Stockholms stad har uppenbarligen hakat på trenden med gruscykling. För i ett av stadens prestigeprojekt i satsningen på cykel har man i det närmaste gjort grusväg av de nyrenoverade och breddade cykelbanorna. Men endast ”grus” för cykeltrafiken. På gång- och körbanorna är det slätt och fint. Vilket lett till att många cyklar på den smala släta remsan närmast gångbanan.


Går det så undviker många att cykla på ”grusvägen” – det finns ju en remsa kvar av den gamla cykelbanan och dess beläggning. En beläggning som var slät. Foto Jon Jogensjö

Remsan är en kvarleva från den tidigare cykelbanan – som var slät och fin. Så från slät cykelbana till något som liknar grusväg eller oljegrus har det nu blivit på Västerbrons cykelbanor. Trafikkontoret menar att med tiden kommer även cykelbanan bli slät. Men de vet dock inte när, kanske det dröjer tills Västerbron rivs och ersätts av en ny bro.


Någon gång, oklart när, ska detta bli en jämn och slät beläggning enligt Trafikkontoret… Foto: Helena Andersson


Foto: Jon Jogensjö

Häpnadsväckande att en cykelsatsning lyckas med att göra det sämre än det var tidigare. Ger onekligen en ny innebörd i vad en satsning på cykel innebär. Och gissar jag rätt så kommer Trafikkontoret inte krypa till korset och rätta till detta fiasko – det anses kosta för mycket. Så det är bara att bita ihop och cykla på eländet. Undra hur projektet kommer att slutredovisas i Trafiknämnden – som en succé? I Genomförandebeslutet beskrevs åtgärden så här:

”Åtgärdsförslaget bedöms ge ökad framkomlighet och komfort för gående och cyklister.”

Det där med ”komfort” verkar det ju vara lite sisådär med…

Läs gärna Cyklandeombuds genomgång av detta havererade projekt här.

Toppbild: Helena Andersson

Share.
Leave A Reply