Så kom då beskedet. Som jag har väntat. Inte en dag för tidigt. Nu ska Stockholms, ja kanske till och med landets värst cykelbana äntligen byggas om. Den 16:e maj fattar Trafiknämnden beslutet. Jag har skrivit om cykelbanan tidigare här på bloggen så det är glädjande att staden nu äntligen agerar.

Stadsgårdsleden i Stockholm. Foto: Daniel Hansson 

Den aktuella sträckan på Stadsgårdsleden som ska byggas om är drygt 700 meter lång och sträcker sig från korsningen väster om Fotografiska och österut till Tegelviksslingan. Den nuvarande sektionen förbi Fotografiska består av en gång- och cykelbana, fyra körfält och två kollektivtrafikkörfält.

Sträckan är olycksdrabbad. Sedan 2006 finns enligt STRADA tre dödsolyckor, 16 ytterligare allvarliga olyckor och 22 måttliga/lindriga olyckor inträffat med cyklister inblandade.

De åtgärder som föreslås är en breddning av gång- och cykelbanan från 3,4 m till 6.7 m. Detta genom att ett körfält i östlig riktning tas i anspråk på en 270 meter lång sträcka förbi Fotografiska. Öster om denna sträcka, från i höjd med Lilla Erstagatan till Tegelviksslingan, finns utrymme att bredda gång- och cykelbanan till 5,75 m utan inskränkning på övrig trafik genom att grönremsan längs gatans södra sida nyttjas.

Alternativt kommer staden tillsammans med Stockholms hamnar se om gångtrafiken kan flyttas över till kajområdet.

Så nu håller jag tummarna att Trafikkontoret tar fram ett riktigt bra förslag med bra detaljutformning. Så kanske landets värsta cykelbana snart är ett minne blott.

Relaterade inlägg:

Share.

5 kommentarer

 1. Joakim von Scheele on

  Det var sannerligen på tiden! Äntligen slipper man den där livsfarliga sträckan på ett av stans mest trafikerade cykelstråk.
  Dessutom är det mycket välkommet att man gör om lösningen för fotgängare. Jag har länge tänkt att det ju är väldigt synd att alla hundratusentals turister som kommer till Stockholm med båt varje år ska välkomnas till stan genom att tvingas gå på en av stans allra fulaste platser, inklämda mellan en sexfilig motorväg och diverse stora asfaltytor som mest påminner om ett industriområde. Till råga på allt ska de samsas med snabb pendlingstrafik på cykel, på den minimala lilla remsan som blivit över.
  Obegripligt att det fått vara så katastrofalt dåligt så länge.

 2. Krister Isaksson on

  Joakim, det är först nu det finns ett styre som verkligen menar allvar med att ta yta för biltrafiken. Så enkelt är det.

 3. Joakim von Scheele on

  Haha, ja alla minns vi ju Ulla Hamiltons ”Det är ont om plats, men om vi alla bara lär oss ta hänsyn så blir det bra”-politik, så fort sådana idéer kom upp.

 4. Krister Isaksson on

  Joakim, känns på något sätt verkligen avlägsen den politiken. Ändå är det inte många år sedan. Och på det Handelskammarens kovändning.

 5. Äntligen, inte en dag för tidigt! Men bättre sent än aldrig kan vi nu hoppas på sjunkande olyckstal, en nollgräns!

Leave A Reply