”Framtidens Slussen blir en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik.”

”Kollektivtrafiken kommer att få mer plats, precis som gående och cyklister”

”Nya Slussen blir en trygg och effektiv knutpunkt för alla trafikanter”

Mer plats till cykel kanske, men vilken kvalité blir det på den ökade ytan?

Kommer den att kännas trygg, vara effektiv samt vara för alla trafikanter?

På Hornsgatan och Katarinavägen blir det cykelfält. Innanför cykelfälten blir det många busshållplatser och busskörfält. Stadsbussarna kommer trafikera Katarinavägen och Hornsgatan till och från Skeppsbron och Munkbron via den nya huvudbron. Hållplatserna kommer placeras på Hornsgatan och Katarinavägen.


Rödmarkerat – Cykelfält på Hornsgatan och Katarinavägen

I den säljande illustrationen som arkitektkontoren tagit fram för denna typ av utformning visas denna bild upp över hur det kommer att bli:


Rent och snyggt, inte en konflikt i sikte, trygghet råder…

Ser vi sedan på den prognos för 2030 som finns för cykeltrafiken och resandet med stadsbussarna i Nya Slussen ser vi en stor ökning, från 26 000 till 53 000 resp. 60 000 till 100 000:

Detta innebär att det kommer gå ca 1100 bussar per dygn på Katarinavägen och ca 250 bussar per dygn på Hornsgatan. När det är som mest trafik i rusningstid blir det ca 55 bussar i timmen per riktning. 

När det gäller cykel så överträffar dessa siffror rekordåren under 1940-talet. Då såg det ut så här på Slussen:


Många cyklister blir det. Räcker cykelytorna till i Nya Slussen? Bild: Stockholmskällan

I siffror innebär detta 8 600 cyklister per dygn på Katarinavägen och 14 900 cyklister på Horsgatan. Detta är mycket stora flöden och det är inte på långa vägar det största cykelflödet i framtida Slussen. Källa för trafiksiffror: Trafik-PM för Nya Slussen.

Verkligheten kommer ju naturligtvis bli något helt annat än den tillrättalagda illustrationen.

Och vi kan tämligen exakt tala om och visa hur det kommer att bli. För vi har sådan tur (eller kanske otur) att denna typ av utformning finns redan, bara någon kilometer bort på Södermalm. Nämligen på Långholmsgatan. En gata med stort flöde av cykeltrafik, med stort antal bussar och flera hållplatslägen. Och där buss och cykel skiftar plats, det är cykelfält som är placerade utanför hållplatsområdena och med körfält utanför cykelfältet. Detta innebär att det är bussar som ständigt korsar cykelfältet till och från sina hållplatser, som blockerar cykelfälten då det är bussköer på hållplatsen. Samt att cyklister många gånger är fullständigt inklämd mellan bussar som står vid hållplatserna och motortrafik utanför cykelfälten. På Långholmsgatan så som på Nya Slussen finns dessutom angöring innanför cykelfältet vilket då innebär att tunga fordon ska svänga in och ut över cykelfältet.

Det finns dock en stor skillnad mellan Långholmsgatan och Nya Slussen. Det kommer vara fler, många fler, cyklister i Nya Slussen.

Så här kommer det bli på delar av Nya Slussen:


Bilder från Thomas Egrelius film

Ta gärna en titt på Thomas Egrelius filmklipp där bilderna kommer från och se hur det är att cykla i denna typ av miljö och hur det kommer att vara på delar av Nya Slussen:

Uppdaterad 2014-12-22

Förhållandena för cyklister på Långholmsgatan är ibland tom ännu värre än vad Thomas Egrelius film visar. Se dessa bilder från morgonrusningen:


Foto: Federico (happymtb.org)


Foto: Federico (happymtb.org)

Under morgonrusningen samlas det ibland så många bussar på Långholmsgatan att de inte får plats vid hållplatserna. Vad sker då? Bussförarna kör och stannar i cykelfältet. Sedan släpper de av resenärerna i cykelfältet. Det är även trafikvärdar på plats och dessa står mitt i cykelfältet och på något sätt försöker bringa ordning i bussförarnas regelöverträdelser. Detta är vad som väntar i Nya Slussen, där både antalet cyklister och bussar är avsevärt fler än på Långholmsgatan.

Och innan vän av ordning tar fram tumstocken och säger att cykelfälten blir si eller så breda på Nya Slussen och de är si eller så breda på Långholmsgatan så kan jag ju först säga att det handlar om decimeter hit eller dit och för det andra, om det är det ni vill haka upp er på så har ni missat stora delar av poängen…

Studera utformningen för cykel och buss i korsningen Katarinavägen/Hornsgatan:


Ljusgult är cykelfält. Cykel- och busstrafik skiftar plats efter korsningen

Som förslaget till utformning är kommer cykel och buss att skifta plats direkt efter korsningen i varje frånfart. Fundera t.ex. på hur högersvängen från Katarinavägen ner mot Skeppsbron ska gå till. Eller hur det ska gå till från Hornsgatan till Skeppsbron. Cykelfältet ligger utanför hållplatsen innan korsningen, direkt efter korsningen har de skiftat plats. Buss går då i ett mittkörfält och cykel på cykelbanan längst in. Så är det i varje relation, cykel och buss byter plats med varandra efter korsningen. Detta är en mycket komplex och farlig rörelse. Så farlig och komplex att alla dessa rörelse med all sannolikhet kommer att behövas separatregleras med trafiksignaler. Detta får till följd att det blir en mycket trög signalväxling i korsningen och den trögheten kommer inte vara till cykeltrafikens fördel, här kommer busstrafiken prioriteras.

I korsningen Hornsgatan/Götgatan är det i stort sett motsvarande förhållande, buss och cykel ska skifta plats på ett högst olämpligt sätt.

Sen har vi denna sofistikerade lösning:


Korsningen Katarinavägen/Hornsgatan

Se på bilden ovan. Du cyklar på Katarinavägen norrut fram mot korsningen med Hornsgatan. Längst in till höger är det busskörfält. Sedan ett cykelfält och utanför ett körfält för högersväng. Utanför detta högersvängfält är det ett vänstersvängfält för både bil och cykel.

Som cyklist ska du alltså lämna cykelfältet, korsa ett körfält för att ta dig till ännu ett körfält för att svänga vänster. Hur man ska komma till detta vänstersvängfält som cyklist är lite oklart. Eller det är det inte alls, det blir en liknande lösning som på Vasagatan där du får svänga tvärt över ett körfält för att komma till vänstersvängfältet. Skillnaden i Nya Slussen är att du inte bara ska ha koll bakåt på ett körfält utan på två körfält.


Vasagatan, cykelfältet går från en sida till andra – tvärs över ett körfält. Foto: Cyklistbloggen

När du väl har tagit dig till detta vänstersvängfält så är det endast 3,25 m brett, så hur du och övriga cyklister ska få plats tillsammans med bilar och lastbilar i ett så smalt och gemensamt körfält är en gåta.

Vidare så finns i förslaget inte yta reserverad för alla de extra refuger som behövs för att placera alla dessa extra trafiksignalstolpar. Då vet ju många som färdas med cykel i Stockholm var denna yta normalt tas från… 

 • Är detta en miljö för alla trafikanter?
 • Känns detta som en trygg miljö?
 • Är det en attraktiv och uppmuntrade miljö som ”säljer” in att här är det lätt att cykla och att fler ska cykla?
 • Är det detta vi klarar av att skapa och vill ha på landets absolut största cykelknutpunkt år 2030?

Annan lösning

Det finns självklart en annan lösning, en lösning som är mycket bättre för både cykeltrafiken och busstrafiken till skillnad mot aktuellt förslag:

 • Gör mittkörfält för busstrafiken med mitthållplatser
 • Gör bra utformade enkelriktade cykelbanor istället för cykelfält

På så sätt kommer dessa trafikslag inte i konflikt med varandra och får bättre framkomlighet och en tryggare miljö – helt i linje med stadens styrdokument.

Cykelbanor istället för cykelfält gör det också möjligt att anlägga så kallade fria högersvängar vilket innebär att cykeltrafiken inte omfattas av trafiksignalen vid högersväng och får därmed bättre framkomlighet. Vidare skulle korsningarna Hornsgatan/Götgatan och Hornsgatan/Katarinavägen också kunna regleras med allgrönt för cykeltrafiken, vilket innebär att alla tillfarter för cykel får grönt samtidigt.

Cykelbanor istället för cykelfält innebär en tryggare plats och en plats som börjar närma sig en plats för alla. Tre av fyra cyklister föredrar att cykla på cykelbanor framför att cykla i cykelfält enligt studien Att cykla i Stockholms innerstad.

Vi kan också konstatera att nuvarande förslag till lösning inte på långa vägar når upp till resultaten i barnkonsekvensanalysen för Nya Slussen. Så då kan vi konstatera att Nya Slussen är inte en plats för alla trafikanter. 

I Nya Slussen ska du helst vara stor, stark och modig…

Toppbild: Stockholms stad

Relaterade inlägg:

Share.

21 kommentarer

 1. Skrämmande dålig planering av nya Slussen, blev så upprörd att jag skickade ett mail till ABC om detta. Om ABC vill göra ett Slussen-reportage hänvisar jag till denna Blogg.

 2. Den här artikeln visar verkligen på avigsidorna med T-korsningen som är det stora grundfelet med Nya Slussen. Nya Slussen kommer att ha mycket sämre flöde än idag,

 3. Det sorgliga är ju att TK till och med själva säger att de är medvetna om konflikterna mellan cykel och buss på Långholmsgatan, och har någon sorts plan på omgörning där (hur, och om det ens är beslutat vet jag inte ännu). Ändå planerar man samma lösningar igen på andra ställen. Det händer om och om igen. Varför lär man sig inte av tidigare fel?

 4. Men, är detta verkligen på riktigt? Är det detta som staden förmår att åstadkomma till år 2030? Hur tänker inblandade? Är de nöjda med sitt hantverk? Sin ”kompromiss” som det ju så fint heter när kritiken växer. Ännu en gång får vi konstatera att cykel är på undantag…
  Det är märkligt tyst från alla anhängare av Nya Slussen på twitter och här på bloggen, har de satt i halsen nu eller?

 5. Hej Krister!
  Det känns bra att du tar upp detta! Det är något jag har bankat på väggarna om sedan jag upptäckte dessa cykelfält som kommer inte locka någon till att cykla. Det är ju inte direkt så att cyklister har en alternativ, trygg och gen väg genom slussen, som t.ex bilister i och med centralbron. Låt oss hoppas att någon lyssnar på kritiken!
  Facit finns ju, här t.ex i Utrecht!
  https://twitter.com/BicycleDutch/status/505302280963641344
  Där har man varit ännu smartare – ena sidan har dubbelriktad cykelbana för att tillgodose alla behov, så folk slipper ta omvägar eller cykla på trottoarer för att komma till sina destinationer.
  Och som du säger, det finns ju redan platser i Stockholm där vi ser hur denna typ av lösning fungerar – eller, inte fungerar. De ansvariga måste lyssna!

 6. Apropå trafiksignaler och prioritering av busstrafiken: Flera faktorer kommer att bidra till att cyklar får rött länge.
  Separatregleringen gör förstås att det blir mindre tid till varje part, och fler tömningstider (rött för alla) som måste finnas vid varje ljusväxling.
  Bussprioriteringen gör att försämringarna i stort sett bara drabbar övriga trafikslag.
  Den kraftiga ökningen av busstrafiken blir förödande för de sämst prioriterade. Det begränsade utrymmet vid hållplatser tvingas bussar att sprida ut sig jämnt i tiden. Ju fler bussar, desto större utspridningseffekt. Då kommer det snart aldrig att uppstå en tillräckligt lång tid utan en till buss som kräver prioritet. Cyklister kan i omlopp efter omlopp stå i tur för grönt men ständigt bli bestulna av nästa buss.

 7. Just därför borde det finnas cykelbanor så att de cyklister som kommer från skeppsbron mot Hornsgatan slipper rödljus helt, och de som svänger höger i alla korsningar kan göra det utan att påverkas av trafikljus. Alltså blir det bara vänstersvängar som kvarstår att reglera, och då kan man bygga så att cyklister får två korsningsalternativ, om man utformar cykelöverfarterna dubbelriktade – se exempel! https://bicycledutch.wordpress.com/2014/10/09/dynamic-sign-to-indicate-the-fastest-cycle-route/

 8. Tack!
  Klarsynt och tydligt redovisat.
  Skrämmande.
  Vi rullar ju rakt emot detta scenario, om inte den nya majoriteten i Stadshuset vågar dra hårt i bromsen.
  Hur ska man få dessa fakta till beslutsfattarna?

 9. Att man tar bort rondellen tror jag inte har någon betydelse. Alla vägar till Slussen har trafikljus och trafiken går sakta pga dessa. När det gäller cyklarna tycker jag att hela Hornsgatan är farlig. Det är tråkigt att det inte finns en bättre lösning för nya Slussen, men även om det fanns en kastar jag mig inte med glädje ut på Hornsgatan. Jag väljer även framledes söder Mälarstrand. Någon omgjord hornsgata tror jag inte jag kommer att få se- den är ju nyligen renoverad.

 10. Vilket misslyckande. En sak är väl om man måste göra saker i befintlig miljö men här har det varit ett blankt papper och då ett bättre utgångsläge. Tittade in på Fosters hemsida (Arkitektbyrån bakom förslaget), får konstatera att cykel lös med sin totala frånvaro i deras referens-/prestigeprojekt. Så det är kanske inte så konstigt att det ser ut som det gör för de har inte bättre kompetens än så.
  Lord Foster har ju på senare tid vaknat när det gäller cykel och gjort lite ”cycle washing” i form av ”SkyCycle”. Ett förslag som även det visar på att cykel inte på långa vägar är något de behärskar. Sorgligt att detta ska drabba tiotusentals cyklister varje dag, i landets största cykelknutpunkt. Det är ju lite svårt att välja andra vägar om det inte ska innebära långa omvägar. Vi som cyklar har ju ingen Citybana, Östlig förbindelse, Norra länken, Södra länken el Förbifart att se fram mot. Vi får ju så att säga nöja oss med smulor från bordet. Och i fallet med Nya Slussen verkar dessa smulor också vara mögliga…

 11. Ole Settergren on

  Tack för mycket bra genomgång av ”Nya Slussens” brister. Tycker inte påståendet (Anders Norén) om att motståndarna till ”Nya Slussen” inte tar upp cykelfrågan. Vi försöker allt vi kan att sprida info om ”Nya Slussens” dåliga cykellösningar – och att det hotar en fortsatt utveckling av cykeltransporter i Stockholm. Alternativförslaget Slussen plan B – en renovering/rekonstruktion/modernisering av befintlig utformning har arbetat mycket med att skapa en bra lösning för cykeltrafiken. Enligt min mening har de lyckats – med genomgående, separerade cykelbanor. Om det cyklande Stockholm reser sig upp mot ”Nya Slussen” kan vi få Slussen plan B – med en mycket bra cykellösning. Se http://www.slussenplanB,nu – var vänlig sprid denna info och tala eller maila politikerna i stadshuset om att ”Nya Slussen” måste stoppas – slussen plan B är ett bra alternativ.
  Det vore roligt om Krister Isaksson kan göra en motsvarande genomgång av cykellösningen i Slussen plan B!

 12. Ole Settergren on

  Tack för mycket bra genomgång av ”Nya Slussens” brister. Tycker inte påståendet (Anders Norén) om att motståndarna till ”Nya Slussen” inte tar upp cykelfrågan. Vi försöker allt vi kan att sprida info om ”Nya Slussens” dåliga cykellösningar – och att det hotar en fortsatt utveckling av cykeltransporter i Stockholm. Alternativförslaget Slussen plan B – en renovering/rekonstruktion/modernisering av befintlig utformning har arbetat mycket med att skapa en bra lösning för cykeltrafiken. Enligt min mening har de lyckats – med genomgående, separerade cykelbanor. Om det cyklande Stockholm reser sig upp mot ”Nya Slussen” kan vi få Slussen plan B – med en mycket bra cykellösning. Se http://www.slussenplanB,nu – var vänlig sprid denna info och tala eller maila politikerna i stadshuset om att ”Nya Slussen” måste stoppas – slussen plan B är ett bra alternativ.
  Det vore roligt om Krister Isaksson kan göra en motsvarande genomgång av cykellösningen i Slussen plan B!

 13. Arne Evertsson on

  Efter att ha läst artiklarna om slussens framtida trafiklösning, ställde jag frågan till Slussenprojektet vem som är ansvarig för trafiklösningen. Svaret jag fick är att det inte finns någon som är ansvarig.
  Det märkligaste är att så många av oss accepterar detta som godtagbart.

 14. Arne, vilket obehagligt svar! Ingen ska alltså vara ansvarig, det blir som det blir, kanske har man kastat pil eller slagit tärning om utformningen… Och ingen kan ställas till svar.

 15. Ni har helt missat meningen med att bygga om hela området runt Slussen och sättet att lura folk vid att kalla det Nya Slussen.
  Det är inget Nya Slussen, det är Nya förtättning av kontorsmassiv i hamnområden.
  Trafiklösninger har kommit i andra hand och därför blir det aldrig bra för någon som dagligen ska åka vid slussenområdet.
  Det handlar om att stora företag kan få utrymme som inte är möjligt i dagsläget. Det handlar om att öka konsumptionen får alla som måste resa genom Slussenområdet.
  Hela ideén med Nya Slussen är förkastelig och absurd.
  Slussen borde ha varit K-märkt och enbart enkla ändringer för smidigare trafiklösninger accepterat. Allt runt Slussen behövs inte byggas om.
  Att riva Slussen är ett måste den är helt slut i konstruktionen. Men principperna med Slussen är värt att bevara.
  En annan sak som ni måste ha klart för Er, är att hela cykelpolitiken runt Stockholm är ren lögn. Ja, LÖGN!
  Stockholm blir aldrig cykelstad, så jag rekommenderar att alla slutar cykla och hela misären kan få ett slut på det enkla sättet.
  Ut med alla låglönade och cyklister och bygg som i Grimman, närsamhället som totalkrossades när de kriminella från järnvägen vid Slussen flyttades upp ditt i 3 år, som nödlösning.
  Det finns inte en cykelpolitik, en bostadspolitik, en hemlöshetspolitik eller en missbrukspolitik. Det finns en genomkorrupt sammanhängande propagandapolitik med dold agenda och extrem ekonomisk maktmissbruk.
  Mvh Jesper, knarkmissionen@hotmail.com

 16. Angående Vasagatan: Det är faktiskt bilarna som korsar cykelfältet, inte tvärt om. Allt enligt målningen i gatan. Alltså är det bilarna som skall passera cykelfältet när de kan göra det utan att störa cykeltrafiken. De får vänta tills det blir en lucka i cykeltrafiken.

 17. Lars Lundqvist on

  Det är väldigt intressant att tre av fyra cyklister föredrar cykelbanor framför cykelfält. Min erfarenhet (daglig cykling i innerstan i 5 år) är precis tvärtom. Cykelbanorna är dåligt underhållna, folk parkerar i dom, passagerare i bilar går/hoppar fram och tillbaka över cykelbanan till den parkerade bilen, transportbilar väljer att se cykelbanan som avlastningsplats, gående vandrar rakt ut i cykelbanan när det är lite trångt på trottoaren, avrinningen funkar inte när det regnar alternativt banan har en avrinningsränna var 5 meter så man studsar omkring som en idiot när man cyklar där, bilar tror att man inte finns så när man möts vid korsningar blir man trängd/påkörd, gångtrafikanter står i banan vid övergångsställen och banan svänger fram och tillbaka mellan refuger, parkeringsplatser, övergångställen, busshållplatser och allt annat bråte. Som motexempel kan vi ta Hornsgatan med schyssta raka fina cykelfält utan ett enda hinder i sikte och bilar som håller koll på dig för du är en del av trafikflödet. Känns oerhört mycket säkrare, absolut bekvämare och farten är minst den dubbla. Saknas det cykelfält kan jag nog påstå att jag på 90% av Stockholms gator väljer att betrakta mig själv som bil och kör mitt i höger körfält, oavsett om det finns cykelbana eller inte.

 18. Lars Lundqvist on

  En liten kommentar så jag missförstås rätt. Min åsikt gäller pendlingstråken inte andra vägar. När jag cyklar på pendlingsstråk är mitt främsta behov att det ska gå så fort som möjligt (samma som bilister), vilket känns naturligt när det är pendling jag håller på med. För att uppnå högst möjliga fart är det tveklöst viktigast att cykeltrafiken är separerad från parkeringar, trottoarer, övergångsställen och andra platser där cyklister möter gångtrafikanter, medan bilister inte är något jag ser som ett större problem, dom vill ju samma sak som jag (komma så fort fram som möjligt utan att krocka). I det avseendet är bilister och cyklister likvärdiga trafikanter i rusningstrafiken (förutom att en bilist alltid kommer fram sist).

Leave A Reply