Man kan säga att vindmotståndet definierar cykelsporten som idrott. På grund av att det har så stor betydelse har konsten att köra i klunga blivit en helt egen konstart. Om du lär dig de här tio knepen kan klungan även bli din bästa vän i er gemensamma kamp mot vinden.

1. Öva på att köra med andra
Klungkörning är en konstart som är liiiite svår att bemästra om du bara tränar på egen hand. Blir du van vid att cykla tillsammans med andra blir du dels säkrare som cyklist, dels får du en bättre förståelse för hur du ska utnyttja gruppen till din egen fördel. Så träna med andra!

2. Läs klungan
Om du hamnar i en större klunga under ett lopp kan det vara klokt att ligga lågt ett tag och observera hur gruppen fungerar. Går man på ett eller två led? När man varit uppe och dragit, slår man åt höger eller vänster? Hjälper alla till och drar eller är det okej att bara ligga på rulle? Lägg dig längst bak och fråga gärna om du är osäker innan du går fram och hjälper till med farthållningen.

3. Dra med förstånd
Råkar du vara bland de starkare i gruppen? Grattis! Men det betyder inte att du ska dra hårdare när du är uppe i täten. Gör du det ställer du bara till det för de andra och skapar luckor i gruppen. Dra med fördel i längre perioder i stället. Är du bland de svagare i en grupp? Dra bara i kortare perioder i täten – eller inte alls. Klungan är en fantastisk konstruktion på det sättet, alla kan vara med trots väldigt stora skillnader i kapacitet.

4. Ta det lugnt i uppförsbackarna…
Ligger du först i klungan när ni kommer in i en backe så behåller du din position över krönet. Då blir körningen i backen inte så ryckig som det kan bli om man ska byta tätcyklist mitt i ett motlut. Håll också tempot stabilt (då menar vi intensiteten och inte hastigheten). Om något så är det oftast bättre att sänka intensiteten något så att det inte blir luckor och så att du får med dig alla över krönet. Tänk på att du har värdefulla cyklister på släp som kan fortsätta att hjälpa till att dra på platten, bara du nu inte hänger av dem i backen.

5. …men trampa på utför!
Utför innebär det minskade luftmotståndet (i klungan alltså) att bakomvarande cyklister lättare rullar ikapp dig. För att de ska slippa bromsa krävs det att du trampar på utför (inom säkerhetens gränser) när du ligger i täten. Vill du bara rulla? Då är det bättre att du lägger dig sist.

6. Bromsa inte
I en stor klunga är det viktigt att köra mjukt och förutsägbart – och en nyckel till det är att undvika bromsarna. Reglera farten genom att glida ut lite mjukt i motvinden i stället, och justera bara farten lätt med hjälp av bromsarna när det verkligen är nödvändigt.

7. Ät sist!
Vill man vara på den säkra sidan så käkar och dricker man när man ligger sist i klungan. Öva även på att ta upp och sätta tillbaka flaskan i flaskstället utan att behöva titta ner. Det är en liten detalj som ökar säkerheten i en klunga avsevärt.

8. Läs vinden
Var observant på varifrån vinden kommer när du kör i en större klunga. Titta på flaggor och trädtoppar för att se åt vilket håll de rör sig, och ha lite framförhållning när det gäller i vilken riktning ni färdas. Svänger vägen där framme? Om du har koll på vindriktningen kan du placera dig rätt i gruppen i förväg och därmed minimera energiåtgången.

 9. Lär dig teckenspråk
En bra klunga är en ganska tyst klunga och skulle alla skrika om hinder och annat i fartvinden skulle nog klungan snart te sig som en ambulerande rockkonsert med instrumenten på mute. Nä, bättre då att lära sig alla de tecken som används för att kommunicera i en rullande klunga.

10. Split vision
Ha alltid blicken riktad framåt, men utan att stirra på framförvarande cyklists bakhjul. Försök att se förbi hen, så att du är med på vad som händer – om något händer.

Share.
Leave A Reply