Och inte bara ho, även ha gör på detta viset!

Att döma av den totalt uppkörda slänten är det många ho och ha som gör på detta viset:

Och varför gör di då på detta viset?

För att det är kortare och upplevs tryggare än den väg som kommunen tycker man ska cykla.


Rött streck är den väg som kommunen anser man ska cykla. Blått streck är den väg som många väljer att cykla.

Kan något göras för att förbättra situationen?

Självklart!

Bygg en cykelramp så slipper man halka omkring i jordslänten.


Så enkelt, bygg en cykelramp (grönt streck) från den övre till den nedre cykelbanan. Klart!

Så blir det en genare och enklare väg att cykla igenom tunneln.

 

Relaterade inlägg:

 

 

 

Share.

5 kommentarer

 1. Thomas Egrelius on

  Fast…. min gissning är att de flesta som tar sig ned för slänten kommer uppe ifrån Västerbroplan ned för Gjörwelsgatan, dvs från nedre vänstra hörnet i din flygbild. De som kommer från Västerbron har bra rullfart och rullar lätt fram till Rålambshovsleden för att där svänga ned mot tunneln om det är dit man ska.
  De som istället tar sig *upp* för slänten eller trappen med cykel ska nog vidare upp mot Västerbroplan (igen samma nedre vänstra hörn på flygbilden) eftersom de inte skulle kunna cykla upp för din föreslagna ramp då cykelbanan upp mot Västerbron är enkelriktad från och med kurvan vid Gjörwellsgatan.
  Personligen skulle jag tycka det skulle vara enklare att ta mig upp enligt kommunens föreslagna väg, än att kämpa mig upp för trapp/slänt med cykeln. Speciellt om jag hade något annat och tyngre än min cyclocross 😉
  Däremot tänkte jag spontant att man kanske kunde bygga en ramp till vänster i din sista bild som kommer upp vid övergångsstället i kurvan vid Gjörwellsgatan. Men den kanske skulle bli för brant alternativt medföra en osäker korsning vid tunneln då de som kommer ner där kan ha ganska hög fart.

 2. Krister Isaksson on

  Thomas, Nej majoriteten kom från Västerbron, inte Gjörwellsgatan. Jag och mina kollegor har stått vid denna tunnel många, många timmar i ett annat uppdrag. Då observerade vi detta. Av de som cyklar nedför slänten cyklar majoriteten vidare mot västerort, dvs genom tunneln och sedan höger. Därefter kom de som cyklade genom tunneln och svängde vänster upp på Gjörwellsgatan. Ett fåtal cyklade nedför slänten och sedan in i Rålis. De som gick uppför trappan/slänten med cyklar fortsatte alla upp på Gjörwellsgatan, ingen cyklade mote enkelriktningen upp till Västerbron.
  Passade på att fråga en del varför de cyklar så här. Majoriteten svarade att de tycker det var enklare/säkrare med denna passage genom tunneln än att åka runt och ha tvära svängar med mycket dålig sikt och stora mötande cykelströmmar. De nämnde återkommande incidenter och tillbud vilket de genom att cykla på detta sätt slipper.

 3. Jag både kör som dina bilder och delar även åsikten om att dom flesta kommer från Västerbron precis som jag. Vägen bort (rött streck) för att sedan vika tillbaka är onödig oavsett om målet är att fortsätta mot Tranebergsbron eller som i mitt fall träning av igångdrag i Rålambshovsparken före jobbet.

 4. Thomas Egrelius on

  Intressant. Jag betvivlar inte alls era iaktagelser, men har själv inte sett en enda cyklist kommande från Västerbron vika ned vid trappen. Kommer själv den vägen varje morgon, men ska vidare Lindhagensgatan så ska inte ned i tunneln.
  Men jag köper argumenten med tvära svängar och dålig sikt vid tunneln den ”röda vägen”. Har cyklat i tunneln ett fåtal gånger. Och som tillägg till det finns ibland viss osäkerhet när cyklister från Gjörwellsgatan har grönt och ska upp på cykelbanan i svängen där vid trappen, när det samtidigt kommer cyklister i god fart från Västerbron. Detta skulle också undvikas med föreslagen ramp.

Leave A Reply