Runt om i landet finns massor av fasta så kallade mätplatser för att räkna biltrafiken. Trafikverket har cirka 100 sådana mätplatser runt om i landet där biltrafiken mäts varje timme året om. Utöver detta finns även 22 000 mätplatser där Trafikverket mäter 3 000 årligen enligt ett rullande schema. Sedan tillkommer ett så kallat motorvägsstyrningssystem som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö där man mäter biltrafiken i realtid. Även ur trängselskattesystemet hämtas data angående biltrafiken.

Så totalt sett finns tusentals mätplatser för att följa biltrafikens rörelser och utveckling runt om i landet. Det har de för att kunna förstå hur biltrafiken utvecklas. Är det många bilar som trafikerar en sträcka? Ökar eller minskar antalet bilar? Behöver mer pengar budgeteras för underhåll? Kanske behöver nya vägar planeras och trafiksäkerhetsåtgärder göras? Materialet används också för ett tillhandahålla trafikinformation till biltrafikanterna.

För cykeltrafiken finns det noll fasta mätstationer på Trafikverkets cykelvägar enligt uppgifter från Trafikverket. Verket är landets största väghållare när det kommer till antal mil cykelvägar – närmare 300 mil enligt senaste nationella cykelbokslut.

Men Trafikverket har alltså ingen aning om hur cyklandet ser ut eller utvecklas på sitt cykelvägnät. Det tycker jag är märkligt. Hur ska man då avgöra olika behov och prioriteringar, vilka investeringar och reinvesteringar som är nödvändiga, avgöra drift och underhållsinsatser? Hur ska verket beskriva cykeltrafikens utveckling på sitt cykelvägnät? Trafikverkets representanter brukar återkommande upprepa att ett ökat cyklande kan eventuellt leda till fler olyckor. Men hur ska de vet om cyklandet ökar eller minskar om de inte mäter det?

Om det anses nödvändigt att veta hur biltrafiken utvecklas borde det väl också vara viktigt att veta hur cykeltrafiken utvecklas? Särskilt när Trafikverket är satt att förverkliga regeringsuppdraget ökad och säker cykling.

Det något märkliga i sammanhanget är att Trafikverket bör ha mycket god insikt om vikten av att mäta cykeltrafik. Verket har till och med låtit genomföra en omfattande studie på området och tagit fram en rapport med råd och rekommendationer – riktad mot kommunerna.

I rapporten kan vi läsa:

”För att följa upp och utvärdera effekter av olika åtgärder som syftar till att styra transportsystemet i riktning mot ökad hållbarhet, är det nödvändigt med metoder för att mäta effekterna. Ett effektmål som ofta preciseras i arbetet mot ett hållbart transportsystem är ökad gång– och cykeltrafik.”

Men som sagt – inga cykelmätningar på Trafikverkets cykelvägar. Men vad vet jag, det finns kanske goda anledningar för Trafikverket att inte räkna cykeltrafiken. Om man inget vet behöver inget göras…

Samtidigt pågår en annan utveckling i landet. Kommun efter kommun bygger ut system för att räkna cykeltrafik. Ibland görs mätstationerna också publika. Många kommuner lägger också ut mätdata på nätet, som till exempel Jönköping, Nacka, Danderyd, Södertälje, Växjö, Mölndal, Örebro.

Linköping – en publik cykelräknare. Foto: Erik Axelsson

Cykelräknare i Nyköping och Stockholm. Den till höger beställde jag själv och den monterades på Slussen för över 15 år sedan. Den har nu ersatts av många fler mätstationer i Stockholm. Foto: Staffan Palm och Per-Erik Rosén

Relaterade inlägg:

Not. Jag har fått information att det eventuellt ska finnas några mätplatser i Skåne, men ännu inte fått bekräftat om dessa tillhör Trafikverket.

Twitter            Instagram

Share.

1 kommentar

Leave A Reply