Det är det ingen som vet – allra minst de som är ansvariga för cykelbanan. Det var en gång en gång- och cykelbana. Ingen märkvärdig sådan men helt ok. Utpekad som ett så kallat pendlingsstråk av staden. Vilket innebär att cykelbanan är en viktig del i stadens och angränsande kommuners cykelvägnät. Här ska det vara god standard vad gäller framkomlighet och säkerhet – det ska vara attraktivt och lätt att cykla.

Sedan över ett år tillbaka ser denna gång- och cykelbana ut så här på en sträcka av 1,5 kilometer:

Någon har skurit och brutit upp delar av asfalten på en lång sträcka. Och sen lämnat allt vind för våg. Några sporadiskt utställda varningsskärmar är allt som upplyser om faran för de som går och cyklar. Men de varnar inte för allt som dyker upp – de är istället utslängda helt på måfå.

Det är nu så smalt på vissa ställen att det är besvärligt att mötas när man cyklar här:

Även stadens cykelräkningsstation har fått stryka på foten:

När de som cyklar här hör av sig till Trafikkontoret om dessa eländiga och farliga förhållande blir svaret detta:

”Hej XXXX,

Bra att du hör av dig!

Arbetet som har skett där har gjort utan giltigt schakttillstånd från staden. Olyckligt skedde detta på hösten och vintertid göra man inte permanenta återställningar var på det har dragit ut på tiden.

Just nu pågår en utredning från stadens sida vem som är skyldig att återställa.”

Utredning pågår – i över 1 år. Det var ju tryggt och lovande att höra. Ingen verkar dock känna något större ansvar att se till att det är acceptabla och säkra förhållanden på cykelbanan under tiden denna ”utredning” pågår. Så viktig verkar inte detta pendlingsstråk vara när det kommer till kritan. De som går och cyklar där får väl bita ihop och acceptera eländet verkar inställningen vara – för det går ju inte att identifiera några som helst åtgärder på platsen. Det som så att säga skulle ha betydelse för en säker framkomlighet. En ”utredning” har ju ingen som helst betydelse för de som går och cyklar denna sträcka.

Undra hur länge en viktig huvudgata skulle vara i detta tillstånd? Där upp mot 30 – 40 procent av gatan bara försvunnit. Utan att staden vet vem som skapat eländet. Och inte gjort några som helst åtgärder för att förbättra säkerheten och framkomligheten för trafikanterna.

Kontrasten kan inte bli större än mot den nybyggda gång- och cykelbanan som finns lite längre norrut längs denna väg. Som cyklist får man verkligen vara redo att möta i stort sett vilka som helst förhållanden på sin färd – jag upplever aldrig motsvarande variation när jag kör bil.

Samma väg. Körbanorna på denna väg har i stort sett samma standard längs hela vägen. Cykelbanan är mer av hej kom och hjälp mig på en längre sträcka. Men vi har tur vi som går och cyklar här för ”utredning pågår”!

Relaterade inlägg:

Share.
Leave A Reply