Hösten – i dessa tider tjatas det en hel del om att cyklande (och gående) ska ha reflexer. I andra sammanhang verkar detta med reflexer inte så viktig – till exempel då man placerar en stenbumling mitt på cykelbanan. En stenbumling som smälter in väl i omgivande miljö.

Ett så kallat huvudcykelstråk – en viktig del i ett övergripande cykelnät som knyter samman staden.
Det har varit en hel del strul med detta cykelstråk under lång tid – det försvann i flera år när alla skyllde på alla – ni kan läsa mer om det här.

Nu är cykelbanan åter på plats sen en tid tillbaka. Och då är det som så att en del motormän genast börjar köra bil där de absolut inte får köra bil – på en gång- och cykelbana. Inte bra, och tyvärr inte heller helt ovanligt. Som om de inte hade körkort, alternativt skiter i grundläggande trafikregler.

Då blir reaktionen på dessa ständiga regelbrott från bilförare inte heller särskilt bra – stenbumling placeras mitt i ytan som trafikeras av cykeltrafik. Inte särskilt bra eller klokt – vi kan kalla det idioti.

Sten för att stoppa motormännen – mitt i cykelbanan. Foto: Claes Hybbinette

Detta sker i en stad som för 2½ år sedan fattade beslut om att det fick vara slut på idiotin med att placera ut omärkta föremål på cykelbanorna. Föremål som utgör en väldokumenterad fara för de som cyklar. Beslutet löd så här:

Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att från och med nu använda de framtagna riktlinjer som redovisas i bilaga 1 inför beslut om borttagning eller utplacering av hinder på gång- och cykelvägar.”

Kort sagt: slut med lekstuga på cykelbanorna. Kan också konstatera att Trafikkontoret och deras konsulter noga följer denna blogg. För i utredningen och tjänsteutlåtandet finner vi dessa bilder från bloggen. Och de rekommendationer om bilhinder jag redovisar i inlägget från 2013 är det som staden beslutat införa.

Urklipp från: Utredning av hinder på gång- och cykelvägar

Men 2½ år är kanske för kort tid för att få ut beslut och efterlevnad i stadens organisation. Så vi som cyklar får ständigt vara redo att möta allt möjligt på vår färd – som till exempel grå stora stenbumlingar mitt i cykelbanan. Och det är viktigt att vi som cyklar använder reflexer – för vår egen skull. Att fasta hinder placerade mitt i en cykelbana ska ha reflexer verkar faktiskt inte alls viktigt – enligt vissa.

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och Instagram

Toppbild foto: Jens Larsson

Share.

1 kommentar

  1. Självklart ska eventuella hinder märkas ut tydligt, men jag kan inte förstå prioriteringen här. Det kan ju inte vara någon större andel av bilisterna som kan tänka sig att köra bil på en cykelbana, eller? Enligt mig måste dessa bilister vara ett mindre problem än hinder som VARJE cyklist måste se och förhålla sig till. Bort med hinder, säger jag.

Leave A Reply