Kristoffer Tamsons (M) var trafikregionråd i Region Stockholm 2014 – 2022. Ansvarig för bland annat tunnelbanan och dess infrastruktur. Trots vetskapen om att tunnelbanebron i Slussen har en minst sagt usel grundläggning och att Nya Slussen håller på att färdigställas med bland annat en gång- och cykelbro vidtog inte Tamsons och Region Stockholm nödvändiga åtgärder. När tunnelbanebron renoverades 2018-2019 så struntade regionen i att åtgärda den usla grundläggningen – man tog istället den enkla och mindre kostsamma vägen.

”…man avstod från att göra något åt grundläggningen – trots att man redan då ansåg att de gamla fundamenten var i behov av förstärkning.”

Nu gör Kristoffer Tamsons i stället utspel som dessa:

– Skrota cykelbron och gå tillbaka till ritbordet, säger Kristoffer Tamsons (M)

En gång- och cykelbro som finns med i den regionala cykelplanen. En regional cykelplan som är framtagen av… Region Stockholm! Och nu vill Tamsons alltså skrota bron. En bro som är inritad i planen framtagen och beslutad av organisationen han en gång var med och ledde.

Så inte bara låter man bli att renovera grundläggningen av tunnelbanebron, trots vetskap om dess stora brister. Man vet också om pågående och planerade arbeten i Nya Slussen. Alla kort finns så att säga på bordet – inga överraskningar här inte. Men icke sa nicke.

Och nu: ”Skrota cykelbron”. Så kan man också agera.

Gång- och cykelbron Kristoffer Tamsons vill skrota i Nya Slussen. Foto: FOSTER + PARTNERS OCH BERG ARKITEKTKONTOR

Toppbild: Nya Slussen, illustration: DBOX/Foster + Partners

Share.
Leave A Reply