I dagens Sydsvenskan uttalar sig Trafikverket om den farliga gång- och cykeltunneln i Burlöv där många cyklande skadat sig på kort tid. Svaren från Trafikverket är väldigt talande för hur verket arbetar med säkerhet för cykeltrafiken.

Vi får i artikeln veta att säkerhet är Trafikverkets högsta prioritet:

”Hur tänker ni kring säkerhet när ni utformar tunnlar och andra trafiklösningar?

– Vår högsta prioritet är säkerhet. Vi vet att det blir många fotgängare i tunneln när tågen börjar gå var tionde minut. Därför har vi utformat den så att gående får mycket plats och cyklister mindre, säger Marie Minör”

Låt oss reflektera lite över detta svar från Trafikverket. Säkerheten är deras högsta prioritet säger projektledaren. Men det verkar ju som att Trafikverket bara kommit halvvägs i det tänket: ”… gående får mycket plats och cyklister mindre”.

Projektet tog alltså ett aktivt beslut att göra det sämre – och farligt – för cykeltrafiken. Häpnadsväckande räcker inte till. Det är uppenbart att Trafikverket saknar nödvändig kompetens på vissa områden – trots att de säger att detta har högsta prioritet.

Hade Trafikverket sett till att ha nödvändig kompetens och expertis i projektet hade ju de dragit en helt annan slutsats. En slutsats där säkerhet faktiskt haft högsta prioritet. Och då hade det låtit så här:

– Vi måste bredda tunneln och öppna upp tunnelmynningarna. Så vi får till en tillräcklig bred cykelbanan och en bred gångbana. Så vi skapar en trafiksäker sikt. Så det är säkert och tryggt – för alla trafikslagen.

Det är ju inte så bra att bara tänka på säkerheten för ett trafikslag – namnet på myndigheten är ju faktiskt Trafikverket.

Men låt oss fortsätta med vad Trafikverket säger i artikeln:

”– Lösningen med kant är vanlig i tunnlar med cyklister och gående och brukar inte utgöra problem när man kommer rakt in i tunneln. Här har vi en provisorisk lösning med en skarp sväng. Det är olyckligt.”

Ja det är ”olyckligt”. Olyckligt att ni inte följer med studier och forskning vad gäller cykelinfrastruktur och cykelolyckor. Lite märkligt kan tyckas, ni anlitar ju flitigt VTI på många andra områden. Om ni ägnat bara en liten stund åt trafiksäkerhetsforskning för cykeltrafik så hade ju svaret varit helt annorlunda – så även utformningen. Nu visar ni i stället upp att ni helt saknar kunskap och kompetens vad gäller cykelinfrastruktur och vad trafiksäkerhet för cykeltrafik innebär – ni kanske inte ens är medvetna om att ni saknar den kunskapen och kompetensen? Kantstenar är närmast ökända i forskning om cykelolyckor – det vet man om man har grundläggande kunskap på området.

Glasklart att linjen blir kantsten – ser ju vem som helst, i alla tänkbara ljusförhållanden, i alla väderlekar. Särskilt när man måste ta ut svängen för om möjligt hinna se mötande cyklister, och klara av att mötas i den mycket tvära kurvan och på den smala cykelbanan. Observera också att det är cykelbanan som är upphöjd, inte gångbanan – detta är mycket ovanligt. Foto: Mårten Zetterman

Här lägger ni då en kant, på en mycket kort sträcka. I en tunnel, med mycket skiftande ljusförhållanden. På en cykelbana ni medvetet gjort smal och med en mycket tvär kurva och mycket dålig sikt. Och ert svar: ”… brukar inte utgöra problem när man kommer rakt in i tunneln.”

Som jag misstänkte så blir det nu lite sminkagrisenåtgärder från projektets sida, det vill säga åtgärder som på intet sätt ändrar eller kommer tillrätta med de verkliga problemen. Det är minsta och billigaste åtgärder man tar till i efterhand – när man från början gjort i grunden helt fel. Åtgärder som fortsätter att lägga allt ansvar för säkerheten på trafikanterna – inte systemutformaren Trafikverket.

Bygger man fel och farligt räcker det med skylt som säkerhetshöjande åtgärd – Trafikverket år 2022. Foto: Mårten Zetterman

Det blir reflexer, lite målning och några skyltar. En imponerande kraftsamling av verket som leder arbetet med Nollvisionen och säger att säkerheten har högsta prioritet. Nollvision för cyklande år 2022.

Övrigt hinns inte med nu. Det ”kan inte ske förrän i höst” – kanske. 12 skadade människor hittills, rätt svårt skadade vad det verkar. På mycket kort tid. Trafikverket tycker säkerheten är viktigast, men inte förrän i höst – kanske. Om fler skadar sig, ja det är någon annans problem. Vi talar om landets absolut i särklass största beställare av infrastrukturåtgärder – som svarar att det inte går. Trafikverket kan alltså inte skaka fram några anläggningsarbetare och ett fåtal maskiner för att omgående ta bort kantstenen som orsakat majoriteten av olyckorna. De klarar inte heller av bredda en kort sträcka av cykelbanan. Det kan ”kanske” ske i höst…:

” – Om man ska ta bort kanten eller göra cykelbanan lite bredare så kan det kanske inte ske förrän i höst”

Det är så här Trafikverket i handling visar att säkerhet är deras högsta prioritet  – men inte förrän i höst – kanske. Dock är det ju fullständigt klart att i den säkerheten och prioriteringen ingår inte cykeltrafiken.

Er arrogans och inkompetens är mer än häpnadsväckande. Och detta är myndigheten som är satt att leda samhällets arbete med Nollvisionen. Och i stort sett ingen bryr sig, ni tillåts hålla på så här – att aktivt arbeta för att människor skadas och dödas.

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och Instagram

Share.
Leave A Reply