För snart ett år sedan skrev jag ett inlägg om hur Trafikverket lyckats placera en trafiksignalstolpe mitt i cykelbanan. Samt gjort cykelpassagen så smal att det inte går att cykla dubbelriktat på passagen.

En ”kommunikationsmiss”! Foto: Nils Bryntesson

Trafikverkets förklaring till det inträffade var att det blivit en ”kommunikationsmiss” och att de upptäckt detta vid besiktningen av byggnationen. Och då kommit fram till att det är låg säkerhetsrisk att en stolpe står mitt i cykelbanan. Så inga ändringar eller åtgärder var nödvändiga – stolpen står bra där den står.

När det sedan gäller den smala cykelpassagen så får man inte plats att mötas då får man väl cykla på övergångsstället menade verket vidare. En liten konstig inställning kan jag tycka. Bygga in en konfliktsituation på detta sätt. Särskilt i skenet av att Trafikverket är satt att genomföra och leda regeringsuppdraget ökad och säker cykling.

Till slut reagerade en chef på Trafikverket: så här ska Trafikverket inte utforma och bygga:

Kort därefter fick jag beskedet från Trafikverket: de ska nu utreda placeringen

Och så har nu skett. Utredningen är klar och ute på platsen har det skett förändring. Stolpen är flyttad – den står inte längre mitt i cykelbanan:

Stolpen är flyttad! Foto: Fredrik Falk

Hur blev det då med cykelpassagen som var för smal? Där har inget hänt. Trafikverkets grundmurade uppfattning är uppenbarligen att man ska cykla på övergångsstället – cykelpassagen på den dubbelriktade cykelbanan ska inte vara dubbelriktad.

En dubbelriktad passage. Drygt 1 meter bred. Kantsten och stolpen i mittrefugen gör den faktiska bredden ännu smalare. Så vid möte ska du enligt Trafikverket cykel på övergångsstället. Och där finns ju ytterligare en liten sån där obehaglig kant – det ska inte vara lätt att cykla enligt Trafikverket. Foto: Nils Bryntesson

Sällan (aldrig?) vi ser sådana lösningar från Trafikverket när det gäller biltrafiken: här gör vi så smalt att ni inte får plats att mötas. Följt av rekommendationen: Men hej, när ni får möte kör upp på övergångsstället så löser det ju sig!

Det här är bara dumsnålt av Trafikverket – det hade varit hur enkelt som helst att bredda upp passagen genom att korta av mittrefugen och flytta stolpen. Här hade verket all möjlighet att göra en acceptabel och funktionell cykelpassage – inget överdådigt, inget extravagant – bara en grundläggande utformning för trygg och säker framkomlighet – för alla. På en prioriterad regional cykelväg. Men icke sa Nicke – en tydlig bild över hur Trafikverket ser på och arbetar med cykeltrafik. Det är lekstuga – inte ens när verket får möjlighet att rätta till sina klavertramp blir det bra.

Relaterade inlägg:

Share.
Leave A Reply