Ny fin beläggning på cykelbanan, jämn och fin – härligt att trampa sig fram på. Och som lite extra krydda på moset: en bom

Foto: Ulf Karlsson

En bom som sträcker sig över stora delar av cykelbanan. En bom som är svår att urskilja – när du färdas in och ut från en tunnel ändras ljusförhållandena och ögat har svårt att hänga med alla gånger. När sen asfalten bleknat och inte längre är svart så kommer den ha ungefär samma färg som bommen och betongen vid tunneln – kamouflage kan vi kalla det.

Vidare så är det svårt att passera bommen. Har du lastcykel eller cykelkärra kommer du knappast förbi. Möten kan du glömma. Så det som kommer att ske på platsen – förutom det faktum att någon/några kommer skada sig på bommen – är att en hel del kommer att cykla på gångbanan. Och var nu tanken att hindra bilförare att köra sina bilar här så kommer ju även de som vill fram här med bilen – de kör bara på gångbanan.

Foto: Ulf Karlsson

Men så här utformas svensk cykelinfrastruktur år 2022. I ett land som säger sig arbeta för ökad och säker cykling. I städer och kommuner som säger sig arbeta för ökad och säker cykling. I ett land med en nollvision. En nollvision som vi gång på gång får bevis för omfattar inte cykeltrafiken.

För när det gäller cykeltrafik är det mest lekstuga. En lekstuga som handlar om att aktivt arbeta för att göra det svårt och besvärligt att cykla. Och att skada och göra illa de som cyklar.

Toppbild: Erik Larsson

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och Instagram

Toppbild: Erik Larsson

Share.

3 kommentarer

  1. Håller helt med . När E18 mellan Norrtälje o Kapellskär skulle byggas om till 2 till 1 väg ,fick Trafikverket I uppdrag av regeringen att bygga en sammanhängande cykelväg längs sträckan . Vad blev resultatet , bitvis byggdes ny cykelbana asfalterad samt några tunnlar under E18 det var ju ok men största dela av cykelleder skulle gå på befintliga grusvägar, men vem skulle underhålla dessa privata o enskilda vägar det kunde inte trafikverket komma överräns med berörda väghållare så nu är det ingen sammanhållen cykelleder finns heller inga skyltar som talar om att det är cykelväg. På en bit av den gamla vägen ( Riddersholmsvägen) har man lagt på sand ocg även vägbommar så där går inte att cykla , således blir det att cyklister etc får köra på E18 bland långtradare o biliste där det är 100km/tim .Är det det som är Trafikverkets 0 vision blir så trött att myndigheter ibland har så svårt att göra rätt.

  2. Nu är jag ingen trafikplanerare, men MÅSTE det inte vara bättre att göra det säkert och bekvämt för tusentals cyklister och gående per vecka än att hindra de…typ 5 bilister som inte kan eller bryr sig om trafikreglerna?

  3. Krister Isaksson on

    Anders J. Jo det kan man tycka vore så att säga utgångsläget vid planerandet och utformandet av ett ev. hinder. Men svaret som ofta blir när kritik framförs är att säkerheten ska trafikanterna själva fixa. Genom att exempelvis se sig för och anpassa hastigheten. Med tillägget att det är ju för cyklisternas och gåendes eget bästa dessa hinder sätts upp. Detta är så långt från man kan komma den grundläggande principen som anges i nollvisionen: att väghållarna ska tillhandahålla en förlåtande trafikmiljö som tar hänsyn till att människor begår misstag
    Men som jag i upprepade inlägg här på bloggen konstaterat: det är helt olika måttstockar som används för bil- resp cykeltrafiken. Och det är svårt att se att nollvisionens principer omfattar cykeltrafiken.

Leave A Reply