Att färdas med cykel på cykelbanan är att ständigt vara redo för att möta en rad olika överraskningar. Du möter så att säga mer än bara andra människor på cykel. Cykelbanor är verkligen multifunktionella och verkar vara till för lite allt möjligt. Tänk om vi hade samma liberala syn på våra körbanor – så mycket yta som då kunde användas till lite allt möjligt, istället för att bara prioritera biltrafikens framkomlighet och trafiksäkerhet. Varför har ingen tänkt på det tidigare?

Så följ med på en lite cykeltur på cykelbanan och se vad vi kan stöta på där!

Motormän, alltid motormän och deras bilar. På en plats de inte får köra eller parkera. Men ändå är de ofta där.

Stenbumlingar. Det är ett signum för svenska så kallade cykelbanor. Finns i alla möjliga storlekar. färger och former.

Foto: Hans Andersson

Stenbumlingarna kan ibland anta formen av betonggrisar eller stridsvagnshinder. Som en del tycker är lämpliga att placera ut på cykelbanan. Olycksdata säger något helt annat om dessa stenar och betonggrisar. Men för sjutton, vi kan ju inte begära säkra och funktionella cykelbanor – det vore ju helt galet!

Sen går det ju alltid att göra cykelbanan till blodgivningsmottagning. Kan ju vara bra att det finns tillräckligt med blod då det sker en del cykelolyckor till följd av plötsliga hinder…

Cykelbanan – utmärkt plats för att lämna blod, verkligen imponerande val av plats!
Foto: Öjvind Diderichsen

Sen har vi vägmärken och stolpar. De har en förunderlig förmåga att hitta cykelbanan och ställa sig där!

Vägmärken och skyltar. Tillfälliga och permanenta. Utmärkt att placera i cykelbanan tycker en del. Sannolikt tycker inte de som cyklar samma sak…

En stolpe? Två stolpar? Nix, hela den nybyggda stadsdelen är gödslad med mängder av stolpar – i cykelbanorna

Detta brukar förklaras som en ”kompromiss”. ”Kompromisser” jag aldrig möter som bilförare

Det är inte bara alla möjliga typer av stolpar som hittar cykelbanan. Även pelare från hus hittar cykelbanan och ställer sig där.

Ett genidrag! En arkitektonisk höjdpunkt. Kan aldrig bli för många och för stora pelare – i cykelbanan. Foto: Cyklistbloggen

Informationen om att vägen är avstängd var ju självklart tvungen att placeras i cykelbanan. Någon annan plats fanns ju överhuvudtaget inte…

Gubbar på knä som plockar ståltrådar ur cykelbanan är inte något man möter varje dag!

Sen har vi vårt kära Trafikverk, ni vet myndigheten som har till uppgift att driva igenom den nationella cykelstrategin Ökad och säker cykling. Det gör verket genom att använda cykelbanorna till snöupplag. Snön på körbanorna plogas upp på cykelbanorna – och där blir den sen liggande ett tag. Det på något sätt ska leda till ökat och säkert cyklande, lite oklart hur men det vet säkert experterna på Trafikverket. Bra jobbat!

Sen har vi fastighetsägaren som tycker det är lämpligt att grinden till fastigheten öppnas ut över cykelbanan, och sen förbli öppen – i flera år. Och trots flera förelägganden om att ändra på detta väljer fastighetsägaren istället att gång på gång överklaga besluten. Vilket suveränt system vi skapat som gör det möjligt att hålla på så!

Lövhalka – ett väl dokumenterat trafiksäkerhetsproblem för cykeltrafiken. Vad gör då väghållare när löven fallit? Blåser ut löven på cykelbanan så klart! Det var väl en mycket lämplig plats för lövförvaring! Bra jobbat får man väl säga…

Detta var ett litet axplock över vad du kan möta på cykelbanan – ta en titt på länkarna nedan om du vill ha fler strålande exempel. Skönt att veta att regeringen, regionerna och många av landets kommuner arbetar hårt och intensivt för ett attraktivt, säkert och framkomligt cyklande. När jag cyklar omkring så ser jag det tydligt, hela tiden…

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och Instagram

Share.

1 kommentar

  1. I Borås tog Trafikverket bort ett övergångsställe eftersom det ansågs farligt då bilarna körde för fort. När övergångsstället var borta ansåg kommunen att gång och cykelbanan inte längre kunde rekommenderas som en säker väg och man gjorde om den till ”parkmark”. Den används fortfarande lika mycket, men kommunen slipper nu underhålla vägen dvs Inge plogning eller halkbekämpning. Då det saknas skyltning har jag sett bilspår eller mött bilar vid tre olika tillfällen. Vid kontakt med kommunen håller man på att fundera på en lösning, efter 2 år har ingenting hänt.

Leave A Reply