Guldbron i Nya Slussen blev ju några veckor försenad, bland annat inblåst i Medelhavet. Den förseningen är ju ingenting mot gång- och cykelbron – den är snart 5 år försenad!

Gång- och cykelbron verkar vara på villovägar…

2015 fattade Exploateringsnämnden beslut att bron och rampen ska breddas och att korsningen mellan bro och ramp ska utformas på ett bättre och säkrare sätt. Sedan dess har ingenting hänt – ingen vet hur bron och rampen kommer att breddas eller hur korsningen kommer att utformas.

Frågar jag projektet Nya Slussen hur det går blir svaret:

Hej Krister!

Vi trodde att vi skulle kunna presentera lösningen i början av året, men det kan vi tyvärr inte. Det är många som väntar, och så fort vi har något beslutat material så kommer vi att publicera det.
Vänligen,

Eva Rosman, enhetschef

5 år – det är en lång och krokig seglats. Hoppas de inte seglat vilse…

Toppbild: Guldbron i Medelhavet på väg till Stockholm Foto: Skanska

Relaterade inlägg:

Share.

2 kommentarer

  1. På detta kan det ju nästan bara finnas en förklaring – projektet har inte för avsikt att följa beslutet. Och nu väntas antingen rätt tidpunkt in för att meddela det, alternativt har projektets inställning kommit ansvariga till kännedom och nu bråkas det om hur man ska komma vidare.
    5 år, utan att något händer. I ett stort projekt, där den ena delen hänger ihop med den andra. Då går det inte att dra benen efter sig, det får stora konsekvenser för massor av andra delar i projektet.

  2. Jag tror att bron inte kommer byggas, för den behövs inte. Nu efter flera år utan biltrafik förbi slussen så har man kommit på att det går alldeles utmärkt. Nu kommer man planera om, så halva guldbron blir för cyklar och resten för kollektivtrafik.

Leave A Reply