment på VTI:s cykeltestbana med kanter av olika höjd som cyklister bedömt så görs slutsatsen att inga kanter tvärs cykelbanans riktning bör finnas om banan ska anses tillräckligt komfortabel och trafiksäker.

Experimenten har visat att då en kant överstiger 1 centimeter är den obehaglig och när den överstiger 6 centimeter är den direkt trafikfarlig. Resultatet från testerna är gjorda med traditionella cyklar med stor hjulradie. Med stor sannolikhet är riskhöjden än lägre för alternativa cyklar med racerdäck, mindre hjulradie och andra fordon med mindre hjul som får färdas på cykelbanan.

Foto: Luca Mara

Trafiksäkerhetsproblemen med kanter och ojämnheter för cyklande är inget nytt, jag skulle till och med säga att de är mycket välkända – för en liten väl insatt och påläst grupp. Minns att Ulf Björnstig, tidigare trafiksäkerhetsdirektör på Vägverket och professor i kirurgi, uppmärksammade detta vid sekelskiftet genom studier av cykelolyckor i Umeå.

Kanter och andra ojämnheter är också en starkt bidragande orsak till det stora antalet cykelolyckor vid vägarbeten, vilket VTI visat i tidigare studier.

Många kanter, många olyckor. Så här kan det se ut på Trafikverkets arbetsplatser. För de cyklandes eget bästa brukar det heta. När det i själva verket leder till olyckor, personskador och lidande. Foto: Gabrielle Gjerswold

Det är bland annat därför det står så här i checklistan för projektering av cykelåtgärder i Stockholms stads handbok för cykelinfrastruktur från 2005:

”Är alla tvärgående hinder i form av t ex kantstenar och ränndalar borttagna?”

År 2005. Inte alltid lätt att vara före sin tid…

 

Relaterade inlägg:

 

Jag hänger även på Twitter och Instagram

Share.
Leave A Reply