Vägarbeten!

Självklart måste det vara möjligt att genomföra olika arbeten på och kring cykelbanor. Men det är inte detsamma som att fullständigt skita i hur cykeltrafiken (och gående) på ett säkert och funktionellt sätt ska kunna passera området. Sällan finns en särskilt väl genomtänkt skyltning, uppmärkning och omledning av cykeltrafiken vid dessa arbeten utan det blir som det blir. Se på dessa bilder och tänk er denna omsorgsfulla behandling av biltrafiken vid ett vägarbete! Att lite hur som helst klippa av gatan eller vägen och låta bilisterna själva lösa hur de ska ta sig förbi arbetsområdet. Vanligt förekommande eller hur?

Detta speglar ett djupt rotat synsätt på cyklister och cykeltrafik i vårt trafiksystem. Något som man inte behöver ta hänsyn till, varken deras framkomlighet eller säkerhet. Det är den enkla och billiga lösningen för entreprenören, inte den funktionella och säkra för cyklisten och fotgängaren. Och denna lösning understöds av väghållare (kommunen eller Trafikverket) då det är dem som godkänner utformningen (en TA-plan) och har även till uppgift att kontrollera att entreprenören följer TA-planen.

Eftersom infrastruktur också är kommunikation och med all tydlighet talar om vad som prioriteras och vad som inte prioriteras kan man ju undra över hur riksdag, regering, Trafikverket och många kommuner ska lyckas med uppdraget ökad och säkert cyklande när det samtidigt ser ut som det gör på landets cykelbanor? Trots upprepade dödsfall bland cyklister som kan härledas till stora brister i arbetsplatsområdena så fortsätter det att se ut på detta sätt.

Det är ju uppenbart när man ser dessa bilder och cyklar runt om i landet att man som cyklist får så att säga klara sig själv och ta ansvar för både sin säkerhet och framkomlighet vid vägarbeten. Samtidigt vägleds och omhändertas bilister som småbarn…

Dålig infrastruktur leder till dåligt beteende!

Var ska jag cykla? Självklart en korrekt och lämplig avstängning av cykelbanan! Syns också bra när det är mörkt!

Bara att cykla mot färdriktningen eller upp på gångbanan! Eller ska jag vänta tills hålet är lagat?

Lite konfliktdesign, här finns ju gott om utrymme för dubbelriktad cykeltrafik att passera! Och var ska man passera, där gående står vid övergångsstället? Hur ofta vi ser att biltrafiken ledas mot en sådan plats?

Bara att börja cykla på gångbanan för där är vi ju ändå jämt eller kasta sig ut i körbanan!

Här skiter vi i både gående och cyklister, ut med er i körbanan! Ingen avspärrning mot biltrafiken, ingen avfasning av kantstenen, sitt för fan inte i rullstol…

Aj, den kändes! Utmärkt sätt att ställa ut staketet på, undra hur det syns när det är mörkt?

Blockera gärna både gång- och cykelpassagen med fordon och material och strunta i att erbjuda en omledningsväg. Jobbet går först!

Här vill jag att min dotter ska gå och cykla till skolan, säkert och tryggt tillsammans med dessa arbetsfordon!

Hur ska dubbelriktad cykeltrafik ta sig fram här? Hur når jag tryckknappen framme vid signalen?

Bild 1. En liten bildserie på fyra bilder om hur man leder om gång- och cykeltrafik. Självklart grus, enkelt och billigt för entreprenören. Inte lika säkert att gå och cykla på, särskilt när det ligger drivor på asfalten i kurvan.

Bild 2. Tillräcklig bredd för dubbelriktad gång- och cykeltrafik? Självklart ingen belysning längs sträckan för då kan man ju se hur smalt det är, se andra trafikanter, se trådstängslet och dess fötter samt den eländiga beläggningen och de små fina buskarna.

Bild 3. Bra att vi ser att det svänger, särskilt eftersom det inte finns belysning på sträckan.

Bild 4. Enkelt och säkert att mötas!  Dimensionerar vi omledning för biltrafiken på liknande sätt? Att det på långa sträckor inte går att mötas på ett säkert sätt? Självklart inte, men här jobbar vi ju med ”leksakstrafikanter”!

Och var ska jag gå och cykla? Observera att gångbanan på andra sidan tar slut så lösningen som brukar användas att skicka över oss på andra sidan vägen funkar inte här. Så vad göra då? Äh vi gör det enkelt för oss, vi gör inte ett skit!

Bild 1. En kortare bildserie. Först klara slangen och sedan kurvan och ut i gruset, hur tydligt och enkelt som helst!

Bild 2. Här är det enkelt, tryggt och säkert att ta sig fram som gående och cyklist! Ett jämnt och bra underlag! Självklart bra med belysning så man ser var man placerar hjulen. Nä men se på sjutton, asfalt på körbanan!

Denna typ av lösning ser vi ofta för bilister. Klart man använder mörka däck med avskavd färg, de syns ju så bra när det är mörkt! Man kunde ju likaväl ha gjort denna åtgärd mot biltrafiken och prioriterat cyklisternas passage över gatan, men icke sa nicke!

Här trimmar vi trafiksignalerna (för biltrafiken såklart!), hur du ska passera med cykel skiter vi fullständigt i. Vi håller på med viktigare saker…

Här gör ju betonggrisen nytta, särskilt om målet är att skada någon…

Inte kan däckstraven sticka ut i körbanan, tryck in den i cykelbanan istället…

Bild 1. En till bildserie, här har vi upplåtit gång- och cykelbanan för biltrafik och parkering! Självklart upplyser vi cyklisterna om biltrafiken men vi talar inte om för bilisterna vad för yta de färdas på och med vilka regler! Bra jobbat Nacka kommun. Här vill jag verkligen cykelpendla och låta barnen gå till och från skolan. Självklart finns det en annan lösning om man bara vill.

Bild 2.

Bild 3.

Bild 4. Så efter att ha mailat Nacka kommun och frågat om detta kan anses ok fick jag svaret att det självklart inte är ok. Nu har man separerat gc-trafiken från bilarna, självklart blev det på grus och sten och för smalt för att gående och cyklister säkert ska kunna mötas. Man kan inte få allt…

Och den här skylten sammanfattar det på ett bra sätt. Det är mycket sällan du finner skyltar osv som riktar sig till och leder om cykeltrafiken. Så ibland ska vi vara gående, ibland ska vi vara biltrafik, mycket sällan behandlas vi som cykeltrafik. Oftast får jag en känsla av att man överhuvudtaget inte existerar som trafikantgrupp…

 

 

 

 

Share.

17 kommentarer

 1. Skrämmande bilder från verkligheten. Nacka kommun kallar sig Stad men det borde dom förbjudas att göra så länge dom inte klarar av att hantera stadsfordonet cykel. Att lösa en dålig och farlig lösning med en ny dålig lösning. Skrämmande! Kan dom inte bättre?

 2. Patrick Johansson on

  Tack Krister för det här inlägget. Jag ser samma sak i Uppsala. Här vill våra folkvalda intala oss att cykeltrafiken är ”prioriterad” i frågor om snöröjning och framkomlighet.
  http://postimage.org/gallery/8wnodhy6/
  I det här galleriet kan man se hur snöröjningen ”prioriteras”. Snömassorna är upplogade på GC-banan och lämnar ca 1m för dubbelriktad cykeltrafik + gångbana.
  Vidare kan vi se hur man hanterar sopningen på våren. Här dumpas grus, jord och kvistar på cykelbanan efter rensopning av den intilliggande bilvägen.
  Om det ska ske reparationer i vägbanan blockeras hela vägbanan utan hänvisning till vart man ska åka. Ska tillägga att vid dessa tillfällen hade cykelbanan varit skadad (avgrävd asfalt ~2.5cm kanter) i över ett år.
  Och sist men inte minst har vi dom ”gulliga buskarna” som skapar mervärde när dom täcker nästan halva cykelbanan.
  Alla dessa brister måste rapporteras för hand till vårt gatu/trafik-kontor. Dom syns nämligen inte då representanter för gatukontoret inte färdas på dom. Här funkar således inte den ”vanliga kontrollen” som görs av gatuutrymmet. Här måste jag som cyklist ringa för varje hål, spricka, snömassa, isbildning, buske, träd, bortskavd färg, grushög, glaskross etc.
  Det behöver jag verkligen inte göra när jag kör bil. Där är det självklart med en viss standard på vägbanan.
  Jag hade fler bilder (trodde jag) men har lyckats förlägga dom någonstans. Din blogg är mycket läst, Krister. Fortsätt skriv!

 3. Tycker Nacka är en bra cykelkomun. Givetvis kan det bli bättre, men jag upplever rätt lite problem på min pendlingssträcka från Boo in till Slussen. Det är snarare där problemen börjar. Sträckan St Eriksplan-Solna ska vi inte prata om. Benhandlingen av cyklister vid KS är ett skräckexempel, minst sagt. Där hänvisas man till andra sidan, till en gångtunnel med skylten ”cykling förbjuden” i 200 m och sedan ska man över till den andra sidan igen…

 4. Jag tror att du har en viktig poäng med att dålig infrastruktur föder dåligt beteende. Som cyklist i stan hamnar man ofta i situationer där det inte finns ett rätt sätt att ta sig ur. Ett följdproblem blir att olika cyklister vänjer sig vid att bryta mot regler för att kunna ta sig fram. Dessutom löser cyklister de uppkomna situationerna på lite olika sätt vilket gör det svårt för andra trafikanter som har svårt att förutse cyklisters beteende och tycker att de är irrationella.

 5. Lite provokativt: det tjänar inget till att lägga någon energi på att leda om cykeltrafik på gcbanor då spandexcyklisterna ändå inte kör där. I Nacka har man krympt körfälten till förmån för cykelbanor (går knapp att möta en buss på kvarvarande körbana) men inte faen kör det några cyklister där utan de tvingar bilarna till livsfarliga omkörningar då de fortsätter att köra på körbanan….

 6. Krister Isaksson on

  INES, har svårt att tro att ”spandexcyklisterna” utgör majoriteten av cyklisterna, se på bloggen ”Vardagshjältar”. Om nu en liten andel av cyklisterna väljer att cykla i gatan är ju det ingen anledning att inte fixa till det för övriga. Och om det är så att majoriteten cyklar i gatan på den plats du tar upp så är troligen åtgärden för cyklister värdelös…

 7. Jaha bara för att man är cyklist så skall hela samhället stanna av och buga för cyklister?
  Ledsen, men i många utav dina bilder kan jag inte finna något som ger dig rätt i din indignation.
  Arbeten måste genomföras, och jag tror inte du skulle föredra att köra rätt ner i en 3 m djup grop för att de inte spärrat av området. Och det är inte så att de flesta av dessa arbeten pågår i mer än några dagar eller nån vecka eller två.
  Bilister har också besvärliga genomfarter då vägarbeten genomförs, många gånger måste man över på mötande körfält.
  Klaga på rätt saker inte trivialiteter.

 8. Krister Isaksson on

  fordonisten, ja så kan man ju också se på verkligheten och sina medmänniskor. Jag väljer en annan linje. En linje där man även som synskadad eller blind har rätt till säker och trygg framkomlighet, eller om man sitter i rullstol. Man kanske är ett barn eller äldre och har svårt med ojämnt underlag. För om du studera bilderna och läser texten så ser du att detta är främst gång- och cykelbanor. Tror inte att en del av dessa människor upplever detta som trivialiteter…

 9. Krister Isaksson on

  Stefan, intressant kommentar. Kan du se på en cyklist om hon/ han betalar vägtrafikskatt? Jag betalar det, jag är också bilist! Sen en annan sak, du kanske ska sätta dig in i det svenska skattesystemet innan du går på som du gör. Majoriteten av landets cykelbanor sorterar under landets kommuner och byggs och underhålls via kommunalskatten och exploateringsintäkter, inte vägtrafikskatten som är en statlig skatt. Förlängningen av ditt korkade resonemang skulle innebära att du bara fick köra bil i den kommun du betalar skatt i för du har ju inte betalt skatt i grannkommunen och får då inte köra bil på deras gator.

 10. fordonisten och Stefan, insiktsfulla och kloka kommentarer må jag säga. Vad gäller resonemanget om vägtrafikskatten så innebär detta att du inte skulle få köra bil alls då intäkterna från denna skatt ( och drivmedelsskatten) på intet sätt täcker kostnaderna som biltrafiken orsakar samhället. Sen kan man konstatera att omtanken och insikten hur andra trafikanter upplever och har det lyser med sin frånvaro…

 11. Kan ju bara konstatera att den som står bakom detta ljuger, på en av bilderna klagas det att ljusknappen inte går att komma åt, trafikljuset har fan ingen knapp till att börja med utan är till 100% tidsreglerad.
  Trafikljuset står förövrigt mellan parkeringshuset nordstaden och nils ericssonterminalen i göteborg sen tycker jag det bara är tragiskt att klaga på arbeten som måste göras, inte så att en cykelbana bara poppar upp som färdig, att det aldrig behöver grävas upp för att lägga ned vattenrör, avlopp, fjärrvärme, el, fjärrkyla medmera.
  Ps, jag kör årligen över 600 mil på bl.a en av cykelbanorna på bilderna och kan bara konstatera att den som skrivit kommentarerna verkar rätt barnslig och verkar ha totalt missat att cyklister precis som alla andra fordonsförare är skyldiga att anpassa bl.a hastigheten efter situation.

 12. Johannes Westlund on

  Jag tror det är på sin plats att förklara ett viktigt grundläggande begrepp. En cykelbana kan mycket väl motsvara en motorväg i signifikans för cyklister utan att det ser så ut. Och det är här allting skär sig. Det är klart att bilar har sina krångliga passager. Men det görs stora ansträngningar för att biltrafiken inte ska drabbas, särskilt på huvudleder och motorleder. På motorväg kör man allt som upptar mycket plats på obekväma arbetstider med hög bemanning. Det är inte mer än en vecka sedan jag råkade hamna mitt i något reparationsarbete av en ramp kl 22.00. En cykelbana kan stå avspärrad i ett halvår, år eller längre (det har inträffat).
  Jag minns när jag promenerade ner från Chalmers till Korsvägen och det var beläggningsarbete med 3-5 man ute kl 19 på kvällen på bilvägen. Detta är inte en speciellt signifikant bilväg. Jag har aldrig sett de huvudcykellederna jag cyklar utmed blivit prioriterade på det sättet, eller jo, en gång var det en snubbe ute och målade överfarter vid en avfartsramp från motorväg. Undra om han hade varit där på kvällen om det inte varit en motorvägsramp där…
  Man ska vara glad om det finns en fjärdedels resurs som går och harvar på i tre månader som cyklist. När det gäller cykelbanor görs inga ansträngningar för att säkra maximal framkomlighet för trafiken, eller ens att säkra framkomligheten alls. För några veckor sedan dök ett stort hindrande stängsel upp ”Gående hänvisas till andra sidan”. Vart cyklister på GC-banan skulle ta vägen framgick inte. Någon möjlighet att köra ut på bilvägen intill hade inte ordnats. Ingen föregående skyltning om att switcha över till den parallella bilvägen innan avspärrningen. Ingenting.
  Jag roar mig med att fota varje gång entreprenörer krånglar till det i onödan. Parkerar sina fordon på cykelbanan, spärrar av utan att ge en vettig hänvisning till vart jag ska ta vägen istället osv… Det börjar bli ett antal foton. Men det är inte bara entreprenörer som ställer till det. Mycket av den underjordiska infrastrukturen (rör, avlopp, kablar mm) är planerad så att biltrafiken inte ska störas i onödan när underhåll inträffar. Istället blir det cykelbanorna som gång efter gång måste rivas upp och sedan lappas ihop. Det är mycket enkelt att studera detta faktum genom att kolla hur lappad cykelbanan är jämfört med bilvägen precis intill. Tvärt om hade varit otänkbart.
  Och genom alla dessa exempel lyser exakt det Isaksson pekar på.

 13. Det är intressant att Peter, som liksom jag cyklar från Boo, tycker att Nacka är en bra cykelkommun. Använder du gc-banan då?
  Jag reagerar varje regnig morgon på de stora pölar som samlas på vissa ställen. Vid Skurubrons västra fäste är det en yta på ca 2 x 1 meter, precis i kurvan där man måste svänga, för att komma under leden. Vad kommer hända när det fryser på? Vad är den samhällsekonomiska kostnaden av en enda fraktur? Och hur står sig det mot att jämna ut ytan. Det är potthål och längsgående sprickor på mängder av ställen.
  Dagligen reagerar jag också på den brist på märkning som råder och som bidrar till konflikter mellan cyklister och fotgängare. Tidigare hade man en cykelsymbol vid Sickla Bro och nästa vid Finntorp, med ca 2 km emellan, nu har man spritt ut ett par ”cyklar” till, till synes utan systematik.
  Jag kan däremot hålla med om att det på vissa sträckor i centrala sta’n är etter värre.

 14. Krister Isaksson on

  Helena, min tanke med denna bloggserie är inte att peka ut någon särskild kommun. Genom mitt yrke och intresse har jag fått möjlighet att cykla i många kommuner runt om i landet, deltagit i studier samt tagit del av studier och min erfarenhet är att det ser mer eller mindre likadant ut var du än cyklar. Sen blir det självklart så då jag bor och arbetar i Stockholm att majoriteten av bilderna kommer från länet. Det är också därför jag har bett er läsare att sända in bilder för att på så sätt få en spridning och ge en bild av att eländet är överallt…

Leave A Reply