Det överhängande hotet för cykeltävlingar på statliga vägar med stora kostnader efter Trafikverkets nya tuffare arbetssätt från 1 januari 2023 verkar närma sig en lösning! Under torsdagen överlämnar Trafikverket en utredning till infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) där myndigheten föreslår att ideella föreningar inte ska behöva betala för exempelvis omskyltning på statliga vägar vid tävlingar.

Trafikverket föreslår i sin rapport att uppsättning och nedtagning av vägmärken ska vara kostnadsfritt för ideella föreningar under 2023 och att regeringen i höst ska besluta om hur kostnaderna ska hanteras från 2024 och framåt. Tre förslag presenteras på möjliga alternativ för framtiden.

”Jag noterar att myndighetens intention är att det ska vara kostnadsfritt för ideella föreningar. Det är mycket glädjande att Trafikverket har hörsammat idrottsrörelsen och vill befria idrottsföreningar från oket av de betydande kostnader som dagens regelverk innebär när de arrangerar tävlingar på statliga vägar. Den nuvarande situationen är ohållbar och en fortsättning på den vägen vore en dödsstöt för många föreningar. Men intentionen behöver bli verklighet och sträcka sig längre än 2023. Av Trafikverkets olika alternativ för framtiden är förslaget om att det fortsatt ska vara kostnadsfritt för civilsamhället från 2024 och framåt är den enklaste och mest effektiva åtgärden”, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet i ett pressmeddelande från RF.

Nu krävs politiska beslut för att fastställa något av Trafikverkets tre grundförslag. Björn Eriksson och RF analyserar den politiska situationen så här:

”Jag har svårt att se att den här frågan ska vara blockskiljande. Därför hoppas och tror jag att infrastrukturminister Andreas Carlson och regeringen skyndsamt ser till att idrottsföreningar kan planera för tävlingar igen. Jag har ett möte bokat med statsrådet i månadsskiftet april–maj och jag räknar med att frågan senast då är slutreglerad. Våren har kommit till södra Sverige och många lopp har redan tvingats ställa in. Det vore mycket olyckligt för föreningarna, idrottsrörelsen och folkhälsan om det blev fler”, säger Björn Eriksson.

Så länge Trafikverkets tuffare arbetssätt gäller är cykeltävlingar på statliga vägar för såväl elit och motionärer som ungdomar hotade. Arrangörerna tvingas sedan 1 januari 2023 ta alla kostnader för omskyltning och andra åtgärder för att styra trafiken. För de flesta ideella föreningar är kostnaderna så pass stora att varken motions- eller tävlingslopp blir möjliga att genomföra.

Svenska Cykelförbundet har sedan 2019 varit engagerad i frågan. Under 2022 har arbetet intensifierats när Trafikverket först förvarnade om det tuffare arbetssättet på våren och sedan 1 januari har infört det 1 januari 2023, trots att det har pågått en utredning.

SCF har jobbat tillsammans med flera andra berörda förbund jobbat allt mera intensivt med frågan. I samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) har SCF-ordföranden Stefhan Klang som generalsekreteraren Leif Karlsson exempelvis uppvaktat såväl Trafikverkets ledning och den högsta nivån inom politiken.

”Vi välkomnar Trafikverkets förslag för att underlätta för arrangemang som bedrivs på, eller påverkar, allmänna statliga vägar. Förslagen kommer göra stor skillnad för både mindre och större arrangemang och skapa nya förutsättningar för återstart för motionsidrott och tävlingsidrott. Det är nu upp till regeringen att ta nödvändiga beslut och vår förhoppning är, att beslut kommer tas enligt det förslag som Trafikverket presenterat”, säger Svenska Cykelförbundets generalsekreterare Leif Karlsson.

”Vi vill även tacka RF och Trafikverket för bra och konstruktiva samtal under en flerårsperiod, där vi nu känner att Trafikverket har lyssnat på idrottens synpunkter och fått en ökad förståelse för den idrottsliga verksamhet som bedrivs på, eller påverkar allmänna statliga vägar.”

Share.
Leave A Reply