Har tagit del av en nyhet på Trafikverkets intranät – en så kallad ”uppstickare”:
”Billigare och bättre gång- och cykelvägar genom samarbete”

 

Av rubriken på intranätet kan man få uppfattningen att nu ska Trafikverket arbeta för bättre cykelvägar – det låter lovande!

När man sedan läst hela artikeln finns där absolut ingenting som redovisar hur cykelvägarna ska bli bättre – ingenting. Det är däremot en längre redogörelse över hur cykelvägarna eventuellt ska bli billigare. För Trafikverket är av uppfattningen att cykelvägar redan i utgångsläget är dyra:

”…hur arbetet med gång- och cykelvägar kan bli bättre och mindre dyra.”

Det verkar som Trafikverket helt missar syftet med cykelvägar: att man ska kunna cykla säkert och framkomligt på dem. Ni vet, så som de resonerar och bygger vägar. Men ingenstans i artikeln nämns detta. Ordet trafiksäkerhet existerar överhuvudtaget inte – vilket ju kan tyckas märkligt då cyklande nu är det trafikslag som är mest skadedrabbat, och vi har en nollvision.

Hur ska då cykelvägarna bli ”bättre” och billigare?

Jo genom samarbete med entreprenörerna. Trafikverket själva säger sig inte ha den kunskapen. De ska fråga dem de kontrakterar. Man kan ju fråga sig vad entreprenörer vinner på att cykelvägar blir billigare, vilket är deras incitament för detta? Det kan ju i och för sig stimuleras med bonusar och fördelar i kommande upphandlingar. Blir det billigare så?

Men hur blir det ”bättre” cykelvägar till följd av samarbetet? Har entreprenörerna bra kunskap om hur man utformar och bygger säkra och framkomliga cykelvägar? Tar vi del av studier från Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) är det tvärtom. VTI redovisar att det finns stora brister vad gäller kunskap och det finns förutfattade meningar och fördomar när det kommer till entreprenörer och cykeltrafik. Men de ska nu Trafikverket luta sig mot för att som de säger göra ”bättre” cykelvägar.

Verket uttrycker också att målet är egentligen inte ”bättre” – det handlar i stället om att nöja sig med ”good enough”. Det handlar alltså uteslutande om att spara pengar genom att sänka ambitionen. Det ska inte bli ”optimalt”, eller ens ”bra” när man bygger cykelvägar. Det ska bli ”good enough”. Aldrig att vi hör liknande när det gäller vägar.

Låt oss då studera vad ”good enough” skulle innebära i verkligheten. Vi tar cykelvägarna i projektet Tvärförbindelse Södertörn. Vägen som planeras är i det närmaste spikrak, väl dimensionerad och med mycket hög säkerhet – state of the art. Cykelvägen går i många och långa omvägar och ständigt upp och ner. Patrik Kronqvist (Expressen) beskriver det som att cykelvägarna verkar ritade av någon som varit berusad. Dessa cykelvägar kan då enligt Trafikverket sannolikt göras billigare, genom att fråga entreprenörerna – kanske skippa asfalten på cykelvägen. Dock oklart hur cykelvägarna ska göras bättre. Fast detta har Trafikverket redan fått information om – hur cykelvägarna kan bli bättre. Och inte genom att fråga några entreprenörer.

Genom att brukarna – de cyklande – hörde av sig under samrådet av Tvärförbindelsen. Kritiken över vad Trafikverket planerade för cykel i Tvärförbindelsen var svidande. Och Trafikverket svarade:

”…väl medvetna om att det finns saker att förbättra…”

”…se över och justera utformningen av gång- och cykelvägen utmed hela sträckan utifrån inkomna synpunkter.”

”Vi håller med om att vissa korsningspunkter kan förbättras och har satt igång arbetet med att projektera om.”

”…vi kommer att göra vårt bästa för att förbättra gång- och cykelvägen utifrån de synpunkter som har kommit in.”

 

Så detta handlar alltså inte om att göra ”bättre” cykelvägar. Det handlar uteslutande om att göra billigare cykelvägar – att göra ”good enough”. Och därmed den uppenbara risken att bygga ännu sämre cykelvägar.

Sedan införandet av nollvisionen har mycket handlat om att göra bättre och säkrare vägar – det har  inneburit ökade kostnader för vägbyggen – i mångmiljardklassen. Men för cykeltrafiken ska Trafikverket lyckas med konststycket att bygga bättre och billigare. Verkat har dock inte kunskapen själva hur det ska gå till, de ska fråga entreprenörer. Hos vilka det finns dokumenterat att det råder bristande kunskap när det gäller cykeltrafik.

Vi kan här ana Trafikverkets ambitioner för framtiden. Det ska bli ännu billigare än i dag. Dagens nivå för cykeltrafiken är helt enkelt för lyxigt, istället ska Trafikverket sikta på ”good enough”. Det är så Trafikverket satsar på ökad och säker cykling.

Det fanns en mycket insiktsfull och självrannsakande kommentar från en medarbetare på Trafikverket till artikeln på intranätet:

”Det är ett viktigt område att vi börjar skapa väl fungerande och attraktiva GC-vägar. Det är ett svårt eftersatt område där Trafikverket fått utstå omfattande hård och välförtjänt kritik. Hur jobbar ni med lärandet? Den viktigaste gruppen att hämta återkoppling från är rimligen cyklisterna och det borde vara extra intressant att lyssna på cyklister som dessutom jobbar inom branschen.”

 

Nedan artikeln från Trafikverkets intranät:

 

 

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och Instagram

Share.
Leave A Reply