Nybyggt kvarter på Ringvägen i Stockholm. Självklart en parkeringsnorm för bil vilket innebar ett garage i/under fastigheten. Även gatuparkering för bil på lokalgatan.

Och cykelparkering då? Ingen norm för det, inget inskrivet i detaljplanen eller exploateringsavtalet. Och vad blir då resultatet av detta? De som cyklar löser det själva.

Det är skillnad på trafikant och trafikant…

Relaterade inlägg:

Share.

3 kommentarer

  1. Det kommer vi snart att städa upp ser du med obligatorisk registrering av varje cykel samt kontrollavgift i nivå med den för personbilar. Förslag förbereds as we speak.

  2. Hej, är det alltså som så att detta med parkering (både bil och cykel) kan regleras i samband med att man bygger? Och att det i detta fall (och säkert många fler) reglerades bilparkering men inte cykelparkering?

  3. Krister Isaksson on

    Eva, ja så är det. Bilparkering regleras nästan alltid vid byggnation. Cykelparkering mycket sällan. Återigen en strukturell diskrimingering av cykeltrafiken.

Leave A Reply