Share.

2 kommentarer

  1. ”…berikar stadslivet gynnar också näringsidkarna eftersom fler cyklister och gående leder till större försäljning.”
    Krister, det är första gången som jag inte håller med om allt. Några få gånger har jag behövt handla med cykel och då tar jag med den in i affären! Inte så populärt.
    Men jag vill inte ha min cykel stulen, så skall jag handla det minsta lilla, så tar jag bilen – den brukar stå kvar.

  2. Krister Isaksson on

    Kalle, det kanske inte alltid är lämpligt att utgå från sig själv och sitt eget beteende för att dra slutsatser. Det verkar ju som många inte följer ditt mönster.

Leave A Reply