Jag skrev ju ett inlägg den 27/3 (SHOW ME THE MONEY!) där jag efterlyst att länets kommunalråd borde jubla och i kör efterfråga och genomföra cykelsatsningar i länet sett till de samhällsekonomiska vinsterna.

Så kom då en reaktion. På lördagens Stockholmsdebatt i DN har ett antal moderata kommunalråd i Stockholms län skrivit om vikten av en väl fungerande regional cykelinfrastruktur. Tycker dock att deras skönskrivning av verkligheten ger en besk smak i munnen:

”Den regionala cykelinfrastrukturen har i dag på sina håll väsentliga brister och präglas på samma sätt som väg- och spårinfrastrukturen av eftersatta nyinvesteringar.”

De skrev: ”… på sina håll väsentliga brister och präglas på samma sätt som väg- och spårinfrastruktur av eftersatta nyinvesteringar.”

Nej, cykelinfrastrukturen präglas inte på samma sätt som väg- och spårinfrastrukturen av eftersatta nyinvesteringar. Den präglas av helt uteblivna investeringar, det är en avsevärd skillnad! Som jag visade i inlägget 99 procent är useltfinns överhuvudtaget inte stora delar av dessa stråk och de som finns är av minst sagt låg standard. 1 procent, endast 1 procent, uppfyller en grundläggande standard. Det råder verkligen inte motsvarande låga standard på varken väg- eller spårinfrastrukturen.

Kan inte låta bli att undra varför de skriver så här? Är det för att de inte har bättre kunskap om förhållandena för cykeltrafik i länet och deras egna kommuner? Kanske, men jag tror att de skriver så här för att i framtiden ha möjligheten att ducka från framtida krav och åtaganden på cykelområdet med hänvisning till att de har ansvar för helheten, att kompromisser och avvägningar mellan trafikslagen är nödvändiga. De ger sken av att systemen är jämställda när det i själva verket är så att cykelskulden är enorm och det kommer ta decennier innan det finns jämställda trafiksystem. Genom att framställa det som det vore jämställda trafiksystem kan de till stora delar fortsätta så som de gjort tidigare.

Se på kartan nedan, hur många år och miljarder tror ni det behövs för att bygga bort de röda strecken som är saknade länkar alternativt där cykling sker i blandtrafik?


Regionala cykelstråk. Rött är saknade länkar och cykling i blandtrafik, heldragna svarta linjer är befintliga regionala cykelstråk där 1 procent uppnår grundläggande standard. Bild: Regional cykelplan för Stockholms län

På dessa stråk finns det alltid bilförbindelser, ofta med god standard. Det finns ofta kollektivtrafik, även den många gånger med god standard. Talet om cykelförbindelser på Perstorpsvägen och Flatenvägen i debattartikeln blir nästan larviga i det sammanhanget. Och det är bara investeringar i Stockholm som nämns i texten, vilka investeringar gör de andra kommunerna? När ser vi en vettig cykelförbindelse till Saltsjöbaden eller till Tyresö? Och Kista, när ser inblandade kommuner till att det på ett vettigt sätt går att cykla till och från detta stora arbetsplatsområde? Sist men inte minst ska vi inte glömma att det är bara moderata kommunalråd i 12 av länets 26 kommuner som skriver debattartikeln, vad hände med övriga?

Jag tror på detta när jag ser beslut om omfattande cykelinvesteringar, eller Show ME the money!

Under tiden kan vi väl ta en rundtur på dessa regionala cykelstråk så får ni en uppfattning hur det många gånger är. Många av bilderna är från de aktuella kommunalrådens kommuner:

Detta var ett litet urval hur förhållandena är på de regionala cykelstråken i dag.

1 procent uppfyller en grundläggande standard…

Relaterade inlägg:

Share.

24 kommentarer

 1. Cornelis Harders on

  Rätt skrämande att se att det finns ett antal helt nyanlagda situationer på dina bilder. Att man gjorde fel för 10-20-30 år sedan kan man ha vis förståelse för, men att man fortfarande gör liknande grova fel i planering och byggandet är skrämmande. Och tyvärr har detta nog inte så mycket med den politiska viljan att göra. Det beror helt och hållet på den enskilda trafikplanerarens okunskap eller oförmåga att tänka cykel när det ritas eller byggs.

 2. Var ute igår och cyklade mot Tyresö från Stockholm. Före år grävde de upp den gamla väg mellan Älta och Tyresö (cyklisterna dirgiredas om genom en begravningsplats men någon glömde skyltar). Nu har de öppnat den nya lösning! En påfart / avfart till motorvägen, två rondeller, och värst en cykelbana som går vid sidan om. Cykelbanan har ingen uppfart koppling till vägen, det går upp övanpå vägen så att man måste trampa hårdare, släpper ut cyklisten på en oreglerade övergångställe där man ska hoppa av cykeln och leda över och sedan slutar bara, mitt i ingenstans. För att få plats med allt detta har de smalat till vägen runt rondellen som kommer att leda till cyklisterna som väljer vägen blir klämde.
  Mindre vägar som dessa har alltid varit en bra alternativ till cykelbanan. Men lägger man till en dålig lösning för cykeln blir det en konflikt punkt istället.
  Jag har funderat på det här länge men är det här inte diskriminering? Diskriminering mot folk som välja att inte köra bil?

 3. Krister Isaksson on

  Cornelis, ja visst är det skrämmande. Inte är omtanke om cykeltrafik och kompetens vad gäller cykel en dussinvara. Nu är det ju inte särskilt svårt, man behöver ju bara tänka så här: Skulle jag ställa en stolpe mitt i körbanan? NEJ skulle i stort sett alla som arbetar med dessa frågor svar, varför är det då ok att ställa en stolpe i cykelbanan, där en sk oskyddad trafikant färdas? Ja svaret blir väl att man helt enkelt inte bryr sig. Man gör, omedvetet eller medvetet, en värdering av trafikanslag: här färdas ”leksakstrafikanter” som inte behöver eller är värda samma omsorg vad gäller utformning, framkomlighet och säkerhet. Se bara på förlängningen där tvärbanan drar fram, vem kan och vill cykla där. Här visar ju SL, kommunerna och inblandade konsulter väldigt tydligt vilka man planerar och utformar för och vilka man skiter i. Eller Förbifarten där man MEDVETET utgår från en 40-årig gammal standard när man planerar nytt.

 4. Krister Isaksson on

  Martin H, ett tydligt exempel på att Nacka och Tyresö kommun inte heller klarar av sin uppgift – så mycket för bra cykling över kommungränsen. Och då står vi här med en helt nybyggd anläggning som uppvisar stora brister vad gäller cykeltrafik och där det kommer vara omöjligt att motivera pengar för ombyggnad då den är nybyggd. Så det som pågår är helt enkelt att fler och fler objekt, fler och fler kilometer, av undermålig standard läggs till den regionala cykelplanen. Ett bra sätt att se till att vi aldrig kommer få till någon vettig standard…

 5. Det är såhär alla trafikplanerare ser cyklisten: http://data5.blog.de/media/929/2639929_2442c95f1e_m.jpeg
  Ngn utan ett egentligt ärende som är ute och slöcyklar och lyfter på mössan inför passerande. Ngn som har tid och kan förväntas göra stora omvägar för ngn är bara ute far fram på sin cykel till synes planlöst från en picknick till en annan.
  Aldrig att de ser cyklisten som ngn som har ett mål och som gärna kommer dit så effektivt och SÄKERT som möjligt. Det finns inte på kartan att det finns den typen av cyklister.

 6. Hmm… Om inte ens de två inritade cykelsymbolerna får plats i bredd, hur har de då tänkt att cyklister ska kunna mötas?

 7. Krister Isaksson on

  Kristian, det förstår du väl, man får ju ta det lite lugnt, kanske tom kliva av och leda cykel! 😉 Eller kanske ska man cykla upp på gångbanan? Tänk er att gator och vägar utformades på motsvarande sätt, vad tror ni skulle hända då?

 8. Rätt Krister. Meningen borde kanske lyda ”sannolikt en inte oansenlig mängd trafikplanerare”. Med tanke på mängden ”rätt och fel” i cykelbanor så tror jag dock att det finns några stycken där ute.

 9. Många av de bilder du visar här och i tidigare inlägg är ju rent av häpnadsväckande. Jag kan inte låta bli att undra vad som sker i huvudet på dessa yrkesmän. Ska inte de vara utbildade, ha yrkeserfarenhet, ha kvalitets- och kontrollsystem, ha yrkesstolthet osv?  Det vi ser är ju inte ETT misstag i arbetet, det är mer eller mindre satt i system, ständigt återkommande. Och om jag förstår dig rätt ständiga avvikelser och nonchalerande av de råd och riktlinjer som finns i div. handböcker.

 10. Krister Isaksson on

  Stefan, har funderat över detta länge och jag tror att det handlar om ett synsätt och värderingar där många, medvetet eller omedvetet, anser det inte är viktigt, av särskild betydelse om det blir lite tokigt för cyklister. ”De är ju inte så många” ”Man får ta det lite lugnt” är ord jag ofta fått som svar under åren. De är ju bara leksakstrafikanter…
  Majoriteten av dessa missförhållanden tycker jag inte vi ska lasta våra politiker för. Jag tycker de har rätt att utgå från och kräva att tjänstemännen är yrkeskunniga och ska klara av att utföra ett professionellt arbete. Dessvärre är det ju tydligt att så inte är fallet. Så ansvariga kanske skulle avskedas? 😉

 11. Jag undrar om det inte skulle bli en förbättring om ett Cykelborgarråd blev inrättad i Stadshuset som kan se till att argumentera och se över tjänstemännens arbete från cyklistens perspektiv, och som har övriga politikers öra på ett sätt som inte allmänheten har.
  I London har det tillsatts en Cycle Commissioner som bland annat har som uppgift att ta emot klagomål från befolkningen om dåliga eller obefintliga cykelsatsningar vid vägbyggen eller renoveringar.
  Det har inte gått så lång tid där ännu så det är svårt att säga om det kommer ha en större effekt, men att ha en person i Stadshuset som har mandat att kämpa för ökat cyklande på rätt sätt kan väl knappast vara dåligt?

 12. Krister Isaksson on

  Dmitri F, vill göra dig uppmärksam på att detta är förhållanden som råder i stora delar av länets kommuner samt på Trafikverkets cykelvägnät. Att Stockholms stad ev skulle inrätta tjänster kan säkert vara bra för Stockholm men tveksamt om det skulle ge något avtryck i övriga kommuner/Trafikverket. Då tror jag det krävs även motsvarande på länsnivå som har mandat att verka/stödja kommunerna så att det kan skaps en mer enhetlig standard på det regionala cykelnätet

 13. Jag tror inte dessa kommunalråd har en aning om hur det ser ut på stora delar av ’deras’ cykelvägnät. Men kanske de inte ska behöva det, de har ju en förvaltning som har till uppgift att sköta detta. En förvaltning som ska bestå av professionella yrkesmän och yrkeskvinnor men det kan man inte tro när man läser alla dina inlägg och ser alla dina bilder. Vad håller de på med och hur kan de komma undan med att utföra ett så uselt arbete?

 14. Krister Isaksson on

  Lina, tycker du har helt rätt, inte ska de behöva ha koll på cykelvägnätet utan det är främst en uppgift för förvaltningarna. Men om de nu missköter den uppgiften får ju våra folkvalda styra upp dessa organisationer!

 15. Johannes Westlund on

  Jag kan känna att man som folkvald har ett visst ansvar att hålla koll på verkligheten. Alltifrån att ha en generellt bild av vilket skick idrottsanläggningarna är i och hur de används till att ha lite koll på infrastrukturen, naturligtvis lite beroende på ansvarspost. Idén med företrädare är ju att de ska vara lite mer insatta. I det ingår att faktiskt fysiskt gå ut i samhället och med egna ögon titta, och med den egna kroppen uppleva hur det faktiskt ser ut och fungerar.

 16. Krister Isaksson on

  Johannes, förvisso, men den dagliga tillsynen, att de utformas efter gällande riktlinjer, att de driftas och underhålls på ett professionelt sätt är ju mycket svårt för såväl folkvalda som lekmän att kunna samt hinna sätta sig in i. Det hela bygger ju på ett grundläggande förtroende, att de som är satta att sköta dessa uppgifter faktiskt klarar av dem. När det gäller cykel är det uppenbarligen så att det förtroendet missbrukas å det grövsta och att kompetensen och viljan lyser med sin frånvaro. Här finns ju en tydlig uppgift för våra folkvalda, att kräva av förvaltningarna att höja sina kompetens samt frekvent återkomma/avrapportera hur det går på cykelområdet

 17. Jag håller med dig Krister, det borde självklart finnas cykelansvariga även på läns- och riksnivå.
  Och på tal om det:
  Här är ett skönt utdrag ur ”Cycling In the Netherlands 2009”:
  ”In Amsterdam (with around 744,000 inhabitants) promoting bicycle use is the responsibility of the Infrastructuur Verkeer en Vervoer (dIVV) (Traffic and Transport Infrastructure) department. A team of bicycle policy officers works within the Strategy and Policy department (60 employees). DIVV advises, coordinates and harmonises the bicycle policy with city areas and other relevant municipal organs and organisations.”
  Tänk. 60 personer bara i Amsterdam!

 18. Krister Isaksson on

  Dmitri, hum, har inte Stockholm sagt att de ska konkurrera med Amsterdam? Det är uppenbart inte bara infrastrukturen som brister, organisationen har även den påtagliga brister…

 19. Sitter och kollar på cykelstråken kring Stockholm. Jag bor i Huddinge och jobbar inne i stan. Borde vara ganska representativ Huddingependlare.
  Min observation är att det fullkomligt är gödslat med tvärförbindelser söder om stan men inte så mycket in mot stan. Här utreds det och utreds det och ändå blir det bara konstigt. Jag frågar mig hur många som egentligen cykelpendlar längs Häradsvägen t ex. Där satsas det på jättefina cykelbanor. Felprioriterade pengar enligt mig. Snabbaste vägen in mot stan är ju Svartlösavägen! Det fattade jag direkt utan att utreda ett skit. Det ända man skulle behöva göra här är att ploga lite bättre på vintrarna. Inga investeringar alltså. Bara att förstå vilka vägar folk cyklar.
  Sen finns det mycket fina cykelbanor längs Huddingevägens östra sida. Men ska man till Stuvsta måste man passera 3 tidskrävande, osynkade trafikljus vid rågsved och stuvsta korset. Om Stockholms och Huddinge kommun hade snackats vid så hade man enkelt kunna utnyttja någon av broarna som går över Huddingevägen vid Hagsätra och sedan komplettera en liten snutt cykelbana på västra sidan av vägen. Det skulle, med enkla/små insatser, kapa massor av minuter för väldigt många Huddingependlare. Vilka ska man skicka synpunkter till?

 20. Krister Isaksson on

  Anders A, visst är du representativ, i arbetet med planen har det studerats var samtliga förvärvsarbetande i länet bor och var de arbetar och Stockholms centrala delar dominerar fullständigt när det gäller var människor har sina arbetsplatser. Tycker kanske du är lite orättvis och kanske inte heller har fullständig överblick (vilket du knappast kan ha om du inte arbetar med dessa frågor). Detta är en regional cykelplan med några få övergripande stråk för att få till ett övergripande cykelvägnät i stora delar av regionen. När det gäller det område som du tar upp bör du istället studera Stockholms och Huddinges cykelplaner. Om du gör det kommer du se att Svartlösavägen är utpekad som ett viktigt pendlingsstråk, för investeringar såväl som bättre drift och underhåll. Även vägens förlängning vid Långsjön och vidare in i Huddinge är utpekad för att åtgärdas (där det idag är en stig/trappa). Vidare är Gamla Södertäljevägen, Långbrodalsvägen och eljusspårslingan mellan Stuvsta-Älvsjö utpekade som huvudstråk för framtida investeringar och åtgärder.
  Studerar du den regionala kartan ser du också att det finns ett prickat stråk utmed pendeltåget (finns även i Stockholms cykelplan), detta är ett sk utredningsstråk för att se om det på hela eller delar av sträckan går att skapa gena och topografiskt gynsamma cykelstråk. Tänkt dig att cykla denna sträcka utan korsningar ända från Södermalm till Huddinge! Där kan vi snacka ett snabbcykelstråk!
  Så jag tror nog att de som jobbat med dessa planer är mycket väl införstådda med hur många cyklar – jag är bl.a. en av dem som i allra högsta grad varit inblandad i dessa cykelplaner!
  Har du synpunkter och idéer så sänd dem till resp. kommuner och är det Huddingevägen så är det Trafikverket som har ansvaret.

Leave A Reply