Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) har genomfört ett antal studier (1, 2) om hur invånare i ett antal svenska städer ser på den framtida trafiken och stadsmiljön i sin stad. Studierna visar att det är en klar minoritet som vill ha det så här i sin stad:

Det majoriteten vill ha, så många som 70-80 procent, är mer av detta:

Så bättre förutsättningar för cykel, bättre för gång och mer och bättre kollektivtrafik är vad den överväldigande majoritet vill ha. Majoriteten vill också ha mindre biltrafik i städerna. Det påminner mycket om det jag tar upp i min bloggserie Cykelinfrastruktur i världsklass!

Så det är kanske dags att påbörja ett mer intensitvt arbete för att ändra på den rådande trafikmaktordningen!

Share.

12 kommentarer

 1. Intressant; att alla ville ha en sådan här stad även ”männen med villa, gratis parkering och som kör mycket”. Det är inte direkt den uppfattningen man får av kommentarsfält ute på internet..

 2. Krister Isaksson on

  Erik, inte alla! Bara 70-80 procent så visst finns det en del som vill ha bättre förutsättningar för biltrafik.

 3. ca 40% vill ha det som idag eller mer utrymme för bilarna, ca 30% ville ha lägre hastigheter och ca 25% ville utestänga biltrafik i stor utsträcning. Observera att eftersom olika frågor. Man kan nog säga att tyngpunkten ligger på bibehållen situation, mäjligen med lägre hastigheter. Om man ser på högta svarsandelen per fråga är bibehållen situation vanligast. Taget från din ref 1.

 4. problemet är när makthavare spetsar sina åsikter med forskningsstudier som egentligen visar något helt annat, har du någon kommentar på det?

 5. Det beror lite på hur man läser det imo, nu får jag ta och läsa alla undersökningarna för att vara säker, efter vad jome säger. Dock så nämner dom att alla grupper har en stordel som vill ha en ”trevligare stad”, och även om procenten är mindre hos vissa grupper så är det inte en mycket stor skillnad.
  BTW jag såg att Klarabergsgatan ska byggas (2018), verkar som om dom tänker ta bort biltrafik, men har inte planerat för cykling (förutom den vanliga g/c stämpeln). Se mer på yimby:
  http://www.yimby.se/2013/02/klarabergsgatan-mot-en-lj_1408.html

 6. Cornelis Harders on

  Redan under 1990-talet tog en tysk forskare, Werner Brög på företaget Socialdata, fram liknande resultat. Generellt sätt så konstaterade han att invånare i tyska städer ville ha mindre av biltrafik och mer av kolektivtrafik, gång och cykel. Han konstaterade också att politikerna inte var medveten om detta och då inte heller agerade efter det. Politikerna trodde att folk ville ha mer av bil. Under 1990-talet har man enligt vad jag minns gjort liknande undersökningar i Sverige som konstaterade samma obalans mellan vad folket vill och vad politikerna tror att folket vill.
  Tyvärr jag har inga tydliga regfrenser att hänvisa till.

 7. den studien krister nu har strukit visar att invånarna var i stort nöjda med situationen i sundsvall. studien har en bra design. de andra studierna som han fortfarande hänvisar till har en betydligt svagare studiedesign och har därmed lägre vetenskaplig styrka. att man gör fler sådana här studier med exakt samma upplägg stärker inte studiens värde i sig.

Leave A Reply