Bland det roligaste jag vet är att cykla i kurvor. Att ge mig ut på landsvägen, att bedöma farten in i kurvan, att lägga ner cykeln, se igenom kurvan, hur den svänger, känna däcken greppa asfalten och svischa igenom kurvan. Jag har mina rundor där jag mer eller mindre vet vilken fart jag kan ha in i kurvan och hur jag ska ta kurvan. Det är en sådan underbar njutning och lockar ofta fram ett leende på läpparna.

Sen har vi en annan sida med kurvan, eller kurvorna ska jag kanske säga. Ett tillstånd när svängfesten går i moll. Det är de kurvor som jag tvingas cykla i min vardag eller när jag transporterar mig till och från rundorna på landsvägen. Det är när jag kommer in på cykelbanorna som allt förändras. De kurvor som på landsvägen var en njutning är nu många gånger ett elände. Det är tvära kurvor, smala kurvor, feldoserade kurvor som är mer standard än undantag. Och alla dessa kurvor delas oftast med gående. Under vintern och våren förstärks alla dessa brister genom snö, is och grus. Cykelbanan tar ofta en rundtur runt träd, runt busskurer, runt parkeringsplatser och korsningar.

Så låt oss titta på ett litet axplock där svängfesten går i moll för cykeltrafik:


Foto: Luca Mara

Vår kärlek till träd är många gånger en anledning till att det blir svängfest på cykelvägen. Det är väldigt sällan vi ser samma kärlek till träd när det kommer till gator och vägar. Det är så att säga skillnad på trafikant och trafikant…

Tunnlar är också en företeelse som ofta innebär svängfest i moll för cyklister, många gånger en farlig sådan svängfest då sikten ofta är obefintlig.

Bilden ovan är på en tämligen nybyggd tunnel som i stort sett har alla fel en gång- och cykeltunnel kan ha. Branta tillfarter och tillfarter som ligger mycket nära tunnelmynningen, tvära kurvor, mycket dålig sikt och smal tunnel. Det har skett ett flertal olyckor sen den öppnade, fler olyckor än det gjorde under en 15-års period innan tunneln byggdes, då passage skedde i plan, över 4 körfält. Byggandet av tunneln motiverades med att förbättra trafiksäkerheten! Så i ett försök att komma tillrätta med alla dessa inbyggda fel och faror sminkar väghållaren grisen:

Lite linjer, symboler och röd färg fixar biffen, eller…

Ett annat exempel på högst märklig svängfest är detta:

Här ska du genomföra fyra stycken 90-graders svängar för att ta dig över en liten tvärgata. Det är väldigt smalt på den dubbelriktade gång- och cykelbanan, du ska manövrera och balansera din cykel i låg fart, du ska ha uppsikt på omgivningen och du ska interagera med andra trafikanter – inte helt lätt att göra det på en och samma gång. En säkrare, enklare och kan tyckas självklar lösning hade ju varit att dra gång- och cykelbanan rakt fram över tvärgatan. Det ansågs inte motiverat att bryta upp stenläggning och ta bort granitpollarna…

En annan typ av svängfest är denna och som påminner om ovanstående, inte helt lätt att ha koll på bilen som svänger in då man har ryggen vänd mot den:

Väghållarnas starka kärlek till bommar och andra hinder på cykelvägarna leder också till ständig svängfest på våra cykelvägar. Inte helt enkelt att passera dessa cyklande och har du cykelkärra eller lastcykel är det många gånger helt omöjligt:

Här är en favorit, kurvan och den dåliga sikten har gjort att kommunen har skyltat att cykel ska ledas genom kurvan! Rent häppnadsväckande måste jag säga. Kommunen gör inte åtgärder som till exempel förbättra sikten och dra om cykelvägen. Nej kommunen sätter upp en skylt att cykelväg blir gångväg och att du ska kliva av och leda cykeln istället! Går det ens att tänka sig något motsvarande för biltrafiken? Sorry, kliv ur bilen och putta den genom kurvan, du förstår det är lite dålig sikt här.

Sen har vi nybyggda Älvsjö resecentrum i södra Stockholm. En plats som är fullständigt gödslad med svängfest för cyklister, svängfesternas svängfest så att säga:

En lätt och nätt 90-graders kurva runt husknuten, som gjord för hastiga och spontana möten. Observera att det ska föreställa en gångbana utanför den dubbelriktade cykelbanan, inte särskilt bred så var tror ni man går?

Från andra hållet ser det ut så här, vi ser husknuten i bakgrunden. I förgrunden ser vi en 180-graders sväng, försök att klara av den och samtidigt få möten! Är ju mycket ovanligt att vi utformar våra gator och vägar på sådant sätt att det inte går att köra på dem så som det är tänkt att man ska köra. Men med cykeltrafik kan vi leka lite hur som helst, det svänger ju!

Sen har vi ju den senaste av mina favoriter, svängfesten i Solna! Här är det som att cykla mini Alpe d’Huez. Undra om de kommer att numrera och namnge varje serpentinsväng i Solna också? Jag skulle vilja se de som varit inblandade i detta projekt cykla upp och nedför denna så kallade gång- och cykelbana. Samtidigt som de får möte med andra cyklister och ska passera eller möta gående. Det går ju självklart inte men ändå byggs detta, år 2014:


Foto: BigMollo

Alla dessa bristfälligt utformade kurvor gör att jag ofta får en ofrivillig form av intervallträning med ständiga inbromsningar och accelerationer. Det blir inte ett bekvämt flyt i cyklingen där jag enkelt kan trampa på och mer eller mindre behålla den fart jag trampat upp. Och värst av allt, många gånger är det rent av en farlig trafikmiljö, ständigt fylld med konflikter.

Varför blir det så här då?

Tittar vi i handböckerna som finns för utformning av cykelinfrastruktur, GCM-Handboken och Vägar och gators utformning (VGU), så kan vi läsa bland annat detta:

”Gång- och cykelbanor längs bilväg bör följa bilvägens linjeföring.”

”Kurvradien är viktig för cyklisternas framkomlighet på cykelbanan. Skarpa svängar tvingar cyklisterna att dämpa hastigheten. Den minsta radie som bör accepteras är 5 meter. Vid denna radie minskar cyklistens hastighet till under 12 km/tim och cyklisten börjar tappa balansen av lutningen. Vintertid ökar risken att köra omkull.”

”I innerkurvor på friliggande gång- och cykelbanor bör stolpar och skyltar undvikas och annars placeras 2 meter från cykelvägens kant. Minsta avståndet till träd bör vara 2 meter.”

Tänk så ofta det där lilla ordet ”bör” smyger sig in. Nästan så att jag får för mig att många yrkesmän läser ordet ”bör” som ”skit i det”. Om de läser dessa avsnitt överhuvudtaget…

I VGU nämns att på huvudstråk för cykeltrafik där den dimensionerande hastigheten ska vara 30 km/tim bör radien på kurvan vara 40 meter.

Hur ofta upplever vi att det är på detta sätt när vi cyklar på landets cykelbanor? Sällan är min erfarenhet. Väldigt lite hänsyn tas till detta när cykelvägar och cykelbanor utformas. Inte så mycket på grund av att utrymme för att göra större radier och cykelvänligare kurvor saknas utan mer på grund av att liten hänsyn tas till betydelsen av denna detaljutformning – ett annat sätt att uttrycka det på är att det råder stor kunskapsbrist bland de som är satta att syssla med cykelinfrastruktur.

Det är också tydligt att det råder helt olika värdegrunder bland de som planerar och utformar trafikmiljöer beroende på om du åker bil eller cyklar. För det ena trafikslaget är man noga och följer handböcker och utformningsmanualer, för det andra trafikslaget blir det som det blir, och det blir ofta lekstuga. Resultatet ser vi klart och tydligt, det blir sämre framkomlighet och sämre trafiksäkerhet.

Jag drömmer om härliga och njutningsfyllda svängfester på framtidens cykelbanor, kanske lite så här:

Relaterade inlägg:

Share.

22 kommentarer

 1. Åh vad trevligt att du skriver om detta irritationsmoment!
  Det verkar som att trafikplanerarna tycker att cyklister ska sakta ner inför varje korsning och därför anlägger en svängfest. Rondeller byggs ofta så numera, med en cykelbana som har ännu skarpare svängar än själva rondellen där bilisterna kör. Men 97% cyklar långsammare än 30 km/h, och det anses ju ofarligt när bilister kör 30. http://trafikistan.se/hur-fort-cyklar-folk/

 2. Krister Isaksson on

  Erik, ja det är många gånger märkligt. Finns ofta andra, mer cykelvänliga lösningar som går att utföra. Men så blir det sällan…

 3. Var nyligen på studieresa i Groningen i Nederländerna och där var det fest att cykla men aldrig svängfest. Genom enträget och kompetent trafikplanering sedan 1970-talet har cykelinfrastrukturen anpassats till cyklisterna istället för bilisterna. Den utvecklingen är möjlig här också men då måste alla som gör fel också lära sig av det, det måste få kosta och ibland måste beställare, chefer och politiker återremittera ärenden och kräva att det ska göras om, göras rätt även om kostnaden blir högre. Att i efterhand godkänna felbyggen sänder fel signal till alla inblandade.

 4. Men herregud, kan det vara så att de som planerar cykelbanor ibland inte cyklar själva, vad ska man göra åt det? När banan är byggd är det ju redan för sent

 5. Krister Isaksson on

  Glenn, skulle säga att det finns en hel del som både cyklar och kan cykelplanera. Deras mandat är ofta svagt och liten hänsyn tas till deras kunskap och kompetens. I flera av fallen ovan har de om och om igen påtalat det olämpliga i utformningarna men annat än vettig och funktionell cykelinfra har prioriterats högre. Cykeltrafik är så att säga satt på undantag.

 6. Johannes Westlund on

  Jag måste kommentera på den där tvärgatan. I Göteborg gjordes nyligen en ombyggnad som jag påminns om. Från en rak dragning till en sån där svängfest. Platsen är Slakthusgatan straxt öster om E45. Motiveringen jag har hört är trafiksäkerhetsskäl. I klartext vill man ha en ”bilsluss” där för att bilister skiter fullkomligt i att de inte får stanna på cykelbanan när de ska svänga ut. Fullkomligt fantastiskt. Man tar en väl fungerande lösning och spenderar hundratusentals kronor på att göra den sämre! Men att göra omvänt – det finns det sällan medel till. Helt otroligt! Behöver jag nämna att trafikstrategin säger att cykel ska prioriteras över bil? Det är den demokratiskt beslutade policy som ska följas. Men TK verkar inte bry sig så mycket om sådana petitesser som vad de folkvalda tycker. De gör som de själva vill. Demokrati och sånt strunt, det har vi inte tid med när de viktiga bilisterna ska fram.

 7. Krister Isaksson on

  Johannes, bedrövligt och i detta fall fanns inte ens trafiksäkerhetsmotivet eller ”bilslussmotivet”. Utan det handlade om att inte vilja ta kostnaden att ta bort smågatstenen och granitpollarna. Behöver jag säga att en hel del cyklar rakt fram på denna plats…

 8. ETt stort problem med svängfester är att fotgängarna genar för de vill ju ännu mindre behöva svänga ut och ta ytterkurvan… så det är endast och absolut endast en ren konfliktlösning i dessa negativa betydelse.

 9. Även gående får ju i vissa städer svängfesta, träffade en man i rullstol igår som berättade om svårigheterna att korsa en gata när övergångsstället ligger en sväng åt sidan istället för rakt fram

 10. Krister Isaksson on

  Henrik o Glenn, eftersom vi i Sverige har det dåliga omdömmet att planera och bygga för gång- OCH cykeltrafik så innebär ju dåligt för cykel många gånger dåliga förhållanden för gående. Och så kommer det förbli så länge vi fortsätter med GC-trafik, vilket är lika med KONFLIKTDESIGN!

 11. Alltså, det värsta med ditt inlägg/bilderna är ju att detta förekommer i parti o minut på cykelvägarna. Det är så vanligt förekommande att jag slutat reagera tills jag läser ditt inlägg. Det är ju helt sjukt hur dåligt det är när man tänker efter, än värre blir det när du gång på gång visar att man kunde gjort det på ett helt annat sätt. Ett sätt som hade fungerat bättre för cyklister, utan att det blivit dyrare, utan att det blivit sämre för andra trafikanter. Men det görs inte, utan om och om igen görs samma dåliga lösningar. Jag börjar tappa hoppet…

 12. Krister Isaksson on

  Pelle, visst är det illa och det överallt. Jag visar ju tex i inlägget 99% är uselt att dessa fel, brister och faror finns överallt och i stor omfattning. Och som du säger, många gånger handlar det inte om kostnader, om att det inte finns plats. Det handlar om något helt annat, om en värdering av transportslag och om invanda mönster – det handlar om frusna ideologier. Förstår att du börjar tappa hoppet.

 13. Resignerad pessimist on

  Svängfest kring träd har jag inte så mycket emot så länge svängarna är tillräckligt svepande och bredden tillräcklig (så att det inte i praktiken blir enkelspår): gillar träd (och skyddar mot väder & vind). Chikanerna vid korsningar, tunnlar osv å andra sidan: nej tack, med emfas. Och alla dessa 180-gradare med en kurvradie anpassad för enhjuling. Suck. Och varför använder man så ofta en vinkelhake som kurvmall?
  Och de som med en dåres envishet hävdar att det finns för dåligt med plats för bra cykelinfrastruktur, tvära kurvor ger ett dåligt ytutnyttjande: en svängande cykel tar mer plats i sidled (fast det borde ju finnas plats även för trehjulingar och cykelkärror – och tandemcyklar) och folk tenderar av naturliga skäl att gena (ibland för at över huvud taget komma runt kurvan). Dessutom, genade + dubbelriktning = otrevliga möten (och tvärnita när man svänger …)

 14. Ja träd får gärna stå kvar för mig … på ett välplanerat och säkert sätt. Däremot när man ställer upp manshöga blomkrukor på gc-banan i en högtrafikerad korsning? Efter några dagar flyttades den så att den bara stör sikten. …men jag undrar ibland om inte allt svängande är ett förtäckt försök att ta bort bilisternas väjningsplikt? Om cykelöverfarter/passager är tillräckligt långt bort från huvudleder, korsningar, rondeller – när slutar bilister ha väjningsplikt?

 15. Vissa av de korsningarna påminner mig om Skänningevägen i Mjölby. (exempel google maps skänningevägen/vetagatan: goo.gl/MMjcRt)
  Intressant nog: om man kommer från vänster i bild (norrifrån) så är det inte skyltat alls i nästa korsning (betyder det gångbana?) men den skylt man ser baksidan på i den här korsningen påstår att det är GC-bana—i varje fall om man kommer söderifrån. Så kommer man norrifrån verkar det ”korrekta” körsättet vara att göra en vänstersväng från Skänningevägen till Veta gatan, och sedan göra en 180-graderssväng till höger för att komma upp på cykelbanan. Fast det gäller förstås att veta vad som står på den skylt man bara ser bakifrån, så att man vet att det är en cykelbana där, och inte bara en gångbana/trottoar…
  Hela den vägen (3-4 km, kanske?) har gångbana på östra sidan av vägen, men huruvida det även är cykelbana verkar variera från kvarter till kvarter, och huruvida man färdas norrut eller söderut…

 16. Krister Isaksson on

  Mikael, det var rejäl svängfest på den sträckan! Kunde vara ett riktigt bra cykelstråk om man la lite kraft på att utforma/dimensionera det väl och prioritera cykel i korsningarna

 17. I Älvsjö så följer man bara en tradition, den nya västra sidan av stationen kan ju inte vara bättre än den östra. Där ritade man en gång i tiden in en bro från stationen över Huddingevägen. Att man sen inte fick ta ner eken som står mitt i vägen blev nog uppmärksammat för sent. Den bron är dessutom enda sättet att ta sig över vägen på flera kilometer så man måste använda den.
  Om man kommer över bron och ska till andra sidan stationen så ska man först passera eken , sen två sega skjutdörrar, samsas med folk med rullbväska som faktiskt inte har någon annanstans att gå än i cykelbanan, sen fira i svängfesten.
  Vill man hoppa över de tre sista så ska man istället göra en 180 graders sväng vid eken, som alltså skymmer all sikt, ingen belysning, väldigt dålig asfalt och ingen snöröjning.
  Jag har några fina bilder, men de går inte att lägga in här.

 18. Krister Isaksson on

  Ulrika, är det inte märkligt, ingenting blev bättre ur cykelsynpunkt med ’nya’ Älvsjö. Fantastiskt att man kan lyckas med att göra det sämre, uselt blev uruselt…

 19. Svängfester vrakar vara inne bland de som bygger cykelbanor: på gc-vägen mellan Drottningholm och Ekerö har man i en backe där det tidigare var tre svepande kurvor lyckats klämma in några till varav en 180-graders hårnål. En hårnål på vad som i princip är en raksträcka?! Månne ngt att göra med för-skit-fart Stockholm, någon sorts anslutning där vi som ska rakt fram tvingas svänga höger, tvärt vänster, korsa, tvärt vänster, höger, vänster, höger?!

 20. Vi sväng' int' on

  På tal om svängfesterna vid korsningar, fick en kollega mig att sätta téet i halsen. Han tyckte de var bra: cyklister tvingas sänka farten så att de inte bara brakar rätt över – säkrare så. Och att de ibland är så tvära att man inte kommer runt med t.ex. en del liggcyklar eller lastcyklar. Bra bra, kan behövas ur säkerhetssynpunkt att man leder cykeln … Intressant men skrämmande insikt i hur bilister tänker.

 21. Min personliga favorit i kategorin ”absurda svängfester” är den här:
  https://goo.gl/maps/puH2ScRkFwCTM4Sw5
  En splajsans ny cykel- och gångbana (byggd ca 2015) som löper rakt över ett platt fält, parallellt med kymlingeleden. Inga naturliga hinder överhuvudtaget, ändå väljer man vid anläggandet av cykelbanan att göra en S-kurva mitt i – helt absurt då ingen ”drabbas”, inte ens ett träd, om den hade byggts rak.

Leave A Reply